Skip to Content

CERESIT CP 41

Emulsja bitumiczna

  • Do wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń
  • Jednokomponentowa
  • Gotowa do użycia

Cechy i korzyści

Jednokomponentowa emulsja bitumiczna do gruntowania podłoży mineralnych i ochrony elementów budynku przed wodą agresywną dla betonu. CP 41 to grunt bitumiczny gotowy do użycia.

Właściwości

O Produkcie

CERESIT® CP 41 służy do gruntowania powierzchni tynków (kategoria CS IV wg PN-EN 998-1), jastrychów, betonów o zwartej strukturze (klasa wytrzymałości co najmniej C 12/15), cegły wapienno-piaskowej, pustaków betonowych, bloczków betonowych, betonu komórkowego i murów przed nakładaniem bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych lub pap bitumicznych. Może być stosowana zawsze od strony naporu wilgoci. Nieodpowiednia do uszczelniania zbiorników oraz do bezpośredniego kontaktu z wodą pitną.Rozmiary opakowań: wiadro 10L

Do pobrania

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mysds