Skip to Content

CERESIT CN 94

Grunt specjalny - koncentrat

  • Może być rozcieńczany z wodą w stosunku 1:3
  • Na podłoża nasiąkliwe i nienasiąkliwe
  • Na podłoża krytyczne

Cechy i korzyści

Szybkoschnący i zapewniający wysoką przyczepność koncentrat do gruntowania powierzchnii poziomych i pionowych, podłoży nasiąkliwych i nienasiąkliwych, płyt OSB oraz podłoży krytycznych.

Właściwości

O Produkcie

CERESIT® CN 94 służy do gruntowania podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków przed zastosowaniem podłogowych zapraw wyrównujących, mas szpachlowych, zapraw klejących do płytek ceramicznych i kamiennych. Do użycia na jastrychy anhydrytowe, cementowe, jastrychy asfaltowe, prefabrykowane elementy jastrychowe, beton, podłoża drewnopochodne, podłogowe zaprawy wyrównujące, istniejące płytki ceramiczne i kamienne, tynki cementowe, cementowo-wapienne i wapienne, podłoża z gipsu i z betonu komórkowego.Rozmiary opakowań: plastikowy kanister 10 kg, plastikowy kanister 5 kg, plastikowa butelka 1 kg

Do pobrania

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mysds