Skip to Content

Postęp Społeczny

Zrównoważone praktyki budowlane obejmują należyte traktowanie ludzi na wszystkich etapach realizacji projektu budowlanego. Henkel przestrzega zasad uczciwej konkurencji od przetargu aż po realizację, dbając o kształcenie zawodowe i wyznaczając nowe standardy w ramach organizowanych przez firmę praktycznych kursów szkoleniowych.