Skip to Content

Wspólnie budujemy zrównoważoną przyszłość

You need to accept cookies to play this video

Wyzwania zrównoważonego rozwoju

This photo depicts a forest fire caused by a climate change.
Globalne ocieplenie
 • Przy zachowaniu obecnych tendencji średnia temperatura na ziemi może wzrosnąć o 3,5 - 4,5°C do 2100 roku. To znacznie przekracza próg 1,5°C ustalony w Porozumieniu Paryskim.
 • Podwyższenie temperatury choćby o 2°C oznaczać będzie 2- lub 3-krotnie gorszy wpływ na klimat, skutkujący znacznie większą ilością powodzi, pożarów, sztormów.*

Światowa Organizacja Meteorologiczna

This photo depicts an ocean full of plastic waste.
Odpady plastikowe
 • Do 2050 roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb.* 
 • Każdego roku do oceanów trafia ponad 8 milionów ton plastiku.
 • Badania wykazały obecność mikroplastiku w 83% bieżącej wody.**

* Ellen MacArthur Foundation
** The Guardian, Badania wykazały obecność mikroplastiku w wodzie kranowej na całym świecie

This photo depicts poor housing with poor living conditions.
Ubóstwo mieszkaniowe
 • Każdego roku kontakt z chemikaliami powoduje śmierć co najmniej 4,9 milionów ludzi.** 
 • Aż 1,6 miliarda ludzi na całym świecie żyje w niewłaściwych warunkach mieszkaniowych.**
 • Według założeń ONZ do 2030 roku problem ten będzie dotyczył aż 40% populacji świata. 

* WHO
** ONZ

Przemysł budowlany

Klucz do zrównoważonej przyszłości
The photo shows a team of people working on a construction site in Dubai.
 • Obecnie nasze miasta rozrastają się w takim tempie, że do 2050 roku ilość zabudowań podwoi się.
 • Branża budowlana odpowiada za 40% emisji CO2 na całym świecie.*
 • Przemysł budowlany odgrywa kluczową rolę w walce ze zmianą klimatu.

*Globalny raport o stanie budynków i budownictwa 2019, Global alliance for buildings and construction, ONZ

Ceresit sustainability webpage recycled materials usage chart, size 1300x486
Zmniejszenie emisji co2
 • Przed rokiem 2040 wdrożymy działania mające na celu uzyskanie ujemnej emisji CO2.
 • Zmniejszamy ślad węglowy naszych surowców.
 • Wspieramy właścicieli domów w redukcji emisji CO2.
Gospodarka cyrkularna
 • Tworzymy opakowania wielokrotnego użytku lub nadające się do recyklingu.
 • Do ich produkcji wykorzystujemy przetworzony plastik.
Bezpieczne domy
 • Tworzymy produkty o niskim poziomie emisji szkodliwych substancji.
 • Ograniczamy użycie szkodliwych substancji w procesie produkcji.
Desktop with a Henkel's website showing Sustainability Report on a screen.