CM 11 PLUS »GRES«

Informacje o produkcie

Zaprawa klejąca do gresu "GRES"

Właściwości

Dzięki Technologii POWER POLYMERS zaprawa klejąca CM 11 PLUS posiada nowe właściwości:

  • Klejenie płytek gresowych w rozmiarze do 50x50 cm lub boku płytki do 60 cm
  • Brak spływu nawet dla ciężkich płytek gresowych
  • Spoinowanie na ścianach już po 8h

Czytaj dalej

Zaprawa CM 11 PLUS służy do mocowania płytek gresowych i innych płytek ceramicznych, cementowych, kamiennych (oprócz marmuru oraz mozaiki), wewnątrz i na zewnątrz budynków. Zaprawą można mocować płytki na tynkach cementowych i cementowo-wapiennych (wiek powyżej 28 dni), jastrychach cementowych (wiek powyżej 28 dni), betonie (wiek powyżej 3 miesięcy) oraz wewnątrz pomieszczeń na zagruntowanych podłożach: gipsowych, anhydrytowych, materiałach uszczelniających CL 51 (klejenie płytek po 2 dniach od aplikacji) oraz CR 65 (klejenie płytek min. po 2 dniach od aplikacji). Dzięki zastosowaniu specjalnej kombinacji wypełniaczy, nowa zaprawa CM 11 PLUS jest znacznie łatwiejsza w aplikacji, dzięki czemu umożliwia szybszy postęp prac. Rekomenduje się użycie kleju CM 11 PLUS w przypadku płytek gresowych o wymiarach do ok. 50 x 50 cm. Na podłożach odkształcalnych takich jak: zagruntowane płyty gipsowo-kartonowe, płyty wiórowe, ogrzewane podłogi, elastyczne materiały uszczelniające Ceresit: CL 50, CR 166 należy stosować zaprawę Ceresit CM 12 PLUS, CM 16, CM 17. W przypadku innych rodzajów płytek oraz innych podłoży, większych obciążeń i podłoży odkształcalnych np. tarasów, balkonów – zaleca się stosować CM 16, CM 17 lub CM 22.

 

REKOMENDACJA GLAZURNIKÓW

Pod koniec roku 2015 niezależna agencja badawcza przeprowadziła badania rynkowe dla naszych dwóch najpopularniejszych klejów - CM 11 PLUS oraz CM 16. Badania przeprowadzono w 5 europejskich krajach (Polska, Rumunia, Serbia, Rosja i Ukraina) na grupie 150 wykonawców. W trakcie badań ponad 90% wykonawców potwierdziło, że rekomenduje kleje CM 11 PLUS oraz CM 16 do klejenia płytek. Odzwierciedleniem wyników badań jest umieszczenie na opakowaniach klejów informacji o rekomendacji. Uzyskanie rekomendacji potwierdza wysoką jakość produktów, którą doceniają glazurnicy w codziennej pracy.

 

Rozmiary opakowań

Worek 5 kg

Worek 25 kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Krok po kroku

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaprawa CM 11 PLUS może być stosowana na równe, nośne, zwarte i wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, oleje, smary, pyły) podłoża:
wewnątrz i na zewnątrz budynków:

  • beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%),
  • jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%);

wewnątrz budynków: 

  • podłoża anhydrytowe (wilgotność poniżej 0,5%) i gipsowe (wilgotność poniżej 1%) – przeszlifowane mechanicznie, odkurzone i zagruntowane CT 17,
  • beton komórkowy, odpylony, zagruntowany CT 17.

Podłoża nie mogą być mokre. Istniejące zabrudzenia, warstwy zwietrzałe i powłoki malarskie o niskiej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie. W przypadku występowania na podłożu grzybów pleśniowych , zielonych nalotów należy je oczyścić i usunąć za pomocą Ceresit CT 99. Podłoża nasiąkliwe zagruntować preparatem Ceresit CT 17 i odczekać do wyschnięcia, co najmniej 2 godziny. Nierówności podłoża do 5 mm mogą być dzień wcześniej wypełnione zaprawą CM 11 PLUS. W przypadku większych nierówności i ubytków – na posadzkach zastosować materiały Ceresit z grupy CN, a na ścianach szpachlówkę Ceresit CT 29.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypywać do pojemnika z odmierzoną ilością czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać ok. 2 min. i jeszcze raz wymieszać. Jeśli potrzeba – dodać niewielką ilość wody i ponownie zamieszać.

Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą o odpowiednio dobranych zębach. W przypadku zakurzenia lub zabrudzenia spodniej części płytek należy je dokładnie oczyścić. Gdy płytki narażone są na zawilgocenie i mróz należy dodatkowo nałożyć cienką warstwę zaprawy na powierzchnie montażowe płytek. Płytki gresowe należy mocować z zapewnieniem minimum 70% pokrycia spodniej powierzchni klejem (rekomenduje się metodę kombinowaną). Płytek nie moczyć w wodzie! Układać je na zaprawie i dociskać, póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk. Nie układać płytek na styk! Zachować szerokość spoin w zależności od wielkości płytek i warunków eksploatacji. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe usuwać mechanicznie. Spoinować nie wcześniej niż po 8 godzinach na ścianach wewnątrz pomieszczeń oraz nie wcześniej niż po 24 godzinach w przypadku innych powierzchni - używając materiałów Ceresit z grupy CE.