System do izolacji dachów odwróconych

Dach odwrócony

Odwrócony układ warstw na dachu płaskim charakteryzuje się tym, że bezpośrednio na konstrukcji ułożona jest warstwa hydroizolacji, a następnie izolacja termiczna i warstwa dociskowa w postaci żwiru lub ziemi z roślinnością. Rozwiązanie takie ogranicza bezpośrednie oddziaływanie warunków atmosferycznych, zwiększając żywotność warstwy hydroizolacyjnej. 

Produkty Ceresit polecane do izolowania dachów odwróconych to membrana Ceresit BT 21 oraz masy bitumiczne Ceresit CP 48 Xpress, CP 44 i CP 43. Materiały te są elastyczne i odporne na korozję, przez co zachowują szczelność nawet po wielu latach.

Instrukcja wykonania fachowej hydroizolacji dachu odwróconego za pomocą membrany Ceresit BT 21

1. Po oczyszczeniu powierzchni płyty żelbetowej należy wykonać warstwę spadkową z szybko twardniejącej masy posadzkowej Ceresit CN 87 lub Ceresit CN 83 na przygotowanym uprzednio podłożu, wykonanym z tej samej masy z dodatkiem Ceresit CC 81.

2. Następnie warstwę spadkową należy zagruntować preparatem Ceresit BT 26, na którą po wyschnięciu należy nałożyć samoprzylepną membranę izolacyjną Ceresit BT 21.

1
2

3. Bezpośrednio na membranę Ceresit BT 21, w miejscach gdzie planowany jest trawnik należy położyć włókninę antykorzenną. Następnie całość dachu należy osłonić styropianem ekstrudowanym, na którym układa się fizelinę ochronną.

4. Kolejnym etapem jest wykonanie ciągu pieszego i traktu jezdnego. Płytę żelbetową, wylaną na styropianie pod traktem jezdnym, należy dodatkowo zabezpieczyc przeciwodnie za pomocą membrany Ceresit BT 21 na gruncie Ceresit BT 26.

3
4

5. Pod planowanymi trawnikami należy wysypać żwir lub nałożyć matę drenującą, na którą trzeba ułozyć folię kubełkową

6. Ostatnim etapem jest nasypanie ziemi i wysianie trawy lub rożlinności ekstensywnej.

5
6

Izolacja dachu odwróconego za pomocą mas bitumicznych Ceresit

Alternatywnym rozwiązaniem do izolacji z membrany bitumicznej jest zastosowanie jednej z mas bitumicznych Ceresit CP 48Xpress, CP 44 lub CP 43. Na uprzednio zagruntowane podłoże preparatem Ceresit CP 41 nakłada się masę bitumiczną, w którą należy zatopić siatkę z włókna szklanego.