CM 17 Super Flexible

Informacje o produkcie

Wysokoelastyczna zaprawa klejąca

Właściwości

 • do płytek gresowych, ceramicznych i kamienia naturalnego wewnątrz i na zewnątrz
 • Zaprawa wzmocniona włóknami
 • najwyższa przyczepność i elastyczność – klasa S1!
 • odporna na odkształcenia podłoża na balkonach, tarasach i ogrzewaniu podłogowym
 • do basenów i zbiorników z wodą pitną do podłoży krytycznych (płyty g-k, płytka na płytkę, powłoki malarskie)
 • na hydroizolacje wewnętrzne i zewnętrzne
 • do płytek wielkoformatowych – pow. 1m2
 • możliwość dostosowania konsystencji

Czytaj dalej

Zaprawa Ceresit CM 17 służy do mocowania płytek ceramicznych, cementowych i kamiennych (oprócz marmuru) na podłożach odkształcalnych. Właściwości spoiny zapewniają elastyczne połączenie z podłożem, przenoszące naprężenia ścinające pomiędzy płytką a podłożem. Dlatego CM 17 polecana jest do mocowania płytek na wiotkich ściankach działowych, ogrzewanych podłogach, elewacjach, tarasach i balkonach, a także w nieckach basenowych i technologicznych zbiornikach na wodę. Wysoka przyczepność zaprawy sprawia, że zalecana jest ona do płytek o nasiąkliwości < 3%, np. gresowych również o bardzo dużych formatach (pow. 1 m2) oraz do mocowania płytek na podłożach krytycznych: istniejących płytkach, mocnych i dobrze przyczepnych powłokach malarskich, podłożach gipsowych, anhydrytowych, betonie komórkowym.

 

Rozmiary opakowań

Worek 25 kg

Worek 5 kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Krok po kroku

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaprawa CM 17 może być stosowana na nośne i suche podłoża, wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły):

 • beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność poniżej 4%),
 • jastrychy i tynki cementowe, tynki cementowo-wapienne (wiek min. 28 dni, wilgotność poniżej 4%),
 • płyty gipsowo-kartonowe – zagruntowane preparatem Ceresit CT 17,
 • mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie, przeszlifowane papierem ściernym, odkurzone i zagruntowane CT 17,
 • podłoża anhydrytowe (wilgotność poniżej 0,5%) i gipsowe (wilgotność poniżej 1%) – przeszlifowane, odkurzone i zagruntowane preparatem Ceresit CT 17,
 • beton komórkowy, odpylony, zagruntowany CT 17,
 • płyty OSB i płyty wiórowe (gr. ≥ 22 mm) – przeszlifowanie mechanicznie i zagruntowane preparatem Ceresit CN 94,
 • istniejące płytki ceramiczne i kamienneoczyszczone- odtłuszczone i zagruntowane preparatem Ceresit CN 94.

Istniejące zabrudzenia, warstwy zwietrzałe i powłoki malarskie o niskiej wytrzymałości należy usunąć mechanicznie. Podłoża nasiąkliwe zagruntować preparatem Ceresit CT 17 i odczekać do wyschnięcia co najmniej 2 godziny. Nierówności podłoża do 5 mm mogą być dzień wcześniej wypełnione zaprawą CM 17. W przypadku większych nierówności i ubytków – na posadzkach należy zastosować materiały Ceresit z grupy CN, a na ścianach szpachlówkę Ceresit CT 29.

WYKONANIE

Zawartość opakowania wsypywać do pojemnika z odmierzoną ilością czystej, chłodnej wody i mieszać za pomocą wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Odczekać 5 min i jeszcze raz wymieszać. Jeśli potrzeba – dodać niewielką ilość wody i zamieszać ponownie.

Zaprawę rozprowadzać po podłożu pacą zębatą. Wielkość zębów pacy zależy od wielkości płytek. Prawidłowo dobrana konsystencja i wielkość zębów pacy sprawiają, że dociśnięta, typowa płytka ceramiczna nie spływa z płaszczyzny pionowej, a zaprawa pokrywa min. 65% powierzchni montażowej płytki. Przy aplikacji CM 17 na zewnątrz budynków – należy stosować metodę kombinowaną, tzn. poza rozprowadzeniem kleju po podłożu przy pomocy pacy zębatej, należy gładkim narzędziem nałożyć cienką warstwę zaprawy na powierzchnie montażowe płytek. Płytek nie moczyć w wodzie! Układać je na zaprawie i dociskać póki jeszcze zaprawa lepi się do rąk. Nie układać płytek na styk! Zachować szerokość spoin w zależności od wielkości płytek i warunków eksploatacji. Świeże zabrudzenia zaprawą zmywać wodą, a stwardniałe usuwać mechanicznie. Spoinować nie wcześniej niż po 24 godzinach. Dylatacje miedzy płytkami, spoiny w narożach ścian, w połączeniach ścian z posadzką i przy urządzeniach sanitarnych należy wypełnić silikonem Ceresit CS 25 MicroProtect.

Fibre Force

Rozwiązania systemowe