System renowacji

Uszczelnienie ścian o niskim zasoleniu

Rozwiązanie systemowe

Systemy zabezpieczeń budowli Ceresit pozwalają na wykonanie skutecznej izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej w przypadku zawilgoconych i nisko zasolonych ścian piwnic, stykających się z gruntem.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnię ściany, na której ma być wykonywana izolacja pozioma należy odsłonić (odkopać), oczyścić z resztek gruntu, skuć ewentualne pozostałości starej izolacji i tynków, oczyścić spoiny między cegłami na głębokość do 2 cm, skuć skorodowane fragmenty cegły. Większe ubytki cegły uzupełnić przez przemurowanie ściany, mniejsze uzupełnić tynkiem renowacyjnym, podkładowym równolegle z wypełnianiem nim oczyszczonych spoin. Przy wypełnianiu spoin, wyprowadzić je na pełną spoinę. W trakcie prac przygotowawczych należy ocenić poziom zawilgocenia i zasolenia muru. W przypadku zawilgocenia powyżej 6% mierzonego masowo, nie można zastosować do izolacji pionowej ścian żadnego materiału na bazie bitumicznej. Wówczas, albo można zastosować materiały izolacyjne na bazie cementu lub pozostawić ścianę odsłoniętą i czekać na jej naturalne wyschnięcie. Wysychanie naturalne może być wspomagane przez zastosowanie specjalnych urządzeń osuszających. W przypadku niskiego poziomu zasolenia, po uzupełnieniu spoin oraz ewentualnych ubytków i wyrównaniu całej powierzchni ściany do stanu muru „na pełną spoinę”, można przystąpić do wykonywania uszczelnienia.

Uszczelnienie

W przypadku zawilgoconej ściany z pełnymi spoinami, na jej powierzchnię nakłada się elastyczną, mineralną powłokę izolacyjną Ceresit CR 166 o grubości od 2 do 3 mm (zużycie 2,4-3,6 kg/m2 ) w zależności od poziomu zagrożenia wilgocią lub wodą gruntową. W przypadku sztywnych ścian, bez widocznych zarysowań i w dobrym stanie technicznym, izolację CR 166 można zastąpić mineralną powłoką uszczelniającą Ceresit CR 65. W przypadku ścian o wilgotności masowej poniżej 6% można wykonać izolację elastyczną masą bitumiczną Ceresit CP 43, CP 44 lub CP 48 XPRESS po uprzednim zagruntowaniu podłoża (ściana cegła z pełnymi spoinami, tynk renowacyjny podkładowy) emulsją bitumiczną Ceresit CP 41. Zużycie CP 43, CP 44 lub CP 48 XPRESS wynosi od 2,5 do 4,5 kg/m2 w zależności od poziomu zagrożenia wilgocią lub wodą gruntową. W przypadku konieczności zastosowania podkładu z tynku renowacyjnego, należy odczekać z wykonaniem izolacji 7 dni od jego wykonania.

Warstwa ochronna

Po wykonaniu izolacji z CP 43, CP 44 lub CP 48 XPRESS odsłonięta ściana powinna być zasypana w ciągu 72 godzin. Przed zasypaniem izolacji, należy ochronić jej powierzchnię przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie zasypywania.

Do Pobrania

Produkty

 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/waterproofing/central-pdp#/ceresit-cp-41/SAP_0201WDC014B4/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CP 41
  Jednokomponentowa emulsja bitumiczna do gruntowania podłoży mineralnych i ochrony elementów budynku przed wodą agresywną dla betonu. CP 41 to grunt bitumiczny gotowy do użycia. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/waterproofing/central-pdp#/ceresit-cp-43/SAP_0201WDC014B5/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CP 43
  Dwuskładnikowa, grubowarstwowa, bitumiczno-kauczukowa masa uszczelniająca do robót izolacyjnych, elastyczna i kryjąca rysy w podłożu, do aplikacji ręcznej i maszynowej. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/waterproofing/central-pdp#/ceresit-cr-166/SAP_0201WJC014B9/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CR 166
  Dwuskładnikowa elastyczna powłoka wodoszczelna, wzmocniona włóknami FIBRE FORCE, przeznaczona do uszczelniania i zabezpieczania odkształcalnych i nieodkształcalnych podłoży mineralnych. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/waterproofing/central-pdp#/ceresit-cr-65/SAP_0201WHC014C3/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CR 65
  Zaprawa cementowa do powłokowego uszczelniania budowli i elementów budowlanych. Zwiększa ochronę powierzchniową, polecana do ochrony konstrukcji betonowych. 

Masz pytanie?

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów, miejsca zakupu lub właściwego rozwiązania dla danego projektu.