CR 166

Informacje o produkcie

Elastyczna powłoka wodoszczelna, dwuskładnikowa

Dwuskładnikowa zaprawa do uszczelniania budowli i elementów budowlanych

Właściwości

  • wodoszczelna
  • elastyczna
  • mrozoodporna
  • kryjąca rysy w podłożu
  • zwiększa ochronę powierzchniową
  • współpracuje z taśmą uszczelniającą
  • zabezpiecza konstrukcje żelbetowe
  • nakładanie pędzlem, pacą lub natryskiem

Czytaj dalej

Powłoka Ceresit CR 166 służy do przeciwwilgociowego oraz przeciwwodnego uszczelniania niezasolonych podłoży mineralnych. Można ją stosować wewnątrz i na zewnątrz budynków, na podłoża odkształcalne i nieodkształcalne. Nadaje się do uszczelniania tarasów, balkonów, pomieszczeń mokrych, konstrukcji zagłębionych w gruncie, zbiorników w oczyszczalniach komunalnych, szamb, wnętrz basenów i zbiorników na wodę (także na wodę pitną) o głębokości do 50 m. Powłoka CR 166 jest odporna na parcie negatywne. Elastyczność CR 166 zapewnia krycie rys o szerokości ok. 1 mm. Zaprawa opóźnia proces karbonizacji i stanowi skuteczną ochronę antykorozyjną dla betonu i żelbetu przed warunkami atmosferycznymi. Bezpośrednio na niej można wykonywać posadzki i tynki niezawierające gipsu albo mocować płytki ceramiczne zaprawami Ceresit CM. W przypadku wykonywania izolacji poziomych pod stropami oraz izolacji poziomych ław fundamentowych zaleca się, aby między warstwy CR 166 wtopić fizelinę techniczną o gramaturze 60 g/m2. Na podłożach nieodkształcalnych oraz na zawilgoconych murach fundamentowych od strony piwnic można stosować paroprzepuszczalną powłokę uszczelniającą Ceresit CR 90. Na podłożach gipsowych i anhydrytowych należy wykonywać wodoszczelne powłoki stosując materiały Ceresit: CL 50, CL 51. Powierzchnie, na których występują wykwity solne, zaleca się pokrywać tynkiem z dodatkiem preparatu Ceresit CO 84. Do tamowania lokalnych sączeń wody można zastosować materiał Ceresit CX 5. Powłoka CR 166 spełnia wymagania izolacji typu lekkiego, średniego i ciężkiego.

 

Rozmiary opakowań

Worek 24 kg (składnik A) i kanister 8 l (składnik B)

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds