System fundamentowy

Szczelny fundament

Skuteczność izolacji fundamentów w głównej mierze zależy od zastosowania odpowiednich materiałów hydroizolacyjnych i staranności wykonania. Dobór odpowiednich materiałów powinien być poprzedzony badaniem warunków gruntowo – wodnych.

Ceresit - kompletny system:

  • dla każdego indywidualnego przypadku istnieje możliwość dobrania odpowiedniego rozwiązania w szybki sposób
  • zaprojektowany tak, aby zachować szczelność w punktach szczególnie trudnych do izolacji takich jak przejścia technologiczne czy naroża

Krok po kroku: Przykładowa instrukcja wykonania fachowej hydroizolacji fundamentu

Izolacja bitumiczna Ceresit CP 48 XPRESS, CP 44 lub CP 43 na zewnątrz + izolacja bitumiczna Ceresit BT 18 wewnątrz budynku – rozwiązanie polecane do pomieszczeń nie przeznaczonych do stałego pobytu ludzi (np. w przypadku garaży podziemnych).

1. Prace rozpoczyna wykonanie wykopu pod płytę fundamentową, wykonanie i zagęszczenie podsypki piaskowej, wylanie i wyrównanie podkładu z chudego betonu. Następnie podłoże należy zagruntować gruntem Ceresit BT 26 i wykonać izolację poziomą membraną izolacyjną Ceresit BT 18 (przy zachowaniu reżimów technologicznych).

2. Izolację poziomą należy zabezpieczyć poprzez nałożenie włókniny ochronnej i wylanie cienkiej warstwy betonu ochronnego - ok. 2-3 cm. Następnie wykonuje się zbrojenie i wylewa płytę fundamentową, którą należy zagruntować stosując ponownie preparat Ceresit BT 26 i wykonać izolację poziomą za pomocą membrany izolacyjnej Ceresit BT 18.

3. Następnym krokiem jest wykonanie ścian fundamentowych (murowanych lub żelbetowych), usunięcie zabrudzeń i uzupełnienie ubytków z ich zewnętrznej strony. Ściany fundamentowe należy zagruntować preparatem Ceresit CP 41 lub rozwodnionym CP 43. W narożach wykonać fasety za pomocą mas bitumicznych Ceresit CP 48 XPRESS, CP 44 lub CP 43. Na tak przygotowaną powierzchnię nakłada się izolację, w którą należy wtopić siatkę z włókna szklanego.

4. Kolejnym krokiem jest punktowe przyklejenie płyt styropianowych na jedną z mas bitumicznych Ceresit CP 48 XPRESS, CP 44 lub CP 43. Po wyschnięciu masy, wykonaniu drenażu opaskowego i nałożeniu włókniny ochronnej można zasypać wykop.