Energia I Klimat

Ciągła optymalizacja zużycia energii i wody w połączeniu ze zmniejszeniem ilości odpadów surowcowych redukuje wykorzystanie zasobów i minimalizuje emisję CO2 w całym cyklu produkcyjnym. Specjalne rozwiązania produktowe, jak np. zewnętrzne systemy izolacji termicznej dla elewacji, pozwalają użytkownikom końcowym zaoszczędzić na kosztach energii i aktywnie przyczyniać się do ochrony środowiska.