Ceretherm Express

Szybka, wygodna i lekka izolacja

Wysoce zaawansowany system izolacji wspierany technologiami Double Dry i Fibre Force. Super szybki i lekki system. Dlatego jest to rozwiązanie nie do pobicia we wszystkich przypadkach, w których ważna jest zarówno szybka realizacja inwestycji, jak i renowacje elewacji (ocieplenie na ocieplenie).

Cechy systemu:

 • Bardzo szybka aplikacja, skracająca czas o 5 dni w porównaniu z tradycyjnymi systemami
 • Wyjątkowa lekkość – m2 ocieplenia do 50% lżejszy od tradycyjnych systemów
 • Wygoda – mniej składników systemu, mniej etapów aplikacji
 • Najwyższa wydajność na m2
 • Rozszerzone warunki aplikacji od 0°C do 40°C dla klejenia płyt styropianowych
 • Niska nasiąkliwość i wysoka paroprzepuszczalność
 • Odporność na skażenia biologiczne takie jak grzyby i algi
 • Wysoka trwałość i elastyczność
 • Doskonałe parametry aplikacyjne
 • Certyfikat: ETA Ceresit Ceretherm Premium

Szczególnie polecany

Do budynków wymagających szybkiej instalacji systemu ociepleń; budynków wymagających najniższej wagi systemu ociepleń na m2; starych elewacji wymagających renowacji (system ociepleń na system ociepleń).

1. Mocowanie:

 • Ceresit CT 84 Express klej poliuretanowy do styropianu
 • plastikowe łączniki mechaniczne lub łączniki mechaniczne z trzpieniem stalowym zgodne z wymaganiami ETAG 014
 • liczba łączników i schemat rozmieszczenia powinny być każdorazowo ustalane przez projektanta, na podstawie analizy podłoża i stanu obciążeń

2. Materiał izolacyjny:

 • płyty styropianowe zgodne z wymaganiami EN 13163 o grubości do 42 cm

3. Warstwa zbrojona*:

 • Ceresit CT 87 White Flexible Zaprawa klejąco-szpachlowa EPS/Wool
 • siatka z włókna szklanego Ceresit CT 325 o gramaturze min. 145 g/m2

4. Preparat gruntujący:

 • nie dotyczy

5. Tynk**:

 • Tynki silkatowo-silikonowe: Ceresit CT 174, CT 175 Silicate-Silicone Aquastatic

6. Powłoka malarska**:

 • Farba silikonowa: Ceresit CT 48 Silicone Self Clean

* Alternatywnie można użyć zapraw klejąco-szpachlowych CT 85, ZU objętych certyfikatami:
ETA Ceresit Ceretherm Classic i ETA Ceresit Ceretherm Popular;
w tym przypadku należy zastosować preparaty gruntujące CT 16/CT 15
** Alternatywne tynki i farby Ceresit: Mineralne, Akrylowe, Silikonowe, Silikatowe, Elastomerowe

Do pobrania

 • Deklaracja Właściwości Użytkowych (Ceretherm Premium) do pobrania na stronie: henkel-dop