Kotwienie i montaż konstrukcji oraz wykonywanie podlewek

Specjalistyczna zaprawa montażowa Ceresit CX 15

  • do zalewania kotew maszyn i ciężkich konstrukcji stalowych w fundamentach
  • do podlewek pod podstawy maszyn, słupów, oparcia belek, pod łożyska mostowe czy włazy studzienek.
  • do zalewania połączeń prefabrykatów żelbetowych, nadproży itp.

Instrukcja wykonania

W przypadku w przypadku zalewania kotew maszyn i ciężkich konstrukcji stalowych prześwit między brzegiem elementu kotwionego a powierzchnią otworu montażowego powinien wynosić 20-50 mm. Przy prześwitach powyżej 50 mm do zaprawy należy dodać 25% jednofrakcyjnego żwiru 4-8 mm.

Materiał ten ma bardzo dobrą przyczepność zarówno do stali, jak i mocnego betonu. Zabrudzenia, wszelkie powłoki, substancje antyadhezyjne, ślady korozji należy usunąć. Niezbędne jest też usunięcie wody, gdy tworzy ona zastoiska w otworach montażowych. Z kolei w przypadku suchej powierzchni betonu, należy ją nasycić wodą doprowadzając do stanu matowo wilgotnego. Opakowanie zaprawy montażowej Ceresit CX 15 (worek 25 kg) wsypuje się do czystego pojemnika z odmierzoną ilością 2 l wody i miesza wiertarką z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Następnie dodaje się około 0,9 l wody (odpowiednio do wymaganej konsystencji) i ponownie miesza przez 5 minut.