CP 41

Informacje o produkcie

Emulsja bitumiczna

Grunt bitumiczny do gruntowania podłoży mineralnych

Właściwości

  • jednokomponentowa
  • gotowa do użycia
  • do ochrony elementów budynku przed wodą agresywną dla betonu
  • na powierzchnie pionowe i poziome
  • do wewnątrz i na zewnątrz
  • uszczelniająca pory
  • nie zawiera rozpuszczalników
  • zwiększa przyczepność

Czytaj dalej

Ceresit CP 41 służy do gruntowania powierzchni tynków (kategoria CS IV wg PN-EN 998-1), jastrychów, betonów o zwartej strukturze (klasa wytrzymałości co najmniej C 12/15), cegły wapienno-piaskowej, pustaków betonowych, bloczków betonowych, betonu komórkowego i murów przed nakładaniem bezrozpuszczalnikowych mas bitumicznych np. Ceresit CP 44, CP 48, CP 43 lub pap bitumicznych. CP 41 może być stosowana zawsze od strony naporu wilgoci. Materiał nie może bezpośrednio kontaktować się z wodą przeznaczoną do spożycia przez ludzi i żywnością. Nie stosować do uszczelniania zbiorników.

 

Rozmiary opakowań

Wiadro 10L

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds