Klejenie płytek na OSB

Płyta OSB jest produktem drewnopochodnym, powstałym z wiórów, które pod wpływem wysokiego ciśnienia i temperatury – przy zastosowaniu jako spoiwa wodoodpornej żywicy – prasowane są na płyty.

Zastosowane żywice znacznie zmniejszają przyczepność zapraw klejowych do podłoża. Dlatego różnice polegają generalnie na doborze odpowiedniego systemu do mocowania, nie na odmiennej technologii wykonywania prac.
Przed przystąpieniem do klejenia okładziny ceramicznej na płycie OSB, należy dokładnie sprawdzić sposób jej zamocowania, stwierdzić czy płyty są stabilne oraz czy zostały położone zgodnie ze sztuką budowania i z zaleceniami ich producenta. Płyta pod obciążeniem nie powinna się uginać oraz odkształcać - minimalna grubość takiej płyty powinna wynosić 22 mm. Następnie powierzchnie należy przeszlifować, zmatowić papierem ściernym i dokładnie odkurzyć. Tak przygotowane podłoże należy zagruntować nierozcieńczonym gruntem Ceresit CN 94 lub Ceresit CT 19.

Kiedy grunt wyschnie, możemy przystąpić do mocowania płytek. Do przyklejenia płytek na tego typu powierzchniach należy używać tylko zapraw klejących elastycznych takich jak Ceresit CM 16 , Ceresit CM 17 „Super Flexible”Ceresit CM 22 oraz Ceresit CM 77. W przypadku zastosowania gotowego kleju Ceresit CM 77 gruntowanie płyt nie jest wymagane. Płytki mocujemy metodą kombinowaną, polegającą na tym, że zaprawę nanosi się i na podłoże i na stronę montażową płytki (cienką, ok. 2mm warstwą). Aby zagwarantować trwałość okładziny montowanej w takich warunkach, rozpływ zaprawy klejącej pod płytką powinien wynosić minimum 80%.

Ostatnimi czynnościami glazurniczymi są oczywiście spoinowanie i silikonowanie. Do pierwszej używamy elastycznej spoiny Ceresit CE 40 aquastatic , a do drugiej (w miejscach połączenia ściany z podłogą oraz w miejscach dylatacji) silikonu Ceresit CS 25 lub uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29 .
W przypadku klejenia płytek w pomieszczeniach narażonych na zawilgocenie, takich jak kuchnie czy łazienki, musimy pamiętać o zastosowaniu odpowiednich zabezpieczeń przeciwwilgociowych. Wtedy, po przeszlifowaniu i odpyleniu płyt OSB, uszczelniamy folią izolacyjna w płynie Ceresit CL 51 lub elastyczną powłoką uszczelniającą Ceresit CL 50 . W miejscu połączeń ściany z podłogą wtapiamy dodatkowo taśmę uszczelniającą Ceresit CL 152 .

W przypadku zbyt dużego ugięcia płyty OSB wynikającego z silnego klawiszowania desek, gdy nieprawidłowo zamocujemy płyty, lub użyjemy płyt o grubości mniejszej niż 22 mm, jeśli szczególnie nie zadbamy o dobór właściwych, elastycznych materiałów, albo pominiemy jakiś etap prac, może dość szybko dojść do awarii, w szczególności:

  • odspajania się płytek od podłoża
  • odspajania się płytek od warstwy kleju
  • pękania i wykruszania się spoiny

Tak więc technologia trudna nie jest, o ile wykonując wszystkie czynności ma się na uwadze specyfikę materiału jakim jest płyta OSB.