WSPÓLNIE BUDUJEMY ZRÓWNOWAŻONĄ PRZYSZŁOŚĆ

WYZWANIA ZRÓWNOWAŻONEGO ROZWOJU

Globalne ocieplenie

 • Przy zachowaniu obecnych tendencji średnia temperatura na ziemi może wzrosnąć o 3,5 - 4,5°C do 2100 roku. To znacznie przekracza próg 1,5°C ustalony w Porozumieniu Paryskim.
 • Podwyższenie temperatury choćby o 2°C oznaczać będzie 2- lub 3-krotnie gorszy wpływ na klimat, skutkujący znacznie większą ilością powodzi, pożarów, sztormów.*

Światowa Organizacja Meteorologiczna

 

Odpady plastikowe

 • Do 2050 roku w oceanach będzie więcej plastiku niż ryb.* 
 • Każdego roku do oceanów trafia ponad 8 milionów ton plastiku.
 • Badania wykazały obecność mikroplastiku w 83% bieżącej wody.**

*Ellen MacArthur Foundation
**The Guardian, Badania wykazały obecność mikroplastiku w wodzie kranowej na całym świecie

 

 

 

Ubóstwo mieszkaniowe

 • Każdego roku kontakt z chemikaliami powoduje śmierć co najmniej 4,9 milionów ludzi.** 
 • Aż 1,6 miliarda ludzi na całym świecie żyje w niewłaściwych warunkach mieszkaniowych.**
 • Według założeń ONZ do 2030 roku problem ten będzie dotyczył aż 40% populacji świata. 

* WHO
** ONZ

 

 

PRZEMYSŁ BUDOWLANY

Klucz do zrównoważonej przyszłości

 • Obecnie nasze miasta rozrastają się w takim tempie, że do 2050 roku ilość zabudowań podwoi się.
 • Branża budowlana odpowiada za 40% emisji CO2 na całym świecie.*
 • Przemysł budowlany odgrywa kluczową rolę w walce ze zmianą klimatu.

*Globalny raport o stanie budynków i budownictwa 2019, Global alliance for buildings and construction, ONZ

ZMNIEJSZENIE EMISJI CO2

 • Przed rokiem 2040 wdrożymy działania mające na celu uzyskanie ujemnej emisji CO2.
 • Zmniejszamy ślad węglowy naszych surowców.
 • Wspieramy właścicieli domów w redukcji emisji CO2.

GOSPODARKA CYRKULARNA

 • Tworzymy opakowania wielokrotnego użytku lub nadające się do recyklingu.
 • Do ich produkcji wykorzystujemy przetworzony plastik.


 

BEZPIECZNE DOMY

 • Tworzymy produkty o niskim poziomie emisji szkodliwych substancji.
 • Ograniczamy użycie szkodliwych substancji w procesie produkcji.