Skip to Content

System renowacji

Uszczelnianie silnie zasolonych ścian

Rozwiązanie systemowe

Systemy zabezpieczeń budowli Ceresit pozwalają na wykonanie skutecznej izolacji przeciwwilgociowej lub przeciwwodnej nawet w przypadku zawilgoconych i zasolonych ścian piwnic, stykających się z gruntem.

Przygotowanie powierzchni

Powierzchnię ściany, na której ma być wykonywana izolacja pozioma należy odsłonić (odkopać), oczyścić z resztek gruntu, skuć ewentualne pozostałości starej izolacji i tynków, oczyścić spoiny między cegłami na głębokość do 2 cm, skuć skorodowane fragmenty cegły. Większe ubytki cegły uzupełnić przez przemurowanie ściany, mniejsze uzupełnić tynkiem renowacyjnym podkładowym, równolegle z wypełnianiem oczyszczonych spoin. Przy wypełnianiu spoin, wyprowadzić je na pełną spoinę. W trakcie prac przygotowawczych należy ocenić poziom zawilgocenia i zasolenia muru. W przypadku zawilgocenia powyżej 6% mierzonego masowo, nie można zastosować do izolacji pionowej ścian żadnego materiału na bazie bitumicznej. Wówczas, albo można zastosować materiały izolacyjne na bazie cementu lub pozostawić ścianę odsłoniętą i czekać na jej naturalne wyschnięcie. Wysychanie naturalne może być wspomagane przez zastosowanie specjalnych urządzeń osuszających. W przypadku ścian średnio i silnie zasolonych, w pasach powyżej przepony poziomej zalecane jest, na przygotowanej powierzchni ściany, naniesienie warstwy tynku renowacyjnego podkładowego Ceresit CR 61, o grubości minimum 1 cm. Rozwiązanie to może być stosowane w przypadku, gdy w gruncie nie występuje woda pod ciśnieniem. W przypadkach zabezpieczenia ścian znajdujących się poniżej zwierciadła wody gruntowej konieczna jest szczegółowa analiza przypadku z udziałem doradcy technicznego. Tynkiem CR 61 wyprowadza się też wszelkie nierówności ściany. Tynk ten po narzuceniu nie zagładza się, lecz tylko ściąga listwą. Na 24 godziny przed nałożeniem tynku należy wykonać obrzutkę z tynku renowacyjnego CR 61 zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81. Obrzutka ta powinna być nałożona na ścianę równomiernie, pokrywać około 50% powierzchni, a jej grubość powinna wynosić około 5 mm.

Uszczelnienie

W przypadku zawilgoconej ściany z pełnymi spoinami, na jej powierzchnię nakłada się elastyczną, mineralną powłokę izolacyjną Ceresit CR 166 o grubości od 2 do 3 mm (zużycie 2,4-3,6 kg/m2) w zależności od poziomu zagrożenia wilgocią lub wodą gruntową. W przypadku sztywnych ścian, bez widocznych zarysowań i w dobrym stanie technicznym, izolację CR 166 można zastąpić mineralną powłoką uszczelniającą Ceresit CR 65. W przypadku konieczności zastosowania podkładu z tynku renowacyjnego należy odczekać z wykonaniem izolacji 7 dni od jego wykonania.

Warstwa ochronna

Przed zasypaniem warstwy izolacyjnej należy ochronić jej powierzchnię przed uszkodzeniem mechanicznym w trakcie zasypywania.

Do Pobrania

Produkty

 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/produkty/kotwienie-i-montaz/produkt#/ceresit-cc-81/SAP_0201VGC013L1/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CC 81
  Emulsja kontaktowa do zapraw i betonu oraz do wykonywania warstw kontaktowych pod posadzki i obrzutek pod tynki, zwiększa przyczepność, elastyczność i wytrzymałość, skraca czas przesychania. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/produkty/hydroizolacje/produkt#/ceresit-cr-166/SAP_0201WJC014B9/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CR 166
  Dwuskładnikowa elastyczna powłoka wodoszczelna, wzmocniona włóknami FIBRE FORCE, przeznaczona do uszczelniania i zabezpieczania odkształcalnych i nieodkształcalnych podłoży mineralnych. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/produkty/kotwienie-i-montaz/produkt#/ceresit-cr-61/SAP_0201VNC014C0/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CR 61
  Tynk renowacyjny, podkładowy. Służy do wykonywania podkładowych tynków renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, betonach, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/produkty/hydroizolacje/produkt#/ceresit-cr-65/SAP_0201WHC014C3/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CR 65
  Zaprawa cementowa do powłokowego uszczelniania budowli i elementów budowlanych. Zwiększa ochronę powierzchniową, polecana do ochrony konstrukcji betonowych. 

Masz pytanie?

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów, miejsca zakupu lub właściwego rozwiązania dla danego projektu.