CN 76

Informacje o produkcie

Zaprawa samopoziomująca

Samoczynnie wygładzająca się zaprawa do wylewania silnie obciążonych posadzek oraz do wyrównywania podkładów pod posadzki w zakresie od 4 do 50 mm

Właściwości

  • ruch pieszy już po 3 godzinach
  • wodoodporna
  • mrozoodporna
  • odporna na duże obciążenia

Czytaj dalej

Zaprawa Ceresit CN 76 przeznaczona jest do bezpośredniego wylewania na stropy lub podłoża betonowe. Można z niej wykonywać posadzki użytkowe lub warstwy wyrównujące pod posadzki, np. z płytek ceramicznych. Ceresit CN 76 jest wodo- i mrozoodporna. Posadzki wykonane z Ceresit CN 76 grubości od 6 do 50 mm są odporne na duże obciążenia mechaniczne i ścieranie. Mogą one być stosowane w halach produkcyjnych, magazynach, warsztatach, garażach, na rampach załadunkowych. Dodatkowo można je malować farbami posadzkowymi do betonu np. Ceresit CF 43 lub można na nie aplikować posadzki żywiczne np. Ceresit CF 37. Powłoki te powinny być nakładane na masę CN 76 w przypadku oddziaływania na nią obciążeń chemicznych. Zaprawa Ceresit CN 76 wymieszana z mniejszą ilością wody ma konsystencję plastyczną i można nią formować spadki. Gdy potrzeba wylać warstwę Ceresit CN 76 grubości od 15 do 50 mm, wtedy do zaprawy należy dodawać kruszywo o uziarnieniu 0÷8 mm, zgodnym z normą PN-86/B-06712.

 

Rozmiary opakowań

Worek 25 kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Krok po kroku

Ceresit CN 76 może być wylewana na bardzo mocne, uszorstnione, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:

  • beton klasy minimum C 20/25 (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%),
  • jastrych cementowy o wytrzymałości ≥ 20 MPa (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%).

Podłoża należy uszorstnić mechanicznie, pozbawiając je powierzchniowej warstewki zaczynu cementowego i odsłaniając kruszywo. Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie np. za pomocą frezarek lub śrutownic. Powierzchniowe rysy i ubytki podłoża należy poszerzyć, odkurzyć i zagruntować preparatem Ceresit CT 17, a po 2 godzinach uzupełnić zaprawą szybkowiążącą Ceresit CX 5. W przypadku dużych ubytków zastosować zaprawę szybko twardniejącą Ceresit CN 83. Podłoże należy starannie odkurzyć, a następnie obficie zagruntować Ceresit CT 17 lub Ceresit CN 94 i przez min. 2 godz. pozostawić do wyschnięcia. Gdy zagruntowane podłoże nadal jest nasiąkliwe, czynność gruntowania trzeba powtórzyć. Zagruntowanie podłoża poprawia rozpływ Ceresit CN 76, zapobiega odciąganiu wody z zaprawy i pojawianiu się na jej powierzchni pęcherzyków powietrza.

Do dokładnie odmierzonej ilości czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 minut i ręcznie zamieszać zaprawę.

Gotową porcję Ceresit CN 76 w ciągu 20 minut wylać na podłoże i rozprowadzić długą stalową pacą lub listwą zgarniającą. Zaleca się używanie co najmniej 2 pojemników. Przyśpiesza to pracę i ułatwia łączenie wylewanych porcji. Powierzchnię świeżo wylanej posadzki należy przeciągnąć wałkiem kolczastym (w przypadku wylewania warstwy o grubości większej niż 1,0 cm należy stosować wałek siatkowy) w celu wyrównania i uwolnienia pęcherzyków powietrza.

Posadzkę Ceresit CN 76 można mieszać i wylewać przy użyciu agregatu o konstrukcji zapewniającej dokładne dozowanie wody i czas wstępnego dojrzewania oraz niepowodującej napowietrzania materiału. W przypadku przerw w pracy dłuższych niż 15 minut agregat i przewody płukać wodą. Jeśli grubość zaprawy Ceresit CN 76 wynosić ma od 15 do 50 mm, wtedy do zaprawy należy dodać kruszywa o uziarnieniu 0–8 mm, a mieszanie może odbywać się w betoniarce przeciwbieżnej. Zaprawę o plastycznej konsystencji należy rozkładać pacą lub ściągać łatą po prowadnicach.