O produkcie

Zaprawa samopoziomująca

CN 69  

Zaprawa samopoziomująca

Samoczynnie wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podłoży w zakresie od 1–10 mm

Właściwości

- pod płytki i wykładziny
- pod panele oraz dwu i trójwarstwowe deski podłogowe
- odporna na obciążenia skupione
- nadaje się na jastrychy ogrzewane
- ruch pieszy po 6 godzinach
- może być wylewana maszynowo
- ekonomiczna w użyciu

Opis

W styczniu 2016 roku zmianie uległa receptura Zaprawy samopoziomującej CN 69. Nowa jakość produktu odzwierciedlona jest w głównym parametrze - wytrzymałości na ściskanie. Obecnie parametr ten wynosi C20 wg PN-EN 13813. Dodatkowo znacznej poprawie uległy parametry robocze zaprawy.

Zaprawa Ceresit CN 69 służy do wykonywania warstw wyrównawczych bezpośrednio związanych z podłożem. Jest odpowiednia do wyrównywania i wygładzania stropów betonowych oraz podkładów cementowych (także grzejnych) i anhydrytowych pod posadzki z płytek ceramicznych i wszelkiego rodzaju wykładziny podłogowe np. dywanowe, korkowe, PCW. Ceresit CN 69 należy stosować wewnątrz budynków, w miejscach nienarażonych na trwałe zawilgocenie. Może być użyta do wyrównywania podłoża pod panele podłogowe oraz dwu- lub trójwarstwowe deski podłogowe. W przypadku klejenia desek podłogowych do podłoża zaleca się używanie elastycznych klejów. Pod parkiety z drewna litego należy stosować posadzkę Ceresit CN 72. Do wykonywania podkładów „pływających”, grzejnych oraz podkładów na warstwie oddzielającej (folii, papie) zaleca się stosowanie szybko twardniejącej masy posadzkowej CN 87. W pomieszczeniach narażonych na trwałe zawilgocenie, duże obciążenia oraz na zewnątrz budynków można zastosować Ceresit CN 76, CN 83 oraz CN 87.  

Rozmiary opakowań

Worek 25 kg

Do pobrania

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop
  • Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Krok po kroku

CN 69 może być wylewany na podłoża nośne, szorstkie, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły):

— jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 2% dla jastrychów bez ogrzewania podłogowego oraz ≤ 1,8% dla jastrychów z ogrzewaniem podłogowym),

— beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 2%),

— podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5% dla podłoży bez ogrzewania podłogowego oraz ≤ 0,3 % dla podłoży z ogrzewaniem podłogowym) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

Przed wykonaniem posadzki konieczne jest zbadanie wilgotności strukturalnej podłoża metodą CM. W przypadku wykonywania posadzki na podkładach związanych z podłożem lub bezpośrednio na  podłożach betonowych konieczne jest określenie wilgoci resztkowej w całym przekroju podłogi. Do blokowania wilgoci resztkowej w betonach i jastrychach cementowych można użyć Ceresit CF 39. Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Zaleca się tu stosowanie frezarek lub śrutownic. Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć, odkurzyć i zagruntować preparatem Ceresit CT 17 lub CN 94, a po 2 godzinach uzupełnić zaprawą szybkowiążącą Ceresit CX 5. W przypadku dużych ubytków zastosować zaprawę szybko twardniejącą Ceresit CN 83. Suche, wyreperowane podłoże należy starannie odkurzyć, następnie obficie zagruntować CT 17 lub CN 94 i pozostawić do wyschnięcia przez min. 2 godziny. Gdy zagruntowane podłoże nadal jest nasiąkliwe – czynność gruntowania trzeba powtórzyć.

Zagruntowanie podłoża poprawia rozpływ CN 69, zapobiega odciąganiu wody z zaprawy i pojawianiu się na jej powierzchni pęcherzyków powietrza.

Zawartość opakowania wsypywać do pojemnika z odmierzoną ilością 6,0 l czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekać 1–2 minuty i ponownie, krótko zamieszać materiał. Gotową porcję CN 69 w ciągu 20 minut wylać na podłoże i rozprowadzić długą stalową pacą lub listwą zgarniającą. Zaleca się używanie, co najmniej 2 pojemników. Przyśpiesza to pracę i ułatwia łączenie wylewanych porcji. Powierzchnię świeżo wylanej zaprawy zaleca się przeciągnąć wałkiem kolczastym w celu uwolnienia pęcherzyków powietrza. Podkład CN 69 można mieszać i wylewać przy użyciu agregatu o konstrukcji zapewniającej dokładne dozowanie wody i czas wstępnego dojrzewania oraz niepowodującej napowietrzania materiału. W przypadku przerw w pracy dłuższych niż 15 minut agregat i przewody płukać wodą. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie. W przypadku szlifowania posadzki CN 69 przed montażem warstwy ostatecznej, powierzchnię należy odkurzyć i następnie zagruntować preparatem Ceresit CT 17 lub CN 94.