Skip to Content

Systemy renowacji budynków

Iniekcje

Iniekcje zapewniają kompleksową ochronę budynku przeciwko działaniu wody w sytuacji, gdy nie istnieje izolacja pozioma lub nie działa ona prawidłowo.

Jako że dobranie optymalnego rozwiązania do konkretnego przypadku ma podstawowe znacznie, w naszej ofercie znajduje się zarówno krem iniekcyjny (Ceresit CR 82), jak i dwufunkcyjny płyn do iniekcji (Ceresit CO 81). Uzupełnieniem linii produktów do iniekcji jest mineralna, niekurczliwa zaprawa o płynnej konsystencji (Ceresit CR 65) służąca do wypełniania otworów po wykonaniu iniekcji i ubytków w murze. Do tej grupy zaliczane są również hydroizolacje bitumiczne, samoprzylepna membrana oraz bezrozpuszczalnikowa izolacja powłokowa.

Prace iniekcyjne

W kontekście prac iniekcyjnych kluczowe znaczenie ma właściwe przygotowanie otworów. Powinny być stosowane wiertła przeznaczone do konkretnych materiałów oraz szablon do wiercenia otworów, by zapobiec ich odchyłkom osiowym, minimalizując ryzyko wystąpienia nieciągłości izolacji. Obszary nieciągłości zwiększają się wraz z kątem odchylenia osi otworów.

Ceresit Renovation System Injections graph 01 mobile

Nieciągłość wtórnej przepony poziomej muru wywołana niezachowaniem równoległości otworów iniekcyjnych

Przed przystąpieniem do prac iniekcyjnych należy dokładnie oczyścić powierzchnię muru i skuć uszkodzone tynki do wysokości przynajmniej 80 cm ponad strefę zawilgocenia lub zasolenia. Następnie należy wyznaczyć miejsca wiercenia otworów iniekcyjnych tak, aby kończyły się 5-7 cm przed krawędzią muru. Zaleca się wykonanie przewiertu kontrolnego w celu potwierdzenia rzeczywistej grubości muru.

Otwory iniekcyjne powinny przechodzić przez co najmniej jedną spoinę poziomą. Przy grubych murach (powyżej 60 cm) zaleca się przejście przez 2 spoiny. Należy używać wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, które powodują jak najmniejsze wstrząsy. Ściany o grubości powyżej 100 cm należy nawiercać z dwóch stron tak, aby otwory iniekcyjne zachodziły na siebie na odcinku min. 10 cm. Szczególnej uwagi wymaga planowanie otworów w narożach ścian i węzłach.

Iniekcja muru o wilgotności wyższej niż 20% lub zawierającego pustki

W takich warunkach sprawdzi się krem iniekcyjny CR 82. Może być on stosowany w murach posiadających rysy i/lub wolne przestrzenie bez konieczności wstępnego wypełnienia pustek zaprawą mineralną. Należy pamiętać, że krem iniekcyjny CR 82 zdecydowanie lepiej rozprzestrzenia się w murach o wysokim stopniu zawilgocenia; iniekcja w przegrodach o niewielkiej wilgotności może nie przynieść oczekiwanego efektu. W takim wypadku otwory iniekcyjne należy wstępnie napełnić wodą. CR 82 jest kremem iniekcyjnym na bazie silanów, przeznaczonym do wykonywania przepony poziomej. Dzięki wysokiej zawartości substancji czynnej (ok. 80%) może być stosowany w przegrodach o stopniu zawilgocenia sięgającym aż 95%.

Aplikacja materiału jest prosta i nie wymaga specjalistycznego sprzętu. Głębokość wiercenia powinna zostać dobrana tak, aby otwór kończył się 3 cm przed krawędzią muru. Otwory iniekcyjne należy wyznaczyć w odstępach osiowych do 15 cm w jednym lub w dwóch rzędach oddalonych od siebie o ok. 10 cm. W przypadku iniekcji dwurzędowej drugi rząd powinien zostać wykonany z przesunięciem o połowę odległości między otworami. Średnica otworów powinna wynosić od 12 do 18 mm. Otwory należy wiercić w spoinach, poziomo lub z niewielkim nachyleniem. Jeżeli otwór nie jest wykonywany w spoinie, należy zadbać, aby przecinał on przynajmniej jedną spoinę poziomą. Należy używać wiertarek pneumatycznych lub wiertnic rdzeniowych, które powodują jak najmniejsze wstrząsy.

Krok po kroku

Ceresit Renovation System Injections step 1

KROK 1
Wiercenie otworów

Ceresit Renovation System Injections step 2

KROK 2
Kontrola głębokości i zachowania kątów podczas wiercenia

Ceresit Renovation System Injections step 3

KROK 3
Aplikacja kremu iniekcyjnego CR 82 przy pomocy opryskiwacza ogrodowego

PRZEWODNIK PO PRODUKTACH

  • Przewodnik po produktach

Masz pytanie?

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów, miejsca zakupu lub właściwego rozwiązania dla danego projektu.