Systemy Wykonywania Posadzek

Odtwarzanie dylatacji

Warunkiem jest oczywiście dbałość o to, by podziały dylatacyjne z podkładu i podłoża znajdowały swoje odwzorowanie w kolejnych, pojawiających się wraz z postępem prac wykończeniowych, układach.

Dylatacje kompensują odkształcenia wynikające z obciążeń mechanicznych użytkowych (stałych i zmiennych), odkształceń podłoża, obciążeń termicznych, w tym również powstałych w wyniku tzw. „szoku termicznego”, naprężeń skurczowych na etapie wiązania betonu lub zaprawy. Może sie jednak zdarzyć, iż - zwłaszcza w przypadku narażonych na obciążenia posadzkach przemysłowych -  pod wpływem obciążeń eksploatacyjnych i samej pracy posadzki dochodzi do uszkodzenia lub deformacji dylatacji. Najczęściej spotykanymi problemami w tym zakresie są: wykruszenie brzegów dylatacji, spękanie wzdłuż ich linii, spękanie płyty w nowych miejscach gdzie konstrukcja wytwarza samoistną dylatację. Podczas dokonywania oględzin podłoża, należy szczególną uwagę zwrócić na prawidłowość dotychczasowo istniejących podziałów dylatacyjnych, czyli na ich rodzaj i przebieg oraz wielkości i proporcje pól dylatacyjnych.

Częstą usterką, która bezwzględnie wymaga naprawy, jest uszkodzenie brzegów dylatacji. W takim przypadku naprawę należy zacząć od wycięcia pasa istniejącej posadzki wzdłuż dylatacji. W zależności od grubości posadzki, rozmiaru zniszczeń oraz wielkości obciążeń, posadzkę należy usunąć na co najmniej ½ jej grubości. W przypadku naprawy dylatacji w posadzce wylanej na podkładzie betonowym, posadzkę uswa się aż do podkładu. Wycięte miejsca należy bardzo dokładnie odpylić i wypełnić szpachlą żywiczną wykonaną na bazie Ceresit CF 39 z dodatkiem piasku kwarcowego. Materiał ten dostarczany jest w dwóch opakowaniach zawierających oddzielnie składnik A i B. Składnik A (żywica) należy w pierwszej kolejności wymieszać w naczyniu dostawczym, aby nadać masie jednolitą strukturę. Następnie dodajemy składnik B (utwardzacz) i całość mieszamy przy użyciu wiertarki z mieszadłem (300-600 obr/min.), aż do uzyskania jednorodnej kolorystyczne masy. W trakcie tej czynności zawsze zgarniamy mieszadłem masę ze ścianek i dna naczynia. Do żywicy dodaje się piasek kwarcowy frakcji 0,2-0,8 mm lub przy grubościach powyżej 2 cm mieszankę piasku 0,2-0,8 mm i 1-1,6 mm w proporcji wagowej 1:1. Ilość dodanego piasku uzależniona jest od potrzebnej konsystencji. Żywicę CCeresit CF 39 miesza się z piaskiem w proporcji wagowej od 1:5 do 1:8. Uzyskaną szpachlę trzeba niezwłocznie wykorzystać. W gotowym materiale naprawczym należy odtworzyć dylatację. Teraz czas na jej uszczelnienie. Szczelinę oczyszczamy i wykonujemy podbudowę z elastycznego sznura polietylenowego. Średnica sznura powinna wynosić 120% szerokości dylatacji. Następnie  dylatację wypełnia się zgodnie z zaleceniami przedstawionymi na poniższym rysunku, przy użyciu wysoko elastycznych materiałów takich jak masa poliuretanowa Ceresit CS 29.

W przypadku, kiedy posadzka narażona jest na duże obciążenia - zwłaszcza ruchem kołowym,  konieczne może być zamocowanie dodatkowych metalowych profili dylatacyjnych zabezpieczających brzegi dylatacji.

Photo for recreating expansion joints for ceresit pl

Masz pytanie?

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów, miejsca zakupu lub właściwego rozwiązania dla danego projektu.