Tynki i farby z formułą BioProtect. Trwałość i estetyka na lata.

Człowiek nieprzerwanie oddziałuje na swoje środowisko naturalne, kształtując je, zmieniając i dopasowując do swoich potrzeb i oczekiwań. Cywilizacyjny postęp, rozwój przemysłu, jak również dynamika wzrostu aglomeracji miejskich, sprzyjają powstawaniu dużej ilości odpadów i zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery. Część z nich, w głównej mierze pył, kurz, ale także zanieczyszczenia organiczne, osadza się na fasadach budynków. Daje to początek zjawisku określanemu jako korozja mikrobiologiczna, która spowodowana jest rozwojem pleśni, glonów i grzybów. Efektem tego procesu w fazie początkowej jest pojawianie się brunatno-szarych nalotów, będących skupiskami rozwijających się mikroorganizmów, a w kolejnych stadiach nawet trwałe uszkodzenia powłok elewacyjnych.

Jeśli proces ten nie zostanie w odpowiednim momencie zahamowany, a w skrajnych przypadkach prawidłowo usunięty, przy dodatkowym udziale niekorzystnych warunków atmosferycznych, może doprowadzić do powstania poważnych uszkodzeń. W zależności od stopnia zabrudzenia powierzchni ścian, usytuowania budynku (najbardziej zagrożone są ściany północne), odległości od obszarów zielonych oraz występującej wilgotności – stopień porażenia mikroorganizmami może się zwiększyć.

Występujące na powierzchni elewacji niepożądane organizmy można usunąć przy zastosowaniuo dpowiednich preparatów i prostych narzędzi, jakkolwiek po takiej operacji ściana wymaga co najmniej ponownego pomalowania (lub pokrycia odpowiednią powłoką elewacyjną). Jest to więc proces czasochłonny i kosztowny. Znacznie skuteczniejszym sposobem wyeliminowania tego niepożądanego zjawiska jest zastosowanie na ścianach budynku produktów prawidłowo zabezpieczonych przed rozwojem mikroorganizmów. Tynki i farby Ceresit zapewniają estetyczny i świeży wygląd przez wiele lat użytkowania. Są one standardowo wzbogacone formułą BioProtect, co oznacza, że zawierają wyselekcjonowane substancje czynne, których stężenie i skład zostały odpowiednio dobrane do występujących w środowisku mikroorganizmów. Nasze tynki posiadają zabezpieczenie przed działniem grzybów pleśniowych dzięki zawartym konserwantom.

Substancje czynne, zamknięte w specjalnych mikrokapsułkach są przy tym odporne na wymywanie, co znacząco wydłuża okres ochrony elewacji. Formuła BioProtect działa w sposób kontaktowy. Substancje czynne uwalniane są z mikrokapsułek,dzięki czemu zabezpieczają tynk przed mikroorganizmami. Uwalnianie substancji czynnych zachodzi w sposób równomierny i kontrolowany. Tynki i farby Ceresit mają ponadto właściwości antystatyczne, uzyskane dzięki efektowi ANTI Dirt Pick-up, który sprawia, że powierzchnia jest chroniona przed nadmiernym osadzaniem się zanieczyszczeń. Zastosowane w BioProtect składniki są całkowicie bezpieczne dla środowiska i innych organizmów żywych. W praktyce oznacza to, że można je stosować bez ryzyka zanieczyszczenia powietrza i gleby, wód gruntowych, a także nie stanowią zagrożenia dla osób i zwierząt, które żyją w pobliżu miejsca ich stosowania.

Wysoka odporność tynków i farb Ceresit na osadzanie się zanieczyszczeń oraz formuła BioProtect sprawiają, że ochrona elewacji trwa przez długi okres użytkowania budynku. Fasada zachowuje swój elegancki i świeży wygląd mimo upływu czasu.

Henkel Polska Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 41
02-672 Warszawa
www.ceresit.pl

How to remove fabric glue