Wiedza techniczna

Intensywne działania Henkla w dziedzinie badań i rozwoju przynoszą ciągły przepływ innowacyjnych produktów i rozwiązań systemowych opartych na nowych technologiach. Aby zagwarantować naszym klientom doskonałość w najlepszy możliwy sposób, specjalnie powołane zespoły zarządzania projektami zapewniają wsparcie, począwszy od fazy projektowania aż do zakończenia realizacji projektu na placu budowy. A ponieważ znajomość produktów i rozwiązań Henkla to główny klucz do sukcesu na budowie, w naszych Centrach Szkoleniowych na całym świecie oferujemy kursy w celu transferu wiedzy. Siłą Henkla jest bogactwo specjalistycznej wiedzy i doświadczenia. Chcemy, aby była to również mocna strona naszych klientów.