BT 26

Informacje o produkcie

Asfaltowa emulsja anionowa AL

Wodorozcieńczalny, bitumiczno-kauczukowy preparat do gruntowania podłoży pod samoprzylepne materiały izolacyjne

Właściwości

  • stosowanie do - 5°C
  • również na wilgotne i zimne podłoża
  • zwiększa przyczepność
  • szybko wysycha
  • o słabym zapachu

Zastosowanie

Preparat Ceresit BT 26 służy do zwiększania przyczepności stosowanych na zimno, samoprzylepnych materiałów izolacyjnych, np. membran Ceresit BT 18 i BT 21. Można go nakładać na zewnątrz budynków:
—na wszelkiego rodzaju nasiąkliwe podłoża mineralne, np. betony, tynki, bloczki gazobetonowe i silikatowe oraz równe mury ceglane,
—na stare, wymagające renowacji podłoża bitumiczne.
Powierzchnie metali takich jak aluminium, miedź, cynk oraz powierzchnie tworzyw sztucznych i styropianu nie wymagają gruntowania. Na podłożach bardzo porowatych i chropowatych, gdzie spodziewana powierzchnia przylegania będzie mniejsza niż 80%, należy stosować inne systemy uszczelniające, np. z użyciem masy bitumicznej Ceresit CP 43.

 

Rozmiary opakowań

Wiadro 5 kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Krok po kroku

INSTRUKCJA UKŁADANIA MEMBRAN CERESIT

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Oczyszczenie podłoża.

Podłoże musi być gładkie, mocne, zwarte, suche i czyste.

Gruntowanie preparatem BT 26

ZABEZPIECZENIE NAROŻNIKÓW, NAROŻY I KRAWĘDZI

Przycięcia kawałków membrany dla zaizolowania narożników:

Kolejność czynności przy izolowaniu narożników:

Kolejność prac w przypadku równoczesnego izolowania narożników oraz naroży i krawędzi wklęsłych

Kolejność czynności przy równoczesnym zabezpieczaniu narożników, naroży i krawędzi wypukłych

Zabezpieczanie naroży i krawędzi pasami membrany o szerokości 30 cm

KOLEJNOŚĆ CZYNNOŚCI PRZY KLEJENIU MEMBRAN NA PRZYGOTOWANYM PODŁOŻU

Sposób wykonywania izolacji poziomej

Sposób wykonywania izolacji pionowej

ZALECENIA SPECJALNE

ZABEZPIECZENIE PRZEJŚĆ RUR PRZEZ ŚCIANY

Uszczelnienie przejścia w przypadku krótkiej rury, na którą można nałożyć kołnierz wycięty z kawałka membrany

Uszczelnienie przejścia w przypadku braku możliwości nałożenia kołnierza wyciętego z jednego kawałka membrany

Przekrój przez uszczelnione przejście rury przez ścianę

ZABEZPIECZENIE SZCZELIN DYLATACYJNYCH

W przypadku izolacji poziomej szczeliny dylatacyjnej należy uszczelnienie, według schematu obok, zamknąć dodatkową warstwą membrany pasem o szerokości 50 cm