System balkonowy

Balkon odporny na wodę

Balkony są narażone na niesprzyjające warunki atmosferyczne, co wiąże się z koniecznością wykonania skutecznej hydroizolacji. Brak odpowiedniego zabezpieczenia przed wodą może prowadzić do:

  • korozji konstrukcji żelbetowej balkonu
  • zniszczenia okładziny, odpadania płytek
  • strat ciepła – zawilgocony materiał ma znacznie większy współczynnik przewodzenia ciepła
  • pojawienia się szkodliwych dla zdrowia grzybów i pleśni poprzez zawilgocenie materiału

Firma Henkel posiada bogaty asortyment zarówno do hydroizolacji balkonów, jak i do naprawy konstrukcji już uszkodzonych. Specjalnie opracowane nowoczesne materiały hydroizolacyjne – tj. Ceresit CR 166 – stanowią idealną ochronę płyty spadkowej przed wodą. Linia produktów do naprawy betonu Ceresit PCC – umożliwia trwałą i skuteczną ochronę zbrojenia jak i całej płyty balkonowej przed przyszłymi uszkodzeniami. Tylko zastosowanie wszystkich elementów systemu balkonowego Ceresit gwarantuje trwały efekt końcowy.

Przygotowanie podłoża

W sytuacji, gdy balkon jest remontowany, a płyta balkonowa jest skorodowana, ubytki należy uzupełnić przy pomocy produktów systemu Ceresit PCC. Jeśli jednak naprawa płyty nie jest konieczna, pracę można rozpocząć od wykonania warstwy spadkowej. Nachylenie warstw balkonu, które optymalnie wynosi 2-2,5%, należy kształtować już na poziomie płyty stropowej. Uzyskuje się je poprzez wykonanie na niej warstwy spadkowej z szybko twardniejącej masy posadzkowej Ceresit CN 87, ułożonej na warstwie kontaktowej z tej samej masy z dodatkiem emulsji Ceresit CC 81. Ukształtowanie spadku na poziomie płyty nośnej umożliwi zachowanie stałej grubości we wszystkich pozostałych warstwach balkonu.

Następnie w szczeliny dylatacyjne wciska się polipropylenowy sznur dylatacyjny, stanowiący oparcie dla izolacji z wypełniacza Ceresit CS 29. Kolejny etap to montaż obróbki blacharskiej. Na otwartych krawędziach balkonu, na warstwie jastrychu, śrubami na plastikowych dyblach mocuje się poziom obróbki blacharskiej. W podłożu osadza się ją natomiast przy użyciu uszczelniacza poliuretanowego Ceresit CS 29. Na krawędziach zamkniętych, w styku z elementami obudowy balkonu, warstwa jastrychu musi być oddylatowana od elementów pionowych. Na wierzchniej warstwie obróbki blacharskiej należy nałożyć jako warstwę szczepną żywicę epoksydową, na której należy wykonać posypkę z piasku kwarcowego.

Uszczelnienie jastrychu

Teraz na powierzchnię jastrychu nakłada się izolację przeciwwodną Ceresit CR 166. W linii przebiegu szczelin dylatacyjnych, jak również na styku jastrychu ze ścianą budynku, w warstwę izolacji wkleja się taśmę uszczelniającą Ceresit CL 152.

Mocowanie płytek ceramicznych

Posadzkę na balkonie układa się z mrozoodpornych i antypoślizgowych płytek ceramicznych, najczęściej gresowych. Balkony są narażone na bardzo duże wahania temperatur, dlatego zaleca się tu stosowanie elastycznej zaprawy klejącej Ceresit CM 16 PRO.

Spoinowanie

Do spoinowania płytek na balkonach służy elastyczna, wodoodporna fuga Ceresit CE 40 Color Perfect. Można wypełniać nią spoiny do szerokości 8 mm. Zaprawa do spoinowania w miejscach połączeń na styku jastrychu ze ścianą budynku powinna być zastąpiona wypełnieniem z poliuretanu, np. Ceresit CS 29, ewentualnie silikonem Ceresit CS 25. Dodatkowo, elastyczna spoina z silikonu powinna się pojawić w styku wykładziny ceramicznej z cokolikiem wokół balkonu, jak również w obrębie mocowań barierki.

Do pobrania