CN 87

Informacje o produkcie

Szybko twardniejąca masa posadzkowa

Zaprawa do wykonywania szybko twardniejących podkładów podłogowych grubości od 10 do 80 mm

Właściwości

  • ruch pieszy już po 3 godzinach
  • wykonywanie posadzek już po 24 godzinach
  • szybko schnąca
  • o wysokiej wytrzymałości
  • łatwa w stosowaniu
  • mrozo- i wodoodporna

Czytaj dalej

Ceresit CN 87 służy do wykonywania podkładów podłogowych: – związanych z podłożem cementowym, grubości od 10 do 80 mm, – na warstwie oddzielającej (np. folii, papie), grubości od 35 do 80 mm, – „pływających” na warstwie izolacji termicznej lub akustycznej, grubości od 45 do 80 mm. W przypadku ogrzewania podłogowego – minimalną grubość 45 mm należy zwiększyć o zewnętrzną średnicę przewodów ogrzewania. Zaprawa wymieszana z wodą ma konsystencję gęstoplastyczną, pozwalającą na formowanie spadków. Podkłady i posadzki z CN 87 (niezbrojone lub zbrojone) mogą być stosowane wewnątrz i na zewnątrz budynków. Jastrych z zaprawy CN 87 może służyć jako ostateczna warstwa użytkowa, można także na nim układać płytki ceramiczne, parkiet, wykonywać posadzki żywiczne np. Ceresit CF 37, powłoki z farby żywicznej np. Ceresit CF 43, albo wylewać posadzki z zapraw samopoziomujących lub rozlewnych Ceresit.

 

Rozmiary opakowań

Worek 25 kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Krok po kroku

Podłoża, z którymi będzie związany podkład podłogowy CN 87 muszą być mocne, szorstkie, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły):

  • beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%),
  • jastrych cementowy (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%).

Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości usunąć mechanicznie np. poprzez śrutowanie lub frezowanie. W przypadku podłoży zawilgoconych, zaolejonych, skażonych w inny sposób lub o niskiej wytrzymałości, zalecane jest wykonywanie jastrychów na warstwie oddzielającej. W tym celu należy wyrównać podłoże, a wystające, ostre fragmenty skuć. Wyrównane podłoże szczelnie przykryć folią lub papą zachowując 10 cm zakłady.

Do dokładnie odmierzonej ilości: 1,75–2,0 l czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Przy większym zakresie robot zaleca się mieszanie zaprawy w betoniarce przeciwbieżnej. Podłoże odkurzyć, a następnie obficie zwilżyć wodą, nie tworząc kałuż. Na zwilżone podłoże należy nanieść warstwę kontaktową, wykonaną w następujący sposób: 1 część objętościową emulsji Ceresit CC 81 rozcieńczyć 2 częściami czystej, chłodnej wody. Uzyskanym roztworem zarabiać suche CN 87 (0,75 l roztworu na 3,5 kg zaprawy) przy pomocy wiertarki z mieszadłem. Warstwę kontaktową w miarę postępu robot równomiernie rozprowadzać szczotką. W miejscach trudno dostępnych można ją obficie nanosić pędzlem. Gotową mieszankę rozkładać na mokrej warstwie kontaktowej. CN 87 ma konsystencję gęstoplastyczną i wymaga zagęszczania.

Możliwe jest ubijanie pacą, lecz przy większym zakresie robot należy zaprawę zagęszczać za pomocą łaty wibracyjnej i zacieraczek wirnikowych.

Rozwiązania systemowe