Wspólnie budujemy zrównoważoną przyszłość

You need to accept cookies to play this video

Wyzwania zrównoważonego rozwoju

This photo depicts a forest fire caused by a climate change.
Globalne ocieplenie
 • Przy zachowaniu obecnych tendencji średnia temperatura na ziemi może wzrosnąć o 3,5 - 4,5°C do 2100 roku. To znacznie przekracza próg 1,5°C ustalony w Porozumieniu Paryskim.
 • Podwyższenie temperatury choćby o 2°C oznaczać będzie 2- lub 3-krotnie gorszy wpływ na klimat, skutkujący znacznie większą ilością powodzi, pożarów, sztormów.*

*  Światowa Organizacja Meteorologiczna

This photo depicts an ocean full of plastic waste.
Odpady plastikowe
 • Do 2050 roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb.* 
 • Każdego roku do oceanów trafia ponad 8 milionów ton plastiku.
 • Badania wykazały obecność mikroplastiku w 83% bieżącej wody.**

*Ellen MacArthur Foundation
**The Guardian, Badania wykazały obecność mikroplastiku w wodzie kranowej na całym świecie

This photo depicts poor housing with poor living conditions.
Ubóstwo mieszkaniowe
 • Każdego roku kontakt z chemikaliami powoduje śmierć co najmniej 4,9 milionów ludzi.** 
 • Aż 1,6 miliarda ludzi na całym świecie żyje w niewłaściwych warunkach mieszkaniowych.**
 • Według założeń ONZ do 2030 roku problem ten będzie dotyczył aż 40% populacji świata. 

* WHO
** ONZ

BUILDING INDUSTRY:

The key to a sustainable future
The photo shows a team of people working on a construction site in Dubai.
 • Every day buildings are being built and our cities grow larger. The building stock is set to double by 2050.
 • Globally, the built environment accounts for almost 40% of total CO2 emissions.*
 • Building will play a key role in fighting climate change.

* 2019 Global Status Report for Buildings and Construction, Global alliance for buildings and construction, UN

OUR STRATEGY

Ceresit LP Sustainability Graphic Commitments.
CO2 REDUCTION
 • Become climate positive in operation by 2040
 • Reduce carbon footprint of our raw materials
 • Support homeowners to reduce their CO2 emissions
CHECK OUR ACHIEVEMENTS
CIRCULAR ECONOMY
 • Make our packaging recyclable or reusable
 • Maximize the share of recycled plastic in our packaging
CHECK OUR ACHIEVEMENTS
SAFE HOMES
 • Provide a safe home for families in need
 • Develop products with very low emissions
 • Reduce harmful substances
CHECK OUR ACHIEVEMENTS
Desktop with a Henkel's website showing Sustainability Report on a screen.