O produkcie

Zaprawa naprawcza

RS 88

Zaprawa naprawcza

Uniwersalna bezskurczowa masa do naprawy podłoży w zakresie 1–100 mm.

Właściwości

-szybko wiążąca
-bezskurczowa
-do powierzchni pionowych i poziomych
-do stosowania na jastrychach z ogrzewaniem podłogowym
-odporna na obciążenia skupione
-o bardzo dobrych parametrach roboczych

Opis

Ceresit RS 88 to uniwersalna, bezskurczowa masa naprawcza do regeneracji podłoży. Można ja aplikować na powierzchniach poziomych i pionowych. Doskonała do naprawy posadzek betonowych i jastrychów, do wypełniania szczelin oraz ubytków, do szpachlowania schodów i podestów, do szpachlowania wykańczającego oraz do profilowania wszelkiego typu narożników wewnętrznych i zewnętrznych. Może być używana wewnątrz pomieszczeń, w miejscach nienarażonych na trwałe zawilgocenie. Grubość jednorazowo nakładanej warstwy może wynieść od 1 do 100 mm. W przypadku aplikacji zaprawy w warstwach powyżej 40 mm należy dodać do niej piasek kwarcowy frakcji 0–2 mm, maksymalnie do 30 % objętości wagowej.

Rozmiary opakowań

Worki: 25kg

Do pobrania

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop
  • Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Krok po kroku

Naprawiane podłoża muszą być suche, nośne i wolne od substancji zmniejszających przyczepność: tłuszczów, bitumów, pyłów, itp. Muszą również wykazywać wymaganą wytrzymałość na ściskanie i odrywanie. Zabrudzenia woskiem, tłuszczami, olejami usunąć odpowiednim preparatem. Warstwy o słabej wytrzymałości należy usunąć ręcznie lub mechanicznie np. przy pomocy frezarek lub śrutownic. Ustabilizowane rysy i pęknięcia poszerzyć mechanicznie, odkuć, zagruntować, a następnie ubytki wypełnić masą reperacyjną Ceresit RS 88. Przed przystąpieniem do napraw lub szpachlowania podłoża nasiąkliwe: betony, jastrychy i posadzki cementowe i anhydrytowe należy zagruntować preparatem Ceresit CT 17.

Do odmierzonej ilości zimnej, czystej wody wsypać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Możliwe
są dwa dozowania wody:
— 5,5 l na 25 kg masy – gęsta masa do wypełniania ubytków, do naprawy schodów, podestów, podkładów betonowych i jastrychów. Po nałożeniu na podłoże Ceresit RS 88 zmienia w czasie swoją konsystencję umożliwiając łatwe kształtowanie i profilowanie krawędzi narożników wewnętrznych i zewnętrznych,
— 6,0 do 6,5 l na 25 kg masy – do szpachlowania powierzchni.
Wylanie posadzki na naprawionym podłożu powinno nastąpić bezpośrednio po związaniu zaprawy naprawczej w stopniu umożliwiającym chodzenie po niej. W przypadku dłuższej przerwy technologicznej całe podłoże należy zagruntować preparatem Ceresit CT 17.