system izolacji przeciwwodnych

System tarasowy

taras odporny na wodę

Taras to miejsce, w którym skuteczna hydroizolacja jest szczególnie istotna ze względu na:

 • procesy zamarzania i rozmarzania wody na jego powierzchni - Polska jest krajem, w którym liczba „przejść przez 0°C jest największa w Europie
 • duże różnice temperatur dochodzące niekiedy nawet do 100°C w roku i związane z tym odkształcenia materiałów w jego warstwach - płyta betonowa o boku długości 6 m w wyniku różnic temperatury może zmieniać swe wymiary nawet o 6 mm. Wymaga to zastosowania odpowiednich, elastycznych materiałów hydroizolacyjnych.

Firma Henkel oferuje bogaty asortyment produktów do izolacji tarasów. Specjalnie opracowane materiały elastyczne, takie jak membrana Ceresit BT 21, powłoka elastyczna Ceresit CR 166 oraz elastyczny klej do gresu CM 16 PRO idealnie sprawdzają się w izolacji tarasów, na których występują duże naprężenia. Tylko zastosowanie wszystkich elementów systemu tarasowego Ceresit gwarantuje trwały efekt końcowy.

Infographic for terrace system for ceresit pl

Nachylenie warstw tarasu, które optymalnie wynosi 2-2,5%, należy kształtować już na poziomie płyty stropowej. Uzyskuje się je poprzez wykonanie na niej warstwy spadkowej z szybko twardniejącej masy posadzkowej Ceresit CN 87, ułożonej na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81. Ukształtowanie spadku na poziomie płyty nośnej umożliwi zachowanie stałej grubości we wszystkich pozostałych warstwach tarasu. Gdy warstwa spadkowa jest gotowa w poziomie, wzdłuż otwartych krawędzi tarasu, śrubami na plastikowych dyblach mocuje się pierwszą warstwę obróbki blacharskiej. W podłożu osadza się ją przy użyciu uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29. Następnie betonowe podłoże należy zagruntować preparatem Ceresit BT 26. Gruntowania nie wymagają jedynie podłoża z tworzyw sztucznych i metali.

Na zagruntowanej warstwie spadkowej przykleja się izolację przeciwwodną z membrany samoprzylepnej Ceresit BT 21, która z uwagi na wysoki opór dyfuzyjny, pełni równocześnie funkcję paroizolacji. Wyprowadza się ją na zamocowaną obróbkę blacharską na krawędziach otwartych i na ściany obudowy tarasu na krawędziach zamkniętych, na wysokość 20–30 cm powyżej projektowanego, górnego poziomu nawierzchni tarasu. Na membranie, bezpośrednio na izolacji przeciwwodnej należy ułożyć matę drenażową z fizeliny odsączającej, która zapewnia szybkie odprowadzenie wody z ewentualnych przecieków i wykropleń. Na macie drenażowej układa się izolację termiczną z materiału odpornego na zawilgocenie (zaleca się płyty styropianu ekstrudowanego) zabezpieczając ją od góry warstwą poliestrowej włókniny odsączającej o gramaturze 200-300 g/m2. Następnym krokiem jest wykonanie warstwy dociskowej z masy Ceresit CN 87 o grubości min. 45 mm. W przypadku tarasów o dużej powierzchni jastrych należy podzielić szczelinami dylatacyjnymi na pola o powierzchni 20-25 m2. Pola te powinny być prostokątami o stosunku boków od 1:1 do 1:2. Dylatacje wykonuje się też w miejscach uskoku tarasu, zmiany jego kształtu itp. W szczeliny dylatacyjne wciska się polipropylenowy sznur dylatacyjny, stanowiący oparcie dla izolacji z wypełniacza Ceresit CS 29. Teraz na powierzchnię jastrychu nakłada się podpłytkową izolację przeciwwodną z elastycznej powłoki izolacyjnej Ceresit CR 166. W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, w narożach – na styku jastrychu ze ścianą budynku, w warstwę izolacji wkleja się taśmę uszczelniającą Ceresit CL 152.

Posadzkę na tarasie układa się z mrozoodpornych i koniecznie antypoślizgowych płytek ceramicznych, najczęściej gresowych. Tarasy to podłoża krytyczne, narażone na bardzo duże wahania temperatur. Dlatego również zaprawy klejące stosowane w tych systemach muszą spełniać wymagania fakultatywne. Zaleca się tu stosowanie elastycznej zaprawy klejącej CM 16 PRO, która charakteryzuje się dużą siłą klejenia, rozlewną konsystencją i wydłużonym czasem otwartym.

Do spoinowania płytek na tarasach służy elastyczna, wodoodporna spoina Ceresit CE 40 z formułą Color Perfect. Można wypełniać nią spoiny do szerokości 8 mm. Zaprawa do spoinowania w miejscach połączeń na styku jastrychu ze ścianą budynku powinna być zastąpiona wypełnieniem z poliuretanu, np. Ceresit CS 29, ewentualnie silikonem Ceresit CS 25. Dodatkowo, elastyczna spoina z silikonu powinna się pojawić w styku wykładziny ceramicznej z cokolikiem wokół balkonu, jak również w obrębie mocowań barierki.

Produkty

 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/waterproofing/central-pdp#/ceresit-bt-26/SAP_0201WAC013K3/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT BT 26
  Wodorozcieńczalna, bitumiczna emulsja do gruntowania podłoży pod samoprzylepne materiały izolacyjne. BT 26 zwiększa przyczepność nawet na lekko wilgotne podłoża. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/mortars-and-auxiliaries/central-pdp#/ceresit-cc-81/SAP_0201VGC013L1/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CC 81
  Emulsja kontaktowa do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i obrzutek pod tynki, zwiększa przyczepność, elastyczność i wytrzymałość, skraca czas przesychania. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/tiling/central-pdp#/ceresit-cl-152/SAP_0201SMC013Q6/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CL 152
  Wodoszczelna i elastyczna taśma uszczelniająca (membrana powleczona flizeliną polipropylenową) do dylatacji i odkształcalnych spoin w okładzinach z płytek ceramicznych. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/flooring/central-pdp#/ceresit-cn-87/SAP_0201TBC014A2/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CN 87
  Szybkotwardniejąca masa (zaprawa) posadzkowa do wykonywania podkładów podłogowych grubości od 10 do 80 mm o wysokiej wytrzymałości, łatwa w stosowaniu. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/waterproofing/central-pdp#/ceresit-cr-166/SAP_0201WJC014B9/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CR 166
  Dwuskładnikowa elastyczna powłoka wodoszczelna, wzmocniona włóknami FIBRE FORCE, przeznaczona do uszczelniania i zabezpieczania odkształcalnych i nieodkształcalnych podłoży mineralnych. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/sealing/central-pdp#/ceresit-cs-25/SAP_0201POC014D6/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CS 25
  Silikon sanitarny CS 25 z formułą 3xProtect posiada ochronę przed wilgocią, pleśnią, odbarwieniem, dzięki czemu spoiny zachowują estetyczny wygląd. 

Masz pytanie?

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów, miejsca zakupu lub właściwego rozwiązania dla danego projektu.