System renowacji

Remont przy użyciu tynków renowacyjnych

Rozwiązanie systemowe

System renowacji zawilgoconych i zasolonych murów polega na zabezpieczeniu ich przed dalszym dostępem wody i wilgoci (wykonanie lub/i odtworzenie izolacji poziomych i pionowych) oraz osuszenie w kontrolowany sposób. Do osuszania tego typu murów stosuje się system tynków renowacyjnych, które można aplikować zarówno od wewnątrz, jak i od zewnątrz powyżej poziomu terenu. W skład systemu tynków renowacyjnych Ceresit wchodzi tynk podkładowy Ceresit CR 61, tynk specjalistyczny Ceresit CR 62 oraz szpachlówka do tynków renowacyjnych Ceresit CR 64. System uzupełniają paroprzepuszczalne farby i tynki silikatowe i silikonowe, stosowane w systemach ociepleń Ceresit. Systemy tynków renowacyjnych Ceresit (CR 61, CR 62, CR 64) spełniają wymagania określone w instrukcji WTA 2-2-91.

Przygotowanie powierzchni

Z zawilgoconej powierzchni muru należy skuć stare tynki na wysokość 80 cm powyżej widocznych śladów zawilgocenia, oczyścić mechanicznie powierzchnię ściany z zabrudzeń, śladów wysoleń, skuć skorodowane fragmenty cegły. Po skuciu tynków, należy oczyścić spoiny między cegłami na głębokość do 2 cm. W przypadku występowania porażenia grzybami rozkładu pleśniowego, algami, grzybem domowym, należy na powierzchni muru przeprowadzić prace odkażające (np. przy użyciu preparatu grzybobójczego Ceresit CT 99). W takim przypadku skuty tynk należy traktować jako odpad niebezpieczny i odpowiednio z nim postępować. W dalszej kolejności należy uzupełnić oczyszczone spoiny za pomocą tynku renowacyjnego CR 61. Na wyznaczonym w projekcie poziomie wykonać przeponę poziomą (izolację poziomą) metodą iniekcji ciśnieniowej lub grawitacyjnej przy użyciu płynu Ceresit CO 81. Po upływie co najmniej 24 godzin od wypełnienia spoin, na odsłoniętej i oczyszczonej powierzchni ściany należy wykonać obrzutkę z tynku renowacyjnego CR 61 zarobionego wodnym roztworem emulsji kontaktowej Ceresit CC 81. Obrzutka ta powinna byç nałożona na ścianę równomiernie, pokrywać około 50% powierzchni, a jej grubość powinna wynosić około 5 mm.

Tynkowanie

Po upływie minimum 24 godzin od wykonania obrzutki na przygotowaną i zwilżoną powierzchnię ściany, w przypadku nierównej ściany lub/i silnie zasolonej, nanosi się warstwę tynku renowacyjnego podkładowego Ceresit CR 61. Minimalna grubość tej warstwy tynku wynosi 1 cm. Tynkiem tym wyprowadza się też wszelkie nierówności ściany. Tynk ten, po narzuceniu nie zagładza się, lecz tylko ściąga listwą i uszorstnia jego powierzchnię, przez przetarcie miotłą z gałęzi. Po upływie co najmniej 48 godzin od wykonania tynku podkładowego, po zwilżeniu podłoża, nakłada się specjalistyczny tynk renowacyjny Ceresit CR 62 warstwą o grubości 2-3 cm. Tynk ten po narzuceniu również ściąga się listwą, nie zaciera oraz uszorstnia przez przetarcie miotłą z gałęzi. W przypadku ścian o średnim i niskim poziomie zasolenia, tynk specjalistyczny CR 62 może być nałożony bezpośrednio na obrzutkę, z pominięciem tynku podkładowego. W przypadku ścian o niskim poziomie zasolenia, tynk renowacyjny może być zastąpiony zwykłym tynkiem cementowym lub cementowo-wapiennym z dodatkiem domieszki napowietrzającej Ceresit CO 84.

Wykończenie

Po upływie 7 dni od zakończenia nakładania tynków renowacyjnych, można je wygładzić za pomocą szpachlówki renowacyjnej Ceresit CR 64, a następnie po upływie od 3 dni do 3 tygodni, w zależności od wybranego materiału pokryć paroprzepuszczalnymi, ciekowarstwowymi tynkami mineralnymi, silikatowymi lub silikonowymi oraz pomalować farbami silikatowymi lub silikonowymi w wybranym kolorze.

Do Pobrania

Produkty

 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/waterproofing/central-pdp#/ceresit-co-81/SAP_0201WQC014A5/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CO 81
  Płyn iniekcyjny do wykonywania wtórnych izolacji przeciwwilgociowych i wzmacniania podłoży wykonanych na bazie zapraw cementowych. CO 81 blokuje kapilarne podciąganie wody. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/mortars-and-auxiliaries/central-pdp#/ceresit-cr-61/SAP_0201VNC014C0/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CR 61
  Tynk renowacyjny, podkładowy. Służy do wykonywania podkładowych tynków renowacyjnych na zawilgoconych i zasolonych murach, betonach, wewnątrz i na zewnątrz budynków. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/mortars-and-auxiliaries/central-pdp#/ceresit-cr-62/SAP_0201VNC014C1/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CR 62
  Paroprzepuszczalny tynk specjalistyczny, służący do wykonywania tynków renowacyjnych o grubości od 10 do 20 mm, z możliwością nakładania natryskowego. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/mortars-and-auxiliaries/central-pdp#/ceresit-cr-64/SAP_0201VNC014C2/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CR 64
  Szara, mineralna szpachlówka do tynków renowacyjnych i tradycyjnych, do wykonywania cienkowarstwowych „przecierek” wewnątrz oraz na zewnątrz budynków. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/interoir-finishing/central-pdp#/ceresit-ct-99/SAP_0201JAC014N6/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CT 99
  Bezbarwny, paroprzepuszczalny środek grzybobójczy do skutecznego zwalczania zielonych nalotów, grzybów pleśniowych oraz glonów, łatwy w stosowaniu. 

Masz pytanie?

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów, miejsca zakupu lub właściwego rozwiązania dla danego projektu.