Ceretherm Ceramic

Ceresit Ceretherm Ceramic

1. Mocowanie

  • zaprawa klejąca Ceresit CT 83 lub zaprawa Ceresit CT 85
  • łączniki z tworzywa Ceresit CT330 lub CT335 z trzpieniem stalowym lub zgodne z ETAG 014

2. Materiał izolacyjny

  • płyty styropianowe z nadrukiem Ceresit CT 315 lub inne spełniające normę PN-EN 13163:2004
  • o grubości do 25 cm
  • o płaskich lub profilowanych powierzchniach czołowych

3. Warstwa zbrojona

  • siatka z włókna szklanego Ceresit CT 325 o gęstości 165 g/m2
  • pierwsza warstwa mocowana dodatkowo łàcznikami z trzpieniem stalowym Ceresit CT 335
  • liczba łączników i schemat rozmieszczenia powinny był każdorazowo ustalane przez projektanta, na podstawie analizy podłoża i stanu obciążeń (zalecane min. 8 szt./m2)
  • zaprawa Ceresit CT 85

Farba gruntująca

  • nie występuje

4. Okładzina z płytek

  • zaprawa klejąca do płytek ceramicznych Ceresit CM 17
  • płytki: nasiąkliwość wodna - niska (E ≤ 3% - klasa 1 wg EN 176),
  • wymiary ≤ 30×30 cm i ciężar ≤ 40 kg/m2
  • spoina Ceresit CE 43 (min. 6mm, max 20 mm), CT32

Szczeliny dylatacyjne

  • wypełnienie: szczeliwo poliuretanowe Ceresit CS 29, podparcie: okągły profil piankowy (sznur) o średnicy (Ø) dobranej do szerokości (d) spoiny (Ø=120%d)
  • profesjonalne profile dylatacyjne z profilem wypełniającym z EPDM

Zastosowanie

  • trwałe i elastyczne rozwiązanie najwyższej jakości
  • do ocieplania budynków nowo wznoszonych i poddawanych termorenowacji
  • dla obiektów budownictwa mieszkaniowego, ogólnego i przemysłowego

Właściwości

  • szczególnie odporny na porażenia mikrobiologiczne (pleśń i glony)
  • odporny na mocne uderzenia
  • szczególnie doporny na wpływy pogodowe
  • szczególnie niska nasiąkliwość
  • szczególnie łatwy w utrzymaniu w czystości
  • klasyfikacja ogniowa: PN-90/B-02867 ( NRO - Nie Rozprzestrzeniający Ognia), B wg EN 13501-1

Warstwa wykończeniowa

  • określana przez rodzaj zastosowanych płytek ceramicznych i kolorystykę spoiny

Wykonanie

  • łatwe do przygotowania lub gotowe do użycia składniki systemu
  • szeroki asortyment materiałów uzupełniających
  • dostępne liczne rozwiązania szczegółów

Podłoża

  • wszelkie konstrukcje murowe i betonowe o nośnej powierzchni
  • zalecane przeprowadzenie analizy stanu cieplono-wilgotnościowego przegrody, np. za pomocą programu Ceresit Konstruktor 3.7

Warunki aplikacji

  • temperatury w zakresie +5°C do +25°C
  • wilgotność poniżej 80%