CT 19 BETONKONTAKT

Informacje o produkcie

Grunt Superkontakt

Preparat do gruntowania podłoży nasiąkliwych oraz nienasiąkliwych, tworzący warstwę sczepną, zalecany do trudnych i gładkich powierzchni

Właściwości

  • polecany na gładkie i niechłonne podłoża jak beton zatarty na gładko,płyty OSB, płytki ceramiczne, lastryko
  • polecany na trudne podłoża
  • poprawia przyczepność do podłoża
  • tworzy szorstką warstwę sczepną
  • szybkoschnący i wysoce wydajny
  • tiksotropowy – nie spływa z powierzchni pionowych

Czytaj dalej

Grunt bezrozpuszczalnikowy Ceresit CT 19 służy do gruntowania podłoży wewnątrz i na zewnątrz budynków przed zastosowaniem podłogowych zapraw wyrównujących, mas szpachlowych, zapraw klejących do płytek ceramicznych i kamiennych. Można go stosować na powierzchniach poziomych i pionowych, na podłożach nasiąkliwych i nienasiąkliwych. Preparat tworzy szorstką warstwę i poprawia przyczepność do podłoża. Szczególnie zalecany jest do gruntowania trudnych podłoży (tylko wewnątrz budynków), takich jak: jastrychy z resztkami trudnych do usunięcia klejów, istniejące płytki ceramiczne i kamienne, dyspersyjne, ftalowe i epoksydowe powłoki malarskie, lastryko, szkło, malowane i niemalowane podłoża drewnopochodne (płyty wiórowe, OSB). Może być także nakładany na jastrychy cementowe, jastrychy anhydrytowe, prefabrykowane elementy jastrychowe np. podłogowe płyty gipsowo-włóknowe, beton, w tym beton szalunkowy bez resztek olejów i środków antyadhezyjnych, podłogowe zaprawy wyrównujące, tynki cementowe, cementowo-wapienne, wapienne i gipsowe. CT 19 można stosować na ogrzewanych konstrukcjach podłogowych.

Nie stosować:

  • na podłożach metalowych, drewnianych, z tworzyw sztucznych i sztywnych wykładzinach PCW;
  • na podłożach niechłonnych na zewnątrz budynków;
  • pod masy samopoziomujące na podłożach drewnopochodnych takich jak płyty wiórowe, OSB.

W przypadku aplikacji CT 19 w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie należy stosować się do systemowych rozwiązań dla pomieszczeń mokrych.

 

Rozmiary opakowań

Wiaderko 1kg

Wiaderko 5kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Krok po kroku

Podłoża gruntowane Ceresit CT 19 muszą być suche, nośne i wolne od substancji obniżających przyczepność: tłuszczów, bitumów, pyłów itp. Zabrudzenia, mleczko cementowe i warstwy o słabej wytrzymałości należy usunąć. Dotyczy to także istniejących farb klejowych, które należy zeskrobać i zmyć wodą. Podłoża anhydrytowe, gipsowe, płyty OSB i wiórowe oraz mocne powłoki malarskie trzeba przeszlifować grubym papierem ściernym i dokładnie oczyścić, odkurzyć. Wymagania co do poszczególnych rodzajów podłoży zamieszczono w tabeli.

Grunt CT 19 należy przed użyciem dokładnie przemieszać. Preparat nanosić cienką warstwą, równomiernie, nie tworząc kałuż, przy pomocy pędzla lub wałka welurowego. Czas schnięcia wynosi około 2 godz. W przypadku podłoży anhydrytowych oraz wylewania posadzek na podłożach niechłonnych należy odczekać około 24 godz. od aplikacji gruntu. Kolejne warstwy można nakładać po całkowitym wyschnięciu gruntu. CT 19 jest gotowy do użycia, nie należy go rozcieńczać. Narzędzia i świeże zachlapania myć wodą. Wyschnięte zabrudzenia można usunąć za pomocą rozpuszczalnika.