Skip to Content

Skontaktuj się

W celu uzyskania porady technicznej prosimy o pozostawienie numeru telefonu w mailu lub kontakt z naszą infolinią (800 120 241)

Pole obowiązkowe.

Administratorem danych osobowych jest Henkel Polska Sp.z.o.o. z siedzibą w 02-672 Warszawie przy ul. Domaniewskiej 41. Z administratorem można skontaktować się mailowo pod adresem: dpo.pl@henkel.com oraz tradycyjnie pod adresem wskazanym powyżej.

Celem przetwarzania danych osobowych jest wyłącznie udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość. Podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes administratora. Dane osobowe będą przetwarzane do czasu załatwienia sprawy.

Dostęp do Twoich danych osobowych będą miały osoby upoważnione przez pracownicy Administratora. Ponadto, Twoje dane mogą być przekazywane podmiotom przetwarzającym dane osobowe na zlecenie administratora, m.in. świadczące usługi IT; przy czym takie podmioty przetwarzają dane na podstawie umowy z administratorem i wyłącznie zgodnie

z poleceniami Administratora.

Prawo ochrony danych osobowych daje ci szereg praw, z których możesz skorzystać w dowolnej chwili. Twoje prawa obejmują:

  • prawo dostępu do treści swoich danych osobowych
  • prawo do poprawiania danych
  • prawo do ograniczenia przetwarzania danych
  • prawo do żądania usunięcia danych
  • prawo do złożenia sprzeciwu.

Uprawnienia, o których mowa powyżej możesz wykonywać poprzez kontakt:

pod adresem e-mail dpo.pl@henkel.com lub listownie na: Henkel Polska Sp.z.o.o., ul. Domaniewska 41, 02-672 Warszawa z dopiskiem “Dane osobowe”.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne. W przypadku braku podania danych nie będzie możliwe udzielenie odpowiedzi na przesłaną wiadomość.

Twój email został pomyślnie wysłany. Nasz zespół ekspertów skontaktuje się z Tobą tak szybko jak to będzie możliwe.