CN 69

Informacje o produkcie

Zaprawa samopoziomująca

Samoczynnie wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podłoży w zakresie od 1–10 mm

Właściwości

  • pod płytki i wykładziny
  • pod panele oraz dwu i trójwarstwowe deski podłogowe
  • odporna na obciążenia skupione
  • nadaje się na jastrychy ogrzewane
  • ruch pieszy po 6 godzinach
  • może być wylewana maszynowo
  • ekonomiczna w użyciu

Czytaj dalej

W styczniu 2016 roku zmianie uległa receptura Zaprawy samopoziomującej CN 69. Nowa jakość produktu odzwierciedlona jest w głównym parametrze - wytrzymałości na ściskanie. Obecnie parametr ten wynosi C20 wg PN-EN 13813. Dodatkowo znacznej poprawie uległy parametry robocze zaprawy.

Zaprawa Ceresit CN 69 służy do wykonywania warstw wyrównawczych bezpośrednio związanych z podłożem. Jest odpowiednia do wyrównywania i wygładzania stropów betonowych oraz podkładów cementowych (także grzejnych) i anhydrytowych pod posadzki z płytek ceramicznych i wszelkiego rodzaju wykładziny podłogowe np. dywanowe, korkowe, PCW. Ceresit CN 69 należy stosować wewnątrz budynków, w miejscach nienarażonych na trwałe zawilgocenie. Może być użyta do wyrównywania podłoża pod panele podłogowe oraz dwu- lub trójwarstwowe deski podłogowe. W przypadku klejenia desek podłogowych do podłoża zaleca się używanie elastycznych klejów. Pod parkiety z drewna litego należy stosować posadzkę Ceresit CN 72. Do wykonywania podkładów „pływających”, grzejnych oraz podkładów na warstwie oddzielającej (folii, papie) zaleca się stosowanie szybko twardniejącej masy posadzkowej CN 87. W pomieszczeniach narażonych na trwałe zawilgocenie, duże obciążenia oraz na zewnątrz budynków można zastosować Ceresit CN 76, CN 83 oraz CN 87.  

 

Rozmiary opakowań

Worek 25 kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Krok po kroku

CN 69 może być wylewany na podłoża nośne, szorstkie, suche i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły):

  • jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 2% dla jastrychów bez ogrzewania podłogowego oraz ≤ 1,8% dla jastrychów z ogrzewaniem podłogowym),
  • beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 2%),
  • podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5% dla podłoży bez ogrzewania podłogowego oraz ≤ 0,3 % dla podłoży z ogrzewaniem podłogowym) – przeszlifowane mechanicznie i odkurzone.

Przed wykonaniem posadzki konieczne jest zbadanie wilgotności strukturalnej podłoża metodą CM. W przypadku wykonywania posadzki na podkładach związanych z podłożem lub bezpośrednio na podłożach betonowych konieczne jest określenie wilgoci resztkowej w całym przekroju podłogi. Do blokowania wilgoci resztkowej w betonach i jastrychach cementowych można użyć Ceresit CF 39. Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć. Zaleca się tu stosowanie frezarek lub śrutownic. Powierzchniowe rysy w podłożu należy poszerzyć, odkurzyć i zagruntować preparatem Ceresit CT 17 lub CN 94, a po 2 godzinach uzupełnić zaprawą szybkowiążącą Ceresit CX 5. W przypadku dużych ubytków zastosować zaprawę szybko twardniejącą Ceresit CN 83. Suche, wyreperowane podłoże należy starannie odkurzyć, następnie obficie zagruntować CT 17 lub CN 94 i pozostawić do wyschnięcia przez min. 2 godziny. Gdy zagruntowane podłoże nadal jest nasiąkliwe – czynność gruntowania trzeba powtórzyć.

Zagruntowanie podłoża poprawia rozpływ CN 69, zapobiega odciąganiu wody z zaprawy i pojawianiu się na jej powierzchni pęcherzyków powietrza.

Zawartość opakowania wsypywać do pojemnika z odmierzoną ilością 6,0 l czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekać 1–2 minuty i ponownie, krótko zamieszać materiał. Gotową porcję CN 69 w ciągu 20 minut wylać na podłoże i rozprowadzić długą stalową pacą lub listwą zgarniającą. Zaleca się używanie, co najmniej 2 pojemników. Przyśpiesza to pracę i ułatwia łączenie wylewanych porcji. Powierzchnię świeżo wylanej zaprawy zaleca się przeciągnąć wałkiem kolczastym w celu uwolnienia pęcherzyków powietrza. Podkład CN 69 można mieszać i wylewać przy użyciu agregatu o konstrukcji zapewniającej dokładne dozowanie wody i czas wstępnego dojrzewania oraz niepowodującej napowietrzania materiału. W przypadku przerw w pracy dłuższych niż 15 minut agregat i przewody płukać wodą. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie. W przypadku szlifowania posadzki CN 69 przed montażem warstwy ostatecznej, powierzchnię należy odkurzyć i następnie zagruntować preparatem Ceresit CT 17 lub CN 94.