Skip to Content

system izolacji przeciwwodnych

System do izolacji dachów odwróconych

Dach odwrócony

Odwrócony układ warstw na dachu płaskim charakteryzuje się tym, że bezpośrednio na konstrukcji ułożona jest warstwa hydroizolacji, a następnie izolacja termiczna i warstwa dociskowa w postaci żwiru lub ziemi z roślinnością. Rozwiązanie takie ogranicza bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych, zwiększając żywotność warstwy hydroizolacyjnej. 

Produkty Ceresit polecane do izolowania dachów odwróconych to membrana Ceresit BT 21 oraz masy bitumiczne Ceresit CP 48 Xpress, CP 44 i CP 43. Materiały te są elastyczne i odporne na korozję, przez co zachowują szczelność nawet po wielu latach.

Illustration for inverted roof insulation systems for ceresit pl
Scheme for invereted roof insulation system for ceresit pl

Instrukcja Wykonania Fachowej Hydroizolacji Dachu Odwróconego Za Pomocą Membrany Ceresit Bt 21

Instruction 1 for ceresit pl roof insulation system

1. Po oczyszczeniu powierzchni płyty żelbetowej należy wykonać warstwę spadkową z szybko twardniejącej masy posadzkowej Ceresit CN 87 lub Ceresit CN 83 na przygotowanym uprzednio podłożu, wykonanym z tej samej masy z dodatkiem Ceresit CC 81.

Instruction 2 for ceresit pl roof insulation system

2. Następnie warstwę spadkową należy zagruntować preparatem Ceresit BT 26, na którą po wyschnięciu należy nałożyć samoprzylepną membranę izolacyjną Ceresit BT 21.

Instruction 3 for ceresit pl roof insulation system

3. Bezpośrednio na membranę Ceresit BT 21, w miejscach gdzie planowany jest trawnik należy położyć włókninę antykorzenną. Następnie całość dachu należy osłonić styropianem ekstrudowanym, na którym układa się fizelinę ochronną.

Instruction 4 for ceresit pl roof insulation system

4. Kolejnym etapem jest wykonanie ciągu pieszego i traktu jezdnego. Płytę żelbetową, wylaną na styropianie pod traktem jezdnym, należy dodatkowo zabezpieczyc przeciwodnie za pomocą membrany Ceresit BT 21 na gruncie Ceresit BT 26.

Instruction 5 for ceresit pl roof insulation system

5. Pod planowanymi trawnikami należy wysypać żwir lub nałożyć matę drenującą, na którą trzeba ułozyć folię kubełkową

Instruction 6 for ceresit pl roof insulation system

6. Ostatnim etapem jest nasypanie ziemi i wysianie trawy lub rożlinności ekstensywnej.

Izolacja dachu odwróconego za pomocą mas bitumicznych Ceresit

Alternatywnym rozwiązaniem do izolacji z membrany bitumicznej jest zastosowanie jednej z mas bitumicznych Ceresit CP 48Xpress, CP 44 lub CP 43. Na uprzednio zagruntowane podłoże preparatem Ceresit CP 41 nakłada się masę bitumiczną, w którą należy zatopić siatkę z włókna szklanego.

Icon for bituminous masses for ceresit pl inverted roof insulation system

Produkty

 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/waterproofing/central-pdp#/ceresit-bt-26/SAP_0201WAC013K3/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT BT 26
  Wodorozcieńczalna, bitumiczna emulsja do gruntowania podłoży pod samoprzylepne materiały izolacyjne. BT 26 zwiększa przyczepność nawet na lekko wilgotne podłoża. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/mortars-and-auxiliaries/central-pdp#/ceresit-cc-81/SAP_0201VGC013L1/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CC 81
  Emulsja kontaktowa do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i obrzutek pod tynki, zwiększa przyczepność, elastyczność i wytrzymałość, skraca czas przesychania. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/flooring/central-pdp#/ceresit-cn-83/SAP_0201TBC014A0/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CN 83
  Szybkotwardniejąca zaprawa cementowa do napraw i wykonywania silnie obciążonych posadzek oraz do reperacji elementów betonowych, w zakresie od 5 do 30 mm. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/flooring/central-pdp#/ceresit-cn-87/SAP_0201TBC014A2/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CN 87
  Szybkotwardniejąca masa (zaprawa) posadzkowa do wykonywania podkładów podłogowych grubości od 10 do 80 mm o wysokiej wytrzymałości, łatwa w stosowaniu. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/waterproofing/central-pdp#/ceresit-cp-41/SAP_0201WDC014B4/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CP 41
  Jednokomponentowa emulsja bitumiczna do gruntowania podłoży mineralnych i ochrony elementów budynku przed wodą agresywną dla betonu. CP 41 to grunt bitumiczny gotowy do użycia. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/waterproofing/central-pdp#/ceresit-cp-43/SAP_0201WDC014B5/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CP 43
  Dwuskładnikowa, grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniająca do robót izolacyjnych, elastyczna i kryjąca rysy w podłożu, do aplikacji ręcznej i maszynowej. 

Masz pytanie?

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów, miejsca zakupu lub właściwego rozwiązania dla danego projektu.