Oświadczenie o ochronie danych osobowych

1. Postanowienia ogólne

Henkel Polska sp. z o.o., zwana dalej „firmą Henkel”, szanuje prywatność wszystkich odwiedzających naszą stronę internetową. W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa, jakie rodzaje danych są przez nas gromadzone oraz w jaki sposób je wykorzystujemy. Dowiedzą się Państwo również, w jaki sposób mogą Państwo skorzystać ze swoich praw jako osób, których dane dotyczą. Wszelkie zmiany wprowadzone w niniejszym Oświadczeniu o ochronie danych osobowych będą publikowane na tej stronie. W każdej chwili mogą się Państwo dowiedzieć, jakie dane gromadzimy oraz w jaki sposób z nich korzystamy. Oświadczenie o ochronie danych osobowych nie dotyczy stron internetowych dostępnych za pośrednictwem hiperłączy zamieszczanych na stronach internetowych firmy Henkel.

2. Gromadzenie, wykorzystywanie i przetwarzanie danych osobowych

Nazwa podmiotu odpowiedzialnego (administratora danych): Henkel Polska sp. z o.o. Adres podmiotu odpowiedzialnego (administratora danych): ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa Adres e-mail: dpo.pl@henkel.com

 

Henkel wykorzystuje dane osobowe przede wszystkim w celu udostępniania niniejszej strony internetowej użytkownikom oraz zapewnienia jej prawidłowego funkcjonowania i bezpieczeństwa. Jakiekolwiek dalsze przetwarzanie danych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Henkel albo jeśli dany użytkownik udzielił firmie Henkel na to zgody.

Kiedy użytkownicy odwiedzają stronę internetową, firma Henkel automatycznie gromadzi i zapisuje określone dane. Są to: adres IP lub identyfikator urządzenia przypisane do danego urządzenia końcowego, które są nam niezbędne do wysyłania żądanych treści (zwłaszcza treści, tekstów, obrazów i informacji o produktach oraz plików danych udostępnianych do pobrania itd.), aktywność użytkowników w odniesieniu do strony internetowej, rodzaj danego urządzenia końcowego, typ używanej przeglądarki oraz data i godzina odwiedzin.

Firma Henkel przechowuje takie informacje przez maksymalny okres 7 dni w celu rozpoznawania i ścigania nadużyć.

Firma Henkel wykorzystuje te informacje również do udoskonalania wyglądu, cech i funkcjonalności serwisu, a także do wykonywania ogólnych czynności związanych z zarządzaniem stroną.

Poza tym firma Henkel niezwłocznie usuwa lub anonimizuje dane dotyczące korzystania ze strony internetowej, w tym adresy IP, kiedy tylko przestaną być potrzebne do powyższych celów.

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych odbywa się w oparciu o to, że (1) przetwarzanie jest niezbędne do udostępniania strony internetowej (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. b RODO); lub (2) Henkel ma prawnie uzasadniony interes w przetwarzaniu danych osobowych, polegający na zapewnieniu i doskonaleniu funkcjonalności i bezbłędnego działania strony internetowej oraz jej dostosowywanie do potrzeb użytkowników (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Odbiorcami Państwa danych mogą być pracownicy naszych odpowiedzialnych działów wewnętrznych, inne spółki z grupy kapitałowej Henkel, zewnętrzni dostawcy usług (np. w zakresie hostingu i zarządzania treścią, agencje marketingowe, inni zewnętrzni dostawcy, jeśli jest to konieczne dla świadczonych przez nich usług), organy publiczne w wykonywaniu swoich obowiązków i uprawnień, na przykład w przypadku oficjalnego wniosku z ich strony lub jeśli jest to konieczne do ustalenia, dochodzenia lub obrony praw Henkla, oraz obecni lub przyszli nabywcy spółek z grupy kapitałowej Henkel w przypadku transakcji takiej jak sprzedaż, fuzja lub przejęcie. 

3. Dalsze przetwarzanie danych osobowych

W naszym formularzu kontaktowym mogli Państwo podać swoje dane teleadresowe. Swoje dane osobowe mogli nam Państwo podać także w wysłanym do nas mailu lub podczas rozmowy telefonicznej. Podane przez Państwa dane wykorzystujemy do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie.

Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera o prawnie uzasadniony interes firmy Henkel polegający na niezbędności przetwarzania do udzielenia odpowiedzi na Państwa zapytanie (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Henkel, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez okres wymagany przepisami prawa, w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.

Mogli Państwo podać nam swoje dane kontaktowe, np. adres e-mail, uczestnicząc w naszych seminariach internetowych. Podane przez Państwa informacje wykorzystamy do przeprowadzenia webinarium.

Państwa dane osobowe możemy przekazać stronom trzecim, jedynie w celu przeprowadzenia webinarium (seminarium internetowego).

Przetwarzanie Państwa danych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie Firmy Henkel polegającym na niezbędności przetwarzania do przeprowadzenia webinarium (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Henkel, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez wymagany przepisami prawa okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych.

Mogli Państwo podać nam swoje dane kontaktowe, np. adresy e-mail, uczestnicząc w ankiecie. Podane przez Państwa informacje wykorzystamy do przeprowadzenia ankiety.

Państwa dane osobowe możemy przekazać stronom trzecim, jedynie w celu przeprowadzenia ankiety Przetwarzanie i wykorzystywanie Państwa danych opiera się o prawnie uzasadniony interes Firmy Henkel polegający na możliwości przeprowadzenia ankiety i analizy jej wyników (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

Jeżeli nie wyrazili Państwo zgody na otrzymywanie informacji marketingowych od firmy Henkel, będziemy przechowywać dane tylko przez okres niezbędny do realizacji powyższego celu lub przez wymagany przepisami prawa okres w przypadku istnienia jakichkolwiek ustawowych obowiązków przechowywania danych. 

Mogli Państwo również wyrazić zgodę na otrzymywanie od firmy Henkel informacji marketingowych z użyciem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych (e-maile, wiadomości sms i mms lub połączenia telefoniczne). Podane przez Państwa informacje wykorzystamy w celach marketingowych, tj. aby kontaktować się z Państwem w sprawie ofert i produktów firmy Henkel. Możemy dokonywać profilowania Państwa danych osobowych w celu wysyłania do Państwa spersonalizowanych ofert i wiadomości reklamowych. 

Państwa dane osobowe możemy przekazać stronom trzecim, jedynie w celu prowadzenia przeprowadzenia działań marketingowych w naszym imieniu.

Przetwarzanie Państwa danych opiera się na prawnie uzasadnionym interesie firmy Henkel polegającym na niezbędności przetwarzania do prowadzenia marketingu bezpośredniego (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Nasz prawnie uzasadniony interes jest powiązany z tym, że wyrazili Państwo zgodę na przekazywanie Państwu komunikatów marketingowych drogą elektroniczną lub telefonicznie. 

Państwa dane osobowe będziemy przetwarzać do czasu zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych w celach marketingowych lub do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem telekomunikacyjnych urządzeń końcowych.

W każdej chwili mogą Państwo wycofać zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych ze skutkiem na przyszłość, wysyłając oświadczenie o wycofaniu zgody na adres e-mail dpo.pl@henkel.com. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem wysyłania informacji marketingowych, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. 

4. Pliki cookie, piksele, fingerprinting i podobne technologie

Strona internetowa wykorzystuje pliki cookie i podobne technologie. Pliki cookie, to małe jednostki danych tymczasowo przechowywane na dysku twardym Państwa urządzenia przez przeglądarkę, niezbędne do korzystania z naszej strony internetowej. Często zawierają unikalny identyfikator, który jest losowo wygenerowanym numerem i jest przechowywany na Państwa urządzeniu. Niektóre z nich wygasają po zakończeniu sesji na stronie internetowej, inne pozostają na nim przez dłuższy czas. Pliki cookie, konieczne z technicznego punktu widzenia będą używane automatycznie. Inne pliki cookie (lub podobne technologie) będą stosowane na podstawie Państwa uprzedniej zgody.

Istnieje kilka rodzajów plików cookie. Własne pliki cookies (first party cookies) stanowią te ciasteczka, które są umieszczane przez odwiedzaną stronę internetową na urządzeniu końcowym użytkownika i mogą być odczytywane tylko przez tę stronę .

Pliki cookie stron trzecich to pliki umieszczane przez inne podmioty, z których usług. Na przykład, korzystamy z zewnętrznych dostawców usług analitycznych, którzy umieszczają pliki cookie w naszym imieniu, aby przekazać nam informacje o tym, co jest i dlaczego lubiane na naszej stronie internetowej. Ponadto witryna może zawierać osadzone treści np. z serwisu YouTube, który z kolei może umieszczać własne pliki cookie.

Piksel to zazwyczaj nie więcej niż 1-piksel x 1-piksel przezroczystego obrazu, który jest umieszczony na stronie internetowej w celu gromadzenia danych, takich jak adres IP, typ przeglądarki, czas połączenia lub wcześniej ustawione pliki cookie w celu personalizacji treści lub uczynienia przeglądania bardziej wydajnym i łatwiejszym. Są one często używane w połączeniu z plikami cookies, ponieważ piksele generują i zarządzają tymi plikami.

Informacja o przetwarzaniu danych

Firma Henkel przetwarza dane osobowe użytkowników tej strony internetowej w ramach pasywnego gromadzenia danych z wykorzystaniem plików cookie (tzw. ciasteczka) i podobnych technologii.

Firma Henkel przetwarza dane osobowe zbierane za pomocą plików cookie w celach:

  • niezbędnych do prawidłowego działania witryny i zapewnienia jej funkcjonalności, np. wyświetlenia treści strony, wyświetlenia informacji dotyczących wykorzystywania plików cookie i zapisania udzielonych przez Państwa zgód. Podstawą do przetwarzania danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes administratora, związany z niezbędnością przetwarzania danych dla dostarczania odpowiednich funkcjonalności strony i ich treści (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. f RODO);
  • analitycznych i statystycznych, w tym zliczania wizyt i śledzenia ruchu użytkowników na stronie internetowej – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO); 
  • reklamowych i marketingowych, w tym do budowania profilu zainteresowań użytkownika i wyświetlania odpowiednich reklam na innych stronach internetowych – podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest Państwa zgoda (podstawa prawna: art. 6 ust. 1 lit. a RODO).

Jeśli wyrazili Państwo zgodę na korzystanie z plików cookies i podobnych technologii, to Państwa mogą zostać udostępnione do podmiotów trzecich, od których pochodzą poszczególne pliki. Informacje na temat domen (hostów), z których pochodzą pliki cookies można znaleźć w naszej Polityce cookies.

Państwa dane osobowe zbierane w ramach plików cookies są przechowywane przez okres przechowywania tych plików cookies. Informacje na temat okresu przechowywania poszczególnych plików cookies znajdują się w naszej Polityce cookies

Mogą Państwo samodzielnie skrócić czas przechowywania danych, usuwając pliki cookies ze swojej przeglądarki w jej ustawieniach. Po usunięciu plików cookies, należy wyłączyć i włączyć ponownie przeglądarkę. Ustawienia mogą się różnić w zależności od rodzaju używanej przeglądarki:

− w przypadku przeglądarki Google Chrome, szczegółowe informacje jak wyczyścić pliki cookies znajdują się na stronie: https://support.google.com/chrome/answer/95647?hl=pl&co=GENIE.Platform%3DDesktop

− w przypadku przeglądarki Firefox, szczegółowe instrukcje znajdują się pod adresem: https://support.mozilla.org/pl/kb/jak-wyczyscic-pamiec-podreczna

Informacje przechowywane w plikach cookies są automatycznie zbierane bezpośrednio od użytkowników odwiedzających stronę internetową. Użytkownikom przypisywane są różne, indywidualne identyfikatory. Próba blokowania niezbędnych plików cookies może spowodować nieprawidłowe działanie strony, ograniczenie jej funkcjonalności, brak czytelności wyświetlanych treści. Po odwiedzeniu strony niezbędne pliki cookies instalowane są bez konieczności odebrania zgody użytkownika. Użytkownik po odwiedzeniu strony ma wpływ na instalowanie i uzyskiwanie dostępu do dodatkowych plików cookies poprzez wyrażenie stosownej zgody. Zgodę można wyrazić przesuwając w prawo odpowiedni suwak w ustawieniach plików cookies. Ustawienia plików cookies można w każdej chwili znaleźć poprzez link w stopce strony. Brak wyrażenia zgody nie wpłynie na korzystanie z podstawowych funkcjonalności witryny. Podanie tych danych jest dobrowolne.

Prawo wycofania zgody

Mają Państwo prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych zbieranych z wykorzystaniem plików cookies w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Państwa zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie zgody można zrealizować poprzez zmianę ustawień w panelu ustawień plików cookies – link do ustawień znajduje się w stopce strony.

Usunięcie wcześniej utworzonych plików cookies możliwe jest jedynie poprzez samodzielne działanie użytkownika, którego powinien dokonać w swojej przeglądarce.

Więcej informacji na temat plików cookie wykorzystywanych przez naszą stronę internetową oraz ich celów znajduje się w naszej Polityce dotyczącej plików cookie.

Państwa preferencje odnośnie do wymienionej domeny ustalane są oddzielnie dla każdej przeglądarki i komputera. Jeżeli zatem odwiedzają Państwo naszą stronę w domu i w pracy lub korzystając z różnych przeglądarek, muszą Państwo odmówić przechowywania danych w przypadku każdego urządzenia lub przeglądarki.

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, niniejsza witryna korzysta z "Google Ads", usługi świadczonej przez Google Ireland Ltd, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia ("Google"), w celu oceny skuteczności działań reklamowych. Kiedy odwiedzają Państwo naszą stronę internetową, "Google Ads" instaluje plik cookie na Państwa urządzeniu. Za pomocą tego pliku cookie Google przetwarza informacje generowane przez Państwa urządzenie dotyczące korzystania z naszej strony internetowej, wzajemnych kontaktów z naszą stroną internetową i środkami reklamowymi, jak również Państwa adresem IP, informacjami o przeglądarce, poprzednio odwiedzanymi stronami internetowymi oraz datą i godziną dostępu w celu analizy i wizualizacji pomiaru zasięgu naszych reklam oraz wyświetlania spersonalizowanych reklam. W tym celu możliwe jest również ustalenie, czy różne urządzenia końcowe należą do Państwa lub Państwa gospodarstwa domowego. Dzięki "remarketingowi" użytkownicy naszej strony internetowej mogą być ponownie identyfikowani i rozpoznawani na innych stronach internetowych w ramach sieci reklamowej Google (np. w wyszukiwarce Google lub na YouTube) i mogą wyświetlać się im reklamy dopasowane do ich zainteresowań.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (włącznie z jego adresem IP) będą przekazywane spółce Google LLC i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Komisja Europejska wydała 10 lipca 2023 r. decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w odniesieniu do Ram ochrony danych UE-USA (EU-US Data Privacy Framework). Na podstawie tej decyzji dane osobowe mogą być przekazywane do amerykańskich firm, które uczestniczą w programie Ram ochrony danych UEUSA. Wśród tych firm jest Google LLC.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej firmy Henkel, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie danych przez Google.

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć pod adresem: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl.

Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Ustawienia plików cookie" znajdującej się w stopce strony. Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na stosowanie plików cookie, ale nie chcą Państwo otrzymywać spersonalizowanych reklam, pod tym linkiem (https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=pl) znajdą Państwo informacje o tym, jak indywidualnie dostosować ustawienia reklamowe w Google. Można również zainstalować wtyczkę opt-out (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl).

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia) ("Google"). W tym celu na Państwa urządzeniu instalowany jest plik cookie. Ten plik cookie gromadzi dane takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz datę i godzinę zapytania serwera w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryny oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu na rzecz operatora witryny. Cookie zbiera również informacje o interakcjach użytkowników z reklamami (kliknięcie reklamy tekstowej lub obejrzenie reklamy wideo). 

Firma Henkel będzie wykorzystywała zebrane dane do optymalizacji kampanii, retargetowania i personalizacji reklam. W tym celu pliki cookie zapisane na Państwa urządzeniu przez Google umożliwiają z jednej strony retargetowanie (np. w ramach "Google Ads") na stronach internetowych Google, a z drugiej strony (np. w ramach "Google Campaign Manager 360") na naszych stronach internetowych oraz - w zależności od Państwa zainteresowań - podczas  odwiedzania stron internetowych innych partnerów. W tym celu Państwa przeglądarka jest identyfikowana podczas dostarczania reklam i przyporządkowywana do grupy docelowej. Informacje te są wykorzystywane do wyświetlania Państwu odpowiednich i interesujących reklam.

Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika (w tym jego adres IP) będą przekazywane spółce Google LLC i przechowywane przez nią na serwerach w Stanach Zjednoczonych. Komisja Europejska wydała 10 lipca 2023 r. decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w odniesieniu do Ram ochrony danych UE-USA (EU-US Data Privacy Framework). Na podstawie tej decyzji dane osobowe mogą być przekazywane do amerykańskich firm, które uczestniczą w programie Ram ochrony danych UE-USA. Wśród tych firm jest Google LLC.

Aktywowaliśmy anonimizację IP, co oznacza, że Google będzie skracać/anonimizować o ostatni oktet (ostatnie osiem cyfr) adresu IP w przypadku państw członkowskich Unii Europejskiej, jak również innych państw będących stronami Porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP jest przesyłany do serwerów Google w USA i tam skracany.

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej firmy Henkel, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie ich przez Google. Więcej informacji o tym na jakich zasadach ta usługa zbiera i przetwarza dane można znaleźć na stronie: „Jak Google wykorzystuje dane gromadzone podczas korzystania z witryn i aplikacji naszych partnerów” (znajdującej się pod adresem www.google.com/policies/privacy/partners/)

Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Ustawienia plików cookie" znajdującej się w stopce strony. Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na korzystanie z plików cookie, ale nie odpowiada Państwu korzystanie z plików cookie Google Analytics, mogą Państwo skorzystać z tego linku (https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=pl) i pobrać oraz zainstalować wtyczkę do przeglądarki, aby dezaktywować zbieranie i wykorzystywanie danych przez Google Analytics (pliki cookie i adres IP).        

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę, niniejsza witryna korzysta z Adobe Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Adobe Systems Software Ireland Limited (4-6 Riverwalk, City West Business Campus, Saggart, Dublin 24, Irlandia) ("Adobe"). W tym celu na urządzeniu użytkownika instalowany jest plik cookie. Ten plik cookie będzie gromadził dane, takie jak informacje o przeglądarce i urządzeniu, adres IP, odwiedzane strony internetowe oraz data i godzina żądania serwera, w celu oceny korzystania z witryny przez Użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności w witrynie dla operatorów witryn internetowych oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością w witrynie i korzystaniem z Internetu na rzecz dostawcy witryny.

Informacje generowane przez plik cookie o korzystaniu przez Użytkownika z witryny (w tym adres IP Użytkownika) będą przekazywane do Adobe i przetwarzane przez Adobe na serwerach w Wielkiej Brytanii. W przypadku tego transferu danych Komisja Europejska wydała decyzję 2021/1772 (UE) z dnia 28 czerwca 2021 r. stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych przez Wielką Brytanię (art. 45 RODO).

Włączyliśmy anonimizację IP, co oznacza, że ostatni oktet (ostatnia część) adresu IP jest natychmiast ukrywany, gdy adres IP jest pobierany przez Adobe. Anonimizacja ta jest przeprowadzana przed jakimkolwiek przetwarzaniem adresu IP. Dla celów analizy statystycznej dostępna będzie jedynie Państwa przybliżona lokalizacja. 

Zezwalając na stosowanie plików "cookies" na stronie internetowej firmy Henkel, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystywanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie ich przez Adobe. 

Więcej informacji na temat prywatności w usługach Adobe można znaleźć pod adresem: https://www.adobe.com/privacy/policy.html 

Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Ustawienia plików cookie" znajdującej się w stopce strony. Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na stosowanie plików cookie, ale nie odpowiada Państwu stosowanie plików cookie Adobe Analytics, mogą Państwo skorzystać z tego linku (https://www.adobe.com/privacy/opt-out.html) i dezaktywować gromadzenie i wykorzystywanie danych (plików cookie i adresu IP) przez Adobe Analytics.

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, w przypadku Google Campaign Manager 360 korzystamy z usługi świadczonej przez Google Ireland Ltd. (Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia), aby wyświetlać Państwu odpowiednie reklamy. W tym celu Google instaluje na Państwa urządzeniu plik cookie, wykorzystując Państwa adres IP. Oprócz adresu IP, informacji o przeglądarce i urządzeniu, odwiedzanych stronach internetowych i czasie dostępu, ten plik cookie gromadzi również informacje o reklamach wyświetlanych w przeglądarce oraz o tym, które reklamy są klikane. Dzięki temu Google i jego partnerzy mogą wyświetlać reklamy dopasowane do zainteresowań użytkowników na podstawie ich wcześniejszych wizyt na stronach Henkla lub innych witrynach. Pliki cookie Campaign Manager wykorzystują pseudonimowy numer identyfikacyjny przypisany do przeglądarki użytkownika w celu sprawdzenia reklam wyświetlanych na ekranie i przyciągających uwagę. W tym celu, podczas wyświetlania reklam, Państwa przeglądarka jest identyfikowana i przypisywana do grupy docelowej. W ten sposób pliki cookie zapisane przez Google na Państwa urządzeniu umożliwiają Państwu retargetowanie z jednej strony (np. w ramach "Google Ads") na stronach internetowych Google, a z drugiej strony (np. w ramach "Google Campaign Manager 360") na naszych stronach internetowych oraz - w zależności od Państwa zainteresowań - podczas odwiedzania stron internetowych innych partnerów. 

Informacje te będą również wykorzystywane w celu oceny korzystania z witryny przez użytkownika, sporządzania raportów dotyczących aktywności na stronie internetowej dla operatorów witryn oraz świadczenia innych usług związanych z aktywnością na stronie internetowej i korzystaniem z Internetu.
Informacje generowane przez cookie na temat korzystania z witryny przez użytkownika są przesyłane do Google LLC w USA i tam przechowywane. Komisja Europejska wydała 10 lipca 2023 r. decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w odniesieniu do Ram ochrony danych UE-USA (EU-US Data Privacy Framework). Na podstawie tej decyzji dane osobowe mogą być przekazywane do amerykańskich firm, które uczestniczą w programie Ram ochrony danych UE-USA. Wśród tych firm jest Google LLC. 

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej firmy Henkel, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej przetwarzanie danych przez Google. Więcej informacji na temat prywatności w usługach Google można znaleźć tutaj: https://policies.google.com/privacy?hl=pl oraz https://policies.google.com/technologies/ads?hl=pl 

Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Ustawienia plików cookie" znajdującej się w stopce strony. Jeśli ogólnie zgadzają się Państwo na stosowanie plików cookie, ale nie odpowiada Państwu stosowanie plików cookie kampanii Google, mogą Państwo skorzystać z tego linku (www.google.com/settings/ads/onweb), aby dezaktywować usługę Campaign Manager firmy Google.

Jeżeli wyrazili Państwo na to zgodę, używamy Piksela Facebooka dostarczanego przez Meta Platforms Ireland Limited (4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia) ("Facebook"). Narzędzie to pozwala nam analizować i personalizować nasze reklamy w oparciu o sposób korzystania przez Państwa z naszej strony internetowej w celu dostarczania reklam specjalnie dostosowanych do Państwa potrzeb. W tym celu piksel zbiera Państwa adres IP, informacje o przeglądarce, odwiedzinach i działaniach podejmowanych na naszych stronach, "Facebook-ID" oraz datę i godzinę żądania serwera. Więcej informacji na temat danych udostępnianych nam za pośrednictwem narzędzi biznesowych, takich jak piksel, można znaleźć w punkcie 1 a. Warunków korzystania z narzędzi biznesowych Facebooka (https://www.facebook.com/legal/technology_terms).

Zebrane dane są wykorzystywane do optymalizacji kampanii i tworzenia niestandardowych grup odbiorców, które są grupami użytkowników Facebooka opartymi na zebranych danych, w celu kierowania kampanii reklamowych na Facebooku (Facebook Ads). W tym celu można również ustalić, czy poszczególne urządzenia końcowe należą do Państwa lub Państwa gospodarstwa domowego.

Facebook może wykorzystywać Państwa dane do własnych celów, takich jak profilowanie i łączenie Państwa danych z innymi danymi zebranymi na Państwa temat (np. poprzez Państwa konto na Facebooku). Jeśli użytkownik jest zarejestrowany w serwisie Facebook, Facebook może przypisać zebrane informacje do jego konta. Nawet jeśli nie jesteś zarejestrowany w serwisie Facebook lub nie zalogowałeś się, może on poznać i przetwarzać Twój adres IP oraz inne cechy identyfikacyjne.

Facebook przetwarza te dane częściowo również w Stanach Zjednoczonych, przesyłając je do Meta Platforms, Inc. Komisja Europejska wydała 10 lipca 2023 r. decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w odniesieniu do Ram ochrony danych UE-USA (EU-US Data Privacy Framework). Na podstawie tej decyzji dane osobowe mogą być przekazywane do amerykańskich firm, które uczestniczą w programie Ram ochrony danych UEUSA. Wśród tych firm jest Meta Platforms, Inc. (dostawca usługi Facebook). 

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej firmy Henkel, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez Facebook.

Dalsze informacje na temat ochrony danych i okresu przechowywania danych na Facebooku można znaleźć na stronach: https://www.facebook.com/privacy/explanation i https://www.facebook.com/policies/cookies/. 

Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość poprzez wyłączenie plików cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Ustawienia plików cookie" znajdującej się w stopce strony. Jeśli nie chcą Państwo otrzymywać reklam opartych na zainteresowaniach na Facebooku, mogą Państwo dostosować swoje preferencje dotyczące reklam poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub ustawień Facebooka (https://www.facebook.com/help/568137493302217). 

Usługi zarządzania treścią mediów społecznościowych, takie jak pliki cookie i wtyczki różnych sieci mediów społecznościowych, są wbudowane w nasze strony internetowe. Powiązane usługi są świadczone przez odpowiednie firmy ("dostawcy") tylko po wyrażeniu przez Państwa zgody. Celem tych usług jest umożliwienie Państwu przeglądania i dzielenia się naszymi treściami z Twoimi przyjaciółmi i sieciami. Tymi dostawcami są:

- Facebook jest obsługiwany na terenie UE przez Meta Platforms Ireland Limited, 4 Grand Canal Square, Dublin 2, Irlandia ("Facebook"). Przegląd wtyczek Facebooka i ich wyglądu można znaleźć na stronie: https://developers.facebook.com/docs/plugins

Aby zwiększyć ochronę Państwa danych podczas odwiedzania naszych stron internetowych, te usługi mediów społecznościowych są implementowane jako "przyciski 2-kliknięć". Ta forma integracji gwarantuje, że wchodząc na stronę z naszej witryny zawierającą takie narzędzia, nie są Państwo automatycznie łączeni z serwerami dostawców. Tylko wtedy, gdy aktywują Państwo usługi mediów społecznościowych i tym samym zezwolą na przesyłanie danych, przeglądarka utworzy bezpośrednie połączenie z serwerami dostawców. Zawartość różnych narzędzi jest następnie przekazywana przez danego oferenta bezpośrednio do przeglądarki użytkownika i wyświetlana na ekranie. 

Narzędzie społecznościowe przekazuje dostawcy informacje o poprzednio odwiedzanych stronach internetowych, adres IP, informacje o przeglądarce oraz datę i godzinę żądania serwera. W przypadku korzystania z którejkolwiek z funkcji mediów społecznościowych (np. kliknięcie przycisku "Udostępnij", pozostawienie komentarza), również te informacje są przekazywane przez przeglądarkę bezpośrednio do dostawcy w celu ich zachowania. Dostawcy ci mogą wykorzystywać dane użytkownika do własnych celów, takich jak analityka, marketing, profilowanie i łączenie danych użytkownika z innymi danymi zebranymi na jego temat (np. poprzez konto użytkownika u danego oferenta), nawet jeśli użytkownik nie jest zalogowany na swoim koncie w mediach społecznościowych.

Dostawca wtyczki sieci Facebook przetwarza dane częściowo również w Stanach Zjednoczonych. Komisja Europejska wydała 10 lipca 2023 r. decyzję stwierdzającą odpowiedni stopień ochrony danych osobowych w odniesieniu do Ram ochrony danych UE-USA (EU-US Data Privacy Framework). Na podstawie tej decyzji dane osobowe mogą być przekazywane do amerykańskich firm, które uczestniczą w programie Ram ochrony danych UE-USA. Wśród tych firm jest Meta Platforms, Inc. (dostawca usługi Facebook).

Zezwalając na stosowanie plików cookie na stronie internetowej firmy Henkel, wyrażają Państwo zgodę na wykorzystanie wyżej wymienionych danych oraz na opisane wcześniej ich przetwarzanie przez dostawców.

Dalsze informacje na temat gromadzenia i wykorzystywania danych przez dostawców oraz na temat praw i możliwości ochrony prywatności w tych okolicznościach można znaleźć w polityce ochrony danych/prywatności dostawców:

Polityka ochrony danych osobowych/prywatności Facebooka: http://www.facebook.com/policy.php

Wycofanie zgody

W każdej chwili mogą Państwo wycofać swoją zgodę ze skutkiem na przyszłość, wyłączając pliki cookie na naszej stronie internetowej w zakładce "Ustawieniach plików cookie" znajdującej się w stopce strony. Mogą Państwo również dostosować swoje preferencje poprzez zmianę ustawień przeglądarki lub ustawień platformy mediów społecznościowych. 

5. Prawa osób, których dane dotyczą

W każdej chwili możecie Państwo dochodzić prawa do dostępu do swoich danych. Ponadto, o ile spełnione są odpowiednie wymagania, mogą Państwo dochodzić następujących praw: 

- Prawo do sprostowania
- Prawo do usunięcia danych
- Prawo do ograniczenia przetwarzania danych
- Prawo do wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych
- Prawo do przenoszenia danych
- Prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych

Prawo do wniesienia sprzeciwu

W przypadku czynności przetwarzania dotyczących Państwa danych osobowych, które są dokonywane na podstawie prawnie uzasadnionego interesu firmy Henkel, mają Państwo prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec takiego przetwarzania Państwa danych osobowych z przyczyn wynikających z Państwa szczególnej sytuacji. Firma Henkel zaprzestanie takiego przetwarzania, chyba że Henkel będzie w stanie wykazać ważne powody przetwarzania zasługujące na ochronę, które są nadrzędne niż Państwa interesy, prawa i wolności lub jeżeli przetwarzanie będzie służyło dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie przed roszczeniami prawnymi.

W przypadku, gdy firma Henkel przetwarza Państwa dane osobowe do celów marketingu bezpośredniego na podstawie prawnie uzasadnionego interesu, mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania. Po wniesieniu takiego sprzeciwu firma Henkel zaprzestanie takiego przetwarzania w celach marketingowych.

Prawo do wycofania zgody

Jeżeli wyrazili Państwo zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych, mogą ją Państwo w każdej chwili wycofać ze skutkiem na przyszłość. Sposób wycofania zgody opisano w pkt 4 powyżej dotyczącym plików cookie i podobnych technologii.

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego

Mają Państwo prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego ds. ochrony danych. W Polsce tym organem jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Dane kontaktowe w sprawach dotyczących ochrony danych

W powyższych przypadkach, a także w przypadku innych pytań lub życzeń dotyczących Państwa danych osobowych, prosimy o przesłanie wiadomości e-mail na adres dpo.pl@henkel.com lub listu na adres: Henkel Polska sp. z o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa.