Skip to Content

Przygotowanie – Testowanie Podłoża

Przed rozpoczęciem prac związanych z układaniem płytek, odpowiednie przygotowanie i sprawdzenie podłoża jest kluczowe, aby uniknąć błędów i zapewnić długotrwałe efekty. W  tym celu, podłoże powinno przejść inspekcję wzrokową oraz, jeśli zaistnieje potrzeba, poddane testom mechanicznym i chemicznym. Ten proces obejmuje istotne kroki, takie jak pomiar wilgotności (podłoga), sprawdzenie stanu podłoża, szlifowanie powierzchni i gruntowanie.

W zasadzie, powierzchnia musi spełniać następujące warunki: musi być wystarczająco nośna, sucha, równa oraz wolna od kurzu i tłuszczu.

Pomiar wilgoci

Ocena pozostałej w podłożu wilgotci leży w gestii glazurnika przed rozpoczęciem instalacji jakiegokolwiek systemu układania płytek - metoda CM pomaga ocenić, czy podłoże jest wystarczająco suche i gotowe do układania płytek.

Ceresit Tiling Systems LP, Moisture measurement, size 1280x960

Ocena stanu podłoża

Inspekcja wzrokowa

Ceresit Tiling Systems LP, Visual inspection, size 1280x960

Kontrola wzrokowa podłoża pomoże znaleźć widoczne niedoskonałości powierzchni, takie jak pęknięcia, wykwity czy uszkodzenia spowodowane wilgocią.

Próba zarysowania

Ceresit Tiling Systems LP, Scratch test, size 1280x960

Na powierzchni dokonuje się zarysowania krzyżowego przy użyciu ostrego metalowego narzędzia, na przykład śrubokrętu, noża lub gwoździa. Im głębszy jest zarys, tym niższa jest wytrzymałość lub nośność podłoża.

Próba Chłonności

Ceresit Tiling Systems LP, wetting test, size 1280x960

Próba zwilżenia powierzchni dostarcza informacji na temat chłonności podłoża. Jeśli woda jest wchłaniana, a powierzchnia staje się ciemna, konieczne jest zastosowanie specjalnego gruntu do chłonnych podłoży.

Test taśmy

Ceresit Tiling Systems LP, adhesive tape test, size 1280x960

Na starą warstwę farby nakłada się pasek taśmy klejącej. Jeśli warstwa farby odrywa się podczas usuwania taśmy ostrym pociągnięciem, należy ją usunąć, a następnie nałożyć grunt wzmacniający.

Test ścierania

Ceresit Tiling Systems LP, wipe test, size 1280x960

Test ścierania jest przeprowadzany ręcznie lub za pomocą suchej gąbki, zwłaszcza na powierzchniach tynkowych. Jeśli po przetarciu ściany dłonią lub gąbką na powierzchni pozostaje warstwa kredy, powierzchnia ta powinna zostać zabezpieczona lub całkowicie zastąpiona.

Masz pytanie?

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów, miejsca zakupu lub właściwego rozwiązania dla danego projektu.