CX 5

 • true
 • true
 • true
 • true
 • true

Informacje o produkcie

Zaprawa przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków do czasowego uszczelniania punktowych wycieków wody – jako zaprawa stopująca.

Właściwości

 • szybko twardniejący
 • o wysokiej wytrzymałości
 • wodoszczelny
 • mrozoodporny
 • nie zawiera chlorków

Zastosowanie

 • Do czasowego uszczelniania punktowych wycieków wody.
 • Wewnątrz i na zewnątrz budynków.
 • Może być stosowana w warunkach klimatycznych suchych lub stale mokrych, określonych dla klas XC1 i XC2 wg

PN-EN 206+A1:2016 do:

 • mocowania elementów metalowych i z tworzyw sztucznych w betonie lub tynku cementowym,
 • wypełniania otworów montażowych oraz drobnych ubytków w miejscach mocowania kotew i elementów stalowych.

 

Rozmiary opakowań

Worek 25 kg

Wiadro 5 kg

Worek 5 kg

Wiadro 2 kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Krok po kroku

Przygotowanie podłoża

Zaprawa szybkowiążąca CX 5 może być stosowana na zwarte, nośne i czyste podłoża wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły. W podłożu należy wykuć lub wywiercić otwór montażowy o odpowiedniej średnicy. W przypadku tamowania lokalnych sączeń wody istniejącą szczelinę należy rozkuć w taki sposób, by stworzyć możliwość zakleszczenia się w niej wypełnienia z CX 5. Prześwit między elementem kotwionym, a powierzchnią otworu montażowego nie powinien być większy niż 20 mm. Przy większych prześwitach materiał należy wymieszać z piaskiem. Podłoża należy obficie zwilżyć wodą, nie tworząc kałuż.

Odmierzyć potrzebną ilość wody

Wsypać materiał do wody

Mieszać, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek

 

Przy wypełnianiu otworów o szerokości ponad 20 mm należy CX 5 wymieszać z czystym piaskiem w proporcji 1:1, następnie zarobić wodą do wymaganej konsystencji. Dodatek piasku nie ma wpływu na czas wiązania, ale obniża wytrzymałość zakotwienia.

Ustawić mocowany element we właściwej pozycji

Montaż za pomocą zaprawy CX 5

Końcowy efekt

W przypadku tamowania sączenia wody należy przygotować odpowiedniej wielkość porcję materiału o konsystencji plastycznej. Gdy zaprawa zacznie wiązać mocno wcisnąć ją w rozkutą szczelinę i przytrzymać kilka minut do stwardnienia.

CX5 - wideo