O produkcie

CM 16 PRO

Elastyczna zaprawa klejąca z Technologią AERO

- Jedyna zaprawa klejąca posiadająca 3 technologie – AERO, Micro-Gel, Fibre Force
- technologia AERO: doskonale napowietrzona, plastyczna konsystencja
- technologia MICRO GEL: spoinowanie po 12h, aplikacja w podwyższonych temperaturach
- wzmocniona włóknami Fibre Force -większa przyczepność i elastyczność
- 3w1 - średniowarstwowy do 10mm, wyrównujący, stabilny w różnych grubościach
- zalecana do wszystkich rodzajów płytek
- do płytek małego, średniego i wielkiego formatu
- na balkony i tarasy
- możliwość dostosowania konsystencji

Zastosowanie:

Zawansowana technologicznie nowa zaprawa CM 16 PRO posia­da:

- Technologię AERO - specjalnie wyselekcjonowane i zoptymalizo­wane pod kątem zawartości powietrza oraz właściwości reologicz­nych domieszki zapewniają unikalną, homogeniczną mikrostrukturę oraz świetne właściwości robocze. Przekłada się to na doskonałą „masełkowatą” bardzo plastyczną i napowietrzona konsystencję, dzięki czemu aplikacja kleju jest bardzo łatwa, zarówno na po­wierzchniach pionowych jak i poziomych. Ponadto pozwala na uzy­skanie odpowiedniej konsystencji w zależności od rodzaju klejonych płytek jak i powierzchni na jakich będą aplikowane,

- MICRO-GEL – dzięki zastosowaniu specjalnej mieszanki biopoli­merów, które tworzą strukturę żelu, zaprawa posiada zdecydowanie jeszcze lepszą retencję wody w całej strukturze, co przekłada się na dłuższy czas korekty nawet w wysokich temperaturach. Specjalnie zaprojektowana mieszanka doskonale nadaje się do trwałego kleje­nia płytek o różnych nasiąkliwościach, na podłoża odkształcalnych w warunkach podwyższonych temperatur. Charakteryzuje się rów­nież wysoką przyczepnością, bardzo dobrym i łatwym rozpływem pod płytką, co zapewnia elastyczne połączenie płytek z odkształcal­nym podłożem, przenoszące naprężenia ścinające.

- Możliwość aplikacji do 10mm – ze względu na napowietrza­nie, dzięki strukturze mikro żelu i specjalnej kombinacji włókien, cała struktura kleju ma taką samą wytrzymałość w całej grubości. Daje to możliwość użycia kleju w grubszej warstwie niż typowe produkty cienkowarstwowe nawet do 10mm, w jednej czynności roboczej. Co pozwala na możliwość wyrównania i klejenia płytek w tym samym momencie. Ponadto dzięki bezskurczowemu wysychaniu oraz wią­zaniu przyklejone płytki są stabilne zarówno w pierwszej fazie wią­zania jak i po całkowitym wyschnięciu. Zawartość włókien sprawia, że zaprawa posiada doskonałe parametry robocze oraz techniczne. Wykazuje się wysoką siłą klejenia i elastycznością, ma to duże zna­czenie w systemie balkon-tarasy czy przy układaniu płytek w systemie ogrzewania podłogowego.

Dzięki zastosowaniu zaawansowanych technologii doskonale nada­je się do aplikacji:

- Wewnątrz i na zewnątrz pomieszczeń.

- Na balkony i tarasy.

- Na powierzchnie poziome jak i pionowe.

- Na podłoża odkształcalne.

- Do wyrównywania podłoża.

- Do mocowania płytek ceramicznych (glazura, terakota, gres), ce­mentowych oraz z kamienia naturalnego (niewrażliwego na przebar­wienia).

Może być stosowana na tynkach cementowych i ementowo-wapien­nych, jastrychach cementowych, podkładach cementowych, betonie, betonie komórkowym.

- Na zagruntowanych podłożach: gipsowych, anhydrytowych.

- Na hydroizolacje wewnętrzne oraz zewnętrzne.

- Na płytach gipsowo-kartonowych.

- Na mocne i dobrze przyczepne powłoki malarskie.

- Na podłoża anhydrytowe.

- Na płytach OSB i płytach wiórowych.

- Na istniejących płytkach ceramicznych i kamiennych.

Rozmiary opakowań

Worki 5kg, 20kg, i 25kg

Do pobrania

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop
  • Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds