Skip to Content

Zrównoważony Rozwój Na Całej Linii

Przywództwo w zrównoważonym rozwoju to jedna z naszych podstawowych wartości firmowych. Jako liderzy zrównoważonego rozwoju chcemy być pionierami nowych rozwiązań w tym obszarze, nieustannie i w odpowiedzialny sposób kształtując naszą branżę oraz zwiększając nasz sukces gospodarczy. Powyższe ambicje przyświecają działalności naszej firmy, obejmując cały łańcuch wartości, oraz stanowią podstawę naszej strategii zrównoważonego rozwoju na rok 2030: W ciągu kolejnych 20 lat chcemy osiągać więcej, wykorzystując mniej i potroić naszą wydajność. W obliczu rosnącego zapotrzebowania na kurczące się zasoby naturalne musimy się ciągle doskonalić. W naszej dalszej działalności będziemy jeszcze bardziej angażować pracowników w działania na rzecz zrównoważonego rozwoju, zacieśniając współpracę z partnerami w łańcuchu wartości i nieustannie doskonaląc nasze narzędzia oceny, wykonawcze i komunikacyjne.

  • Energia I Klimat
    Energia I Klimat
  • Zasady Bhp
    Zasady Bhp
  • Postęp Społeczny
    Postęp Społeczny