CT 710 VISAGE

Informacje o produkcie

Tynk ozdobny „Kamień Naturalny”. 

Stylizowany tynk o strukturze granitu do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków.

Właściwości

  • efekt granitu w 10 kolorach
  • zawiera mieszankę naturalnych i modyfikowanych kruszyw dającą efekt kamienia naturalnego
  • odporny na warunki atmosferyczne
  • odporny na szorowanie
  • łatwy do utrzymania w czystości
  • możliwość stosowania wraz z szablonami
  • gotowy do użycia

Czytaj dalej

Tynk Ceresit CT 710 służy do wykonywania ozdobnych wypraw tyn­karskich na tradycyjnych tynkach, na podłożach betonowych, gip­sowych oraz na płytach wiórowych, gipsowo-kartonowych itp. Tynk CT 710 jako wyprawa elewacyjna jest jednym ze składników złożo­nego systemu Ceresit Ceretherm Visage ocieplania ścian zewnętrz­nych budynków (ETICS) z zastosowaniem płyt styropianowych oraz wełny mineralnej. Spoiwem są tu transparentne żywice, a wypełnia­czami specjalnie wyselekcjonowane kombinacje naturalnych lub mo­dyfikowanych kruszyw granitowych lub kwarcowych. Po związaniu uzyskuje się fakturę dającą efekt naturalnego kamienia. Właściwości materiału pozwalają mostkować istniejące w podłożu włosowate ry­sy. Tynk dzięki swoim właściwościom odznacza się wyjątkową trwa­łością i odpornością na zabrudzenia.

CT 710 szczególnie zalecany jest do stosowania w miejscach narażo­nych na intensywne użytkowanie i ulegających szybkiemu zabrudzeniu np. cokoły budynków, wejścia do budynków, korytarze, klatki schodo­we. Zwiększona ilość absorberów UV zapewnia większą odporność na światło kolorowe. W trosce o trwałość elewacji, aby zapobiec nad­miernemu nagrzewaniu się powierzchni elewacji, zaleca się stosowa­nie tynku CT 710 o współczynniku odbicia światła HBW ≥ 20. W przy­padku zastosowania tynku o HBW poniżej 20 zaleca się indywidualną konsultację z działem technicznym Ceresit w celu doboru odpowiednie­go systemu ociepleniowego.

W przypadku intensywnych, ciemnych kolorów, stosowanie CT 710 jako warstwy elewacyjnej w systemie ociepleń budynków Ceresit Ceretherm (z zastosowaniem płyt styropianowych) powinno być ogra­niczone np. do wykonania cokołów czy detali architektonicznych.

 

Rozmiary opakowań

Wiadro 20 kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds