CP 41

Informacje o produkcie

Emulsja anionowa AL

Emulsja bitumiczna do gruntowania podłoży mineralnych

Właściwości

  • uszczelniająca pory
  • nie zawiera rozpuszczalników
  • zwiększa przyczepność
  • koncentrat do rozcieńczania wodą

Zastosowanie

Ceresit CP 41 wchodzi w skład zestawu wyrobów Ceresit CP 41, Ceresit CP 44, Ceresit CP 48 do wykonywania powłok hydroizolacyjnych. Emulsja Ceresit CP 41 służy do gruntowania powierzchni tynków, jastrychów, betonów i murów przed nakładaniem bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych np. Ceresit CP 48, CP 44, CP 43 lub pap bitumicznych. Emulsja CP 41 może być stosowana wewnątrz i na zewnątrz budynków, zawsze od strony naporu wilgoci. Materiał nie może bezpośrednio kontaktować się z wodą do picia i żywnością. Nie stosować do uszczelniania zbiorników.

 

Rozmiary opakowań

Wiadro 10 kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds