Skip to Content

Centralne Laboratorium Badawcze

W roku 2004 Centralne Laboratorium Badawcze Henkel Polska Sp. z o.o. wdrożyło system jakości zgodny z norma PN-EN ISO/IEC 17025 i uzyskało Certyfikat Akredytacji nr AB 556 na wykonywanie określonych badań. Certyfikat ten został przyznany przez Polskie Centrum Akredytacji po przejściu przez Laboratorium serii audytów wewnętrznych i zewnętrznych, przeprowadzonych przez ekspertów z dziedziny chemii budowlanej, metrologii, budownictwa oraz systemów jakości. Akredytacja jest potwierdzeniem kwalifikacji i kompetencji Centralnego Laboratorium Badawczego Henkel Polska Sp. z o.o., a wyniki badań są niezależne i niepodważalne.

Od momentu powstania CLB przeżywa bardzo szybki rozwój, każdego roku rozszerza zakres akredytacji o kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt nowych metod badawczych. Laboratorium wykonuje badania dla Klientów wewnętrznych z grupy Henkel na całym Świecie, a także dla Klientów zewnętrznych – producentów chemii budowlanej z kraju i zagranicy.

Centralne Laboratorium Badawcze posiada doświadczoną i kompetentna kadrę, pracownicy są systematycznie nadzorowani i oceniani przez audytorów Polskiego Centrum Akredytacji, biorą udział w szkoleniach wewnętrznych i zewnętrznych, a także w krajowych i międzynarodowych porównaniach laboratoryjnych.

Laboratorium dysponuje stanowiskami badawczymi wyposażonymi w wysokiej jakości nowoczesne i unikatowe urządzenia badawczo-pomiarowe. Takie wyposażenie gwarantuje profesjonalne wykonanie badań niezależnie od stopnia ich skomplikowania. Zarówno warunki lokalowe jak i organizacja pracy w Laboratorium gwarantują pełną poufność wykonywanych badań. Wieloletnie doświadczenie, wykształcona kadra, jak również stworzona w CLB nowoczesna baza badawcza oraz uzyskana akredytacja są gwarancją wysokiej jakości realizowanych prac. Kwalifikacje i kompetencje potwierdzane są podczas regularnego monitoringu oraz corocznych ocen przeprowadzanych przez Polskie Centrum Akredytacji. Co cztery lata Laboratorium ma obowiązek przedłużać, wznawiać aktualność Certyfikatu Akredytacji.

Głównym celem Centralnego Laboratorium Badawczego jest spełnienie oczekiwań Klientów poprzez właściwe rozpoznanie ich potrzeb i wymagań. Świadczenie usług badawczych na najwyższym poziomie. Stosowanie uznanych i sprawdzonych metod badawczych, które spełniają wymagania i kryteria norm europejskich. Zapewnienie dobrej praktyki laboratoryjnej oraz jakości badań, z zastosowaniem spójności pomiarowej, a co za tym idzie dostarczenie wiarygodnych wyników badań.

Centralne Laboratorium Badawcze zaprasza producentów materiałów Chemii budowlanej oraz Klientów indywidualnych do korzystania z usług badawczych gwarantując im wysoką jakość wykonywanych badań, rzetelność uzyskanych wyników, całkowitą poufność, krótkie terminy realizacji prac badawczych, a przy tym korzystne ceny.

Oferujemy badania poniższych rodzajów materiałów:

  • podkłady podłogowe oraz materiały do ich wykonywania w zakresie normy PN-EN 13813
  • zaprawy klejowe w zakresie normy PN-EN 12004
  • zaprawy do spoinowania płytek w zakresie normy PN-EN 13888
  • zaprawy do murów w zakresie PN-EN 998-1 i PN-EN 998-2
  • złożone systemy dociepleń w zakresie ETAG 004

Szczegółowy, aktualny zakres akredytacji znajduje się na stronie Polskiego Centrum Akredytacji www.pca.gov.pl (nr certyfikatu AB 556).

Do pobrania