CL 51 EXPRESS 1-K

Informacje o produkcie

Powłoka przeciwwilgociowa „EXPRESS 1-K”

Folia izolacyjna w płynie do wykonywania elastycznych powłok uszczelniających pod płytki ceramiczne

Właściwości

  • wodoszczelna i elastyczna
  • kryjąca rysy w podłożu
  • nie zawiera rozpuszczalników
  • układanie płytek po 4 godzinach

Czytaj dalej

Powłoka uszczelniająca Ceresit CL 51 służy do powierzchniowego, bezspoinowego uszczelnienia podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych, gresowych i kamiennych w: łazienkach, kuchniach, toaletach, natryskach, pralniach. Może być stosowana w budownictwie mieszkaniowym, w pomieszczeniach narażonych na okresowe zawilgocenie do uszczelniania takich podłoży jak: tynki i jastrychy cementowe (również grzejne), tynki cementowo-wapienne, mury wykonane na pełną spoinę. CL 51 nadaje się również do zabezpieczania podłoży wrażliwych na zawilgocenie: gazobetou, płyt gipsowokartonowych, gipsowo-włóknowych, włóknowo-cementowych i OSB, podłoży anhydrytowych, podłoży i tynków gipsowych, podłogowych zapraw wyrównujących. Powłoka uszczelniająca Ceresit CL 51 spełnia wymagania izolacji typu lekkiego.

 

Rozmiary opakowań

Wiadro 15 kg

Wiadro 5 kg

Wiadro 2 kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Krok po kroku

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Ceresit CL 51 ma przyczepność do suchych, zwartych, czystych i nadających się do układania płytek podłoży, wolnych od substancji zmniejszających przyczepność (np. środków antyadhezyjnych, powierzchniowych warstewek spoiw, pyłów, wykwitów). Istniejące zabrudzenia, powłoki malarskie i warstwy o niskiej wytrzymałości trzeba usunąć. Powierzchnie podłoży muszą być równe, bez głębokich pęknięć. Podłoża anhydrytowe o wilgotności ≤ 0,5% oraz płyty OSB należy przeszlifować mechanicznie i odkurzyć, płyty gipsowo-kartonowe i gipsowo-włóknowe muszą być zamocowane zgodnie z zaleceniami producentów płyt, podłoża i tynki gipsowe powinny mieć grubość > 10 mm i wilgotność ≤ 1%. Gładkie powierzchnie tynków i warstw wyrównujących wymagają uszorstnienia. Podłoża pylące i osypliwe należy oczyścić szczotką i zagruntować preparatem Ceresit CT 17, podobnie jak wszystkie podłoża nasiąkliwe. Po zagruntowaniu odczekać, co najmniej 2 godziny.

WYKONANIE

Jeżeli produkt był przez dłuższy czas nieużywany należy go przemieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem. Materiał jest gotowy do użycia. Nierozcieńczoną Ceresit CL 51 należy nakładać za pomocą pędzla
lub wałka.

Aby otrzymać wodoszczelne zabezpieczenie podłoża, konieczne jest nałożenie przynajmniej dwóch warstw powłoki uszczelniającej o łącznej grubości około 1,0 mm. Pierwszą warstwę należy zawsze nakładać za pomocą pędzla. Nakładanie drugiej warstwy można wykonać po ok. 90 min. Warstwy należy nanosić krzyżowo. Każdą kolejną warstwę nakładać po wyschnięciu warstwy poprzedniej. Na połączeniu ściany z posadzką, na krawędziach, w miejscach dylatacji, przejść rur instalacyjnych, itp. izolację należy wzmocnić taśmą uszczelniającą Ceresit CL 62 lub Ceresit CL 152. Taśmę należy wklejać w świeżą, pierwszą warstwę Ceresit CL 51 i przykryć drugą warstwą. Już po ok. 4 godzinach od naniesienia ostatniej warstwy izolacji, można przystąpić do mocowania płytek ceramicznych używając np. zapraw klejących Ceresit CM 11 PLUS, CM 12, CM 12 PLUS, CM 16, CM 17, CM 22 lub CM 29. Narzędzia i świeże zabrudzenia myć wodą. Stwardniałą CL 51 można usunąć tylko mechanicznie.