CX 5

Informacje o produkcie

Zaprawa przeznaczona do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków do czasowego uszczelniania punktowych wycieków wody – jako zaprawa stopująca.

Właściwości

  • szybko twardniejący
  • o wysokiej wytrzymałości
  • wodoszczelny
  • mrozoodporny
  • nie zawiera chlorków

Czytaj dalej

  • Do czasowego uszczelniania punktowych wycieków wody.
  • Wewnątrz i na zewnątrz budynków.
  • Może być stosowana w warunkach klimatycznych suchych lub stale mokrych, określonych dla klas XC1 i XC2 wg

PN-EN 206+A1:2016 do:

  • mocowania elementów metalowych i z tworzyw sztucznych w betonie lub tynku cementowym,
  • wypełniania otworów montażowych oraz drobnych ubytków w miejscach mocowania kotew i elementów stalowych.

 

Rozmiary opakowań

Worek 25 kg

Wiadro 5 kg

Worek 5 kg

Wiadro 2 kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Krok po kroku

Przygotowanie podłoża

 

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Zaprawa szybkowiążąca CX 5 może być stosowana na zwarte, nośne i czyste podłoża wolne od substancji obniżających przyczepność, takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły. W podłożu należy wykuć lub wywiercić otwór montażowy o odpowiedniej średnicy. W przypadku tamowania lokalnych sączeń wody istniejącą szczelinę należy rozkuć w taki sposób, by stworzyć możliwość zakleszczenia się w niej wypełnienia z CX 5. Prześwit między elementem kotwionym, a powierzchnią otworu montażowego nie powinien być większy niż 20 mm. Przy większych prześwitach materiał należy wymieszać z piaskiem. Podłoża należy obficie zwilżyć wodą, nie tworząc kałuż.

Odmierzyć potrzebną ilość wody
Wsypać materiał do wody
Mieszać, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek
Ustawić mocowany element we właściwej pozycji

Przy wypełnianiu otworów o szerokości ponad 20 mm należy CX 5 wymieszać z czystym piaskiem w proporcji 1:1, następnie zarobić wodą do wymaganej konsystencji. Dodatek piasku nie ma wpływu na czas wiązania, ale obniża wytrzymałość zakotwienia.

W przypadku tamowania sączenia wody należy przygotować odpowiedniej wielkość porcję materiału o konsystencji plastycznej. Gdy zaprawa zacznie wiązać mocno wcisnąć ją w rozkutą szczelinę i przytrzymać kilka minut do stwardnienia.

Montaż za pomocą zaprawy CX 5
Końcowy efekt

CX5 - wideo