System naprawy betonu

System naprawy betonu Ceresit PCC

System Ceresit PCC służy do kompleksowych napraw różnego typu konstrukcji betonowych i żelbetowych. Umożliwia naprawianie konstrukcji nawet przy ich znacznej destrukcji (mechanicznej czy silnej korozji) w takich elementach jak:

 • balkony,
 • wsporniki, słupy i dźwigary konstrukcyjne,
 • stropy itp.


oraz obiektów budowlanych, takich jak:

 • zbiorniki betonowe i żelbetowe (oczyszczalnie ścieków)
 • konstrukcje szkieletowe (np. centra handlowe), halowe i wielkopłytowe,
 • budowle monolityczne (baseny)
 • konstrukcje żelbetowe – kominy, chłodnie itp.
Illustration for pcc concrete repair system for ceresit pl

Przyczyny korozji betonu

Beton zbrojony, jak każdy materiał budowlany, narażony jest na niszczejące oddziaływanie czynników wywołujących korozję. Należą do nich:

 • czynniki atmosferyczne, np. woda deszczowa, mróz
 • związki chemiczne występujące w powietrzu
 • uszkodzenia mechaniczne
 • czynniki biologiczne

Zasady wykonywania napraw konstrukcji żelbetowych

Praktycznie do roku 1990 podstawową zasad doboru materiałów do napraw była „naprawa podobnego podobnym”, przy czym podobieństwo to traktowano jako materiałowe, nie zaś cech technicznych. Często zakładano też, ze skoro dany materiał nie okazał się odpowiednio trwały, to należy do naprawy zastosować lepszy, o wyższej wytrzymałości. Obecnie przypadku napraw betonu stosowana jest zasada „kompatybilności – czyli naprawianie przy zastosowaniu wyrobów o parametrach technicznych zbliżonych do parametrów naprawianego elementu.

W przypadku konstrukcji betonowych skurcz wiązania i twardnienia oraz współczynnik pełzania powinien być bliski zeru.

Henkel opracował system naprawy konstrukcji betonowych typu PCC dostosowany do betonów powyżej B 15. Produkty systemu, bazują na spoiwie cementowym modyfikowanym polimerami – stąd nazwa PCC (POLYMER CEMENT CONCRETE  czyli beton polimerowo – cementowy).

Produkty wchodzące w skład systemu Ceresit PCC:

 1. Mineralna  powłoki antykorozyjna Ceresit CD 30, będąca równocześnie warstwą kontaktową
 2. Gruboziarnista zaprawa do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 30 do 100 mm, Ceresit CD 26
 3. Drobnoziarnista zaprawa do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 5 do 30 mm, Ceresit CD 25
 4. Szpachlówka wyrównująca do napraw betonu, przy głębokości ubytków od 1 do 5 mm, Ceresit CD 24

System ten uzupełniają powłoki ochronne:

 1. Elastyczna, mineralna powłoka uszczelniająca - Ceresit CR 166
 2. Ochronno-dekoracyjna farba lateksowo-akrylowa – Ceresit CT 44 na gruncie Ceresit CT 17
 3. Preparat hydrofobizujące Ceresit CT 9 oraz Ceresit CT 13

Naprawa konstrukcji betonowych

 1. Prace naprawcze rozpoczyna się od skucia luźnych, skorodowanych fragmentów betonu, usunięcia zniszczonych warstw wykładzin, tynków, izolacji i oczyszczenia powierzchni do „zdrowej”, nośnej warstwy.
 2. Jeżeli korozja dotarła do zbrojenia należy z niego usunąć beton aż do miejsc nieskorodowanych. Pręty należy oczyścić z rdzy ręcznie lub mechanicznie do uzyskania jasnego, metalicznego wyglądu, a potem oczyścić sprężonym powietrzem.
 3. Na tak przygotowaną powierzchnię stali zbrojeniowej należy nałożyć mineralną powłokę antykorozyjna Ceresit CD 30. Zaprawę antykorozyjną należy nałożyć najpóźniej 3 godziny po oczyszczeniu stali zbrojeniowej. (podczas aplikacji stal może być wilgotna)
 4. Po wykonaniu zabezpieczenia stali zbrojeniowej, tuż przed przystąpieniem do uzupełniania ubytków betonu przygotowaną powierzchnię betonu należy zwilżyć wodą i doprowadzić do stanu matowo-wilgotnego. Na tak przygotowane podłoże nakłada się kontaktową warstwę Ceresit CD 30.
 5. Kolejne zaprawy systemu Ceresit PCC nakładać po wstępnym przeschnięciu warstwy kontaktowej, gdy zaprawa stanie się matowo-wilgotna, czyli w ciągu 30-60 minut. W zależności od głębokości ubytku w balkonie do jego uzupełnienia należy zastosować jedną z zapraw Ceresit CD 25 lub Ceresit CD 26.
 6. W celu uzyskania gładkiej powierzchni np. pod farbę można ją wyrównać drobnoziarnistą szpachlówką Ceresit CD 24.

Zabezpieczenie powierzchniowe betonu

1. Zabezpieczenie w przypadku ekspozycji na czynniki atmosferyczne

W przypadku ekspozycji konstrukcji tylko na czynniki atmosferyczne, gdzie głównymi czynnikami zagrożeniowymi są korozja ługująca i karbonizacja, wystarczy zabezpieczenie powłoką dekoracyjno-ochronną z farby Ceresit CT 44.
W przypadku konieczności malowania farbą Ceresit CT 44 zarówno naprawianych powierzchni betonu, jak i starych, może zachodzić potrzeba wzmocnienia powierzchniowego tych ostatnich. Wówczas można zastosować grunt Ceresit CT 17. Preparat ten zwiększa powierzchniową wytrzymałość betonów, tynków i jastrychów oraz zmniejsza ich nasiąkliwość.

2. Zabezpiecznie w przypadku ekspozycji na agresywne działanie cieczy

W przypadku narażenia naprawianej konstrukcji na oddziaływanie cieczy agresywnych takich jak ścieki komunalne czy gnojowica na naprawione powierzchnie należy nałożyć elastyczną, mineralną powłokę uszczelniającą Ceresit CR 166 o grubości od 2 do 3 mm w zależności od poziomu zagrożenia i głębokości zbiornika. Ceresit CR 166 zachowuje szczelność w przypadku zbiorników o głębokości do 50m.

3. Zabezpieczenie w przypadku konieczności zachowania struktury beton

By zachować fakturę betonu, a jednocześnie go zabezpieczyć przed czynnikami atmosferycznymi, można wykonać na naprawionej powierzchni hydrofobizację za pomocą preparatu Ceresit CT 9 lub Ceresit CT 13. Przed aplikacją powłoki hydrofobowej należy odczekać kilka dni, aby naprawiona powierzchnia wyschła.

Do pobrania

Produkty

 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/mortars-and-auxiliaries/central-pdp#/ceresit-cd-24/SAP_0201VLC013L6/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CD 24
  Szybkotwardniejąca, drobnoziarnista, jednoskładnikowa szpachlówka do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych oraz wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych, zakres stosowania ≤5mm. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/mortars-and-auxiliaries/central-pdp#/ceresit-cd-25/SAP_0201VLC013L7/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CD 25
  Szybkotwardniejąca, drobnoziarnista, jednoskładnikowa zaprawa do wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, wypełniania ubytków i miejsc uszkodzonych, zakres stosowania 5-30 mm. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/mortars-and-auxiliaries/central-pdp#/ceresit-cd-26/SAP_0201VLC013L8/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CD 26
  Szybkotwardniejąca, gruboziarnista, jednoskładnikowa zaprawa cementowa do napraw i wyrównywania powierzchni betonowych i żelbetowych, wypełniania ubytków, zakres stosowania 30-100 mm. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/mortars-and-auxiliaries/central-pdp#/ceresit-cd-30/SAP_0201VLC013L9/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CD 30
  Jednoskładnikowa, mineralna ochrona przed korozją i zaprawa kontaktowa „2 w 1”, do zabezpieczania powierzchni stalowych i betonowych, łatwa w stosowaniu na powierzniach pionowych i poziomych. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/waterproofing/central-pdp#/ceresit-cr-166/SAP_0201WJC014B9/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CR 166
  Dwuskładnikowa elastyczna powłoka wodoszczelna, wzmocniona włóknami FIBRE FORCE, przeznaczona do uszczelniania i zabezpieczania odkształcalnych i nieodkształcalnych podłoży mineralnych. 
 • ${/content/heliux/adhesive/ceresit/pl/pl/products/waterproofing/central-pdp#/ceresit-ct-9/SAP_0201WTC014N3/searchResult.productFields.MainImageAltText}
  CERESIT CT 9
  Hydrofobowy, bezrozpuszczalnikowy preparat do impregnacji podłoży mineralnych i dyspersyjnych, służy do zabezpieczania powierzchni nasiąkliwych, ogranicza zabrudzenia. 

Masz pytanie?

Chętnie odpowiemy na wszelkie pytania dotyczące naszych produktów, miejsca zakupu lub właściwego rozwiązania dla danego projektu.