Skip to Content

CERESIT CX 15 STRONG

Zaprawa montażowa

  • Wysoka wytrzymałość początkowa i końcowa
  • Szybkotwardniejąca i bezskurczowa
  • Nie zawiera chlorków i cementu glinowego: nie powoduje korozji metalowych elementów

Cechy i korzyści

Szybkotwardniejąca zaprawa montażowa do kotwienia i montażu konstrukcji żelbetowych i betonowych oraz do wykonywania podlewek, o wysokiej wytrzymałości początkowej i końcowej.

Właściwości

O Produkcie

Zaprawa montażowa CERESIT® CX 15 STRONG jest przeznaczona do zalewania ubytków w betonie, w miejscach osadzenia w nim ko­tew i elementów stalowych, wykonywania podlewek pod podstawy maszyn, podlewek pod słupy, oparcia belek oraz pod wyłazy stu­dzienek. Służy też do zalewania połączeń prefabrykatów żel­betowych, nadproży i ubytków w posadzkach. Może być stosowana w budownictwie ekologicznym i energooszczędnym oraz w budynkach pasywnych. Rozmiary opakowań: worek 25 kg

Do pobrania

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mysds