CL 50

Informacje o produkcie

Powłoka uszczelniająca, elastyczna „SUPER EXPRESS 2-K”

Dwuskładnikowa, cementowo-polimerowa zaprawa do wykonywania wodoszczelnych, elastycznych powłok pod płytki ceramiczne

Właściwości

  • wodoszczelna
  • układanie płytek po 5 godzinach
  • do wnętrz i na zewnątrz
  • kryjąca rysy w podłożu
  • nie zawiera rozpuszczalników

Czytaj dalej

Do wykonywania izolacji przeciwwilgociowych i przeciwwodnych typu średniego w miejscach nienarażonych na oddziaływania wody pod ciśnieniem. Do uszczelniania podłoży przed mocowaniem płytek ceramicznych.

1. Stosowanie wewnątrz budynków.

Do uszczelniania powierzchni tynków i jastrychów w miejscach stale mokrych lub narażonych na zawilgocenie, np. w: łazienkach, kabinach prysznicowych, toaletach, kuchniach i w pomieszczeniach z kratkami ściekowymi umieszczonymi w posadzce. CL 50 można stosować na ogrzewanych podłogach.

2. Stosowanie na zewnątrz budynków.

Do przeciwwilgociowego zabezpieczania podłoży betonowych i cementowych jastrychów przed mocowaniem płytek na tarasach oraz balkonach. Nie stosować na powierzchniach istniejących płytek ceramicznych.

 

Rozmiary opakowań

Pojemnik plastikowy 12.5 kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Krok po kroku

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Powłoka uszczelniająca CL 50 może być stosowana na zwarte, nośne, suche i dojrzałe podłoża, wolne od substancji zmniejszających przyczepność (takich jak: środki antyadhezyjne, tłuszcze, pyły). Powierzchnie podłoży muszą być równe, bez głębokich, pracujących pęknięć. Istniejące zabrudzenia, warstwy zwietrzałe i powłoki malarskie trzeba usunąć mechanicznie. Podłoża pylące oczyścić szczotką lub odkurzyć. Podłoża anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5%) należy przeszlifować mechanicznie i odkurzyć. Płyty gipsowo-kartonowe muszą być zamocowane zgodnie z zaleceniami producentów płyt. Przeszlifowane i odkurzone podłoża i tynki gipsowe powinny mieć grubość > 10 mm i wilgotność ≤ 1%. Podłoża należy zagruntować preparatem Ceresit CT 17 lub CN 94
(rozcieńczonym wodą w proporcji CN94:woda jak 1:3) i odczekać co najmniej 2 godziny, aż do całkowitego wyschnięcia gruntu. Muszą być one zabezpieczone przed zawilgoceniem z zewnątrz, np. poprzez ściany lub stropy.

WYKONANIE

Opakowanie CL 50 zawiera dwa składniki izolacji. Składnik B (ciecz) wlać do pojemnika i wsypując składnik A (proszek) ciągle mieszać wolnoobrotową wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Proporcja mieszania składnika suchego do mokrego wynosi wagowo 1,5:1. Należy odczekać 5 minut i ponownie zamieszać zaprawę. Materiał można nakładać pacą lub pędzlem.

Aby uzyskać wodoszczelną ochronę podłoża, konieczne jest naniesienie co najmniej dwóch warstw CL 50 o łącznej grubości po wyschnięciu min. 2 mm. Pierwszą warstwę należy nanosić pędzlem. Drugą warstwę można nanosić po upływie ok. 2 godzin, gdy pierwsza warstwa zwiąże i zmieni kolor. Drugą warstwę nakładać „na krzyż” w stosunku do warstwy pierwszej. W jednym zabiegu nie można nakładać CL 50 grubiej niż 1,0 mm. Zużycie CL 50 wynosi 1,65 kg/m2 na każdy 1 mm grubości wyschniętej warstwy. W przypadku stosowania CL 50 na tarasach, balkonach i w basenach izolację nakładać na łączną grubość po wyschnięciu min. 2,5 mm. W przypadku izolowania podłoży przeciwko wodzie gruntowej oraz wodzie nie wywołującej ciśnienia izolację należy nakładać na łączną grubość po wyschnięciu min. 2 mm. W pomieszczeniach mokrych powłokę należy wzmocnić na krawędziach i w szczelinach dylatacyjnych taśmą uszczelniającą CL 152. Taśmę należy wkleić
w świeżą, pierwszą warstwę CL 50 i przykryć drugą warstwą materiału. Na tarasach i balkonach do wzmacniania powłoki izolacyjnej w miejscach szczególnych takich jak połączenia powierzchni pionowych z poziomymi, wpusty i rynny odwadniające, miejsca stosowania obróbek blacharskich, itp. należy użyć taśmę uszczelniającą CL 152 lub taśmę butylową CL 150. Na dylatacjach stosować taśmę CL 152. Przed wklejeniem taśmy CL 150 należy na podłoża chłonne nałożyć warstwę powłoki uszczelniającej. Taśmę CL 150 przyklejać po całkowitym wyschnięciu powłoki uszczelniającej, a następnie przykryć ją właściwą powłoką izolacyjną. W przypadku wklejania taśmy