DX

Informacje o produkcie

Zaprawa samopoziomująca

Samoczynnie wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podłoża w zakresie 0,5–10 mm.

Właściwości

 • ruch pieszy już po około 2 godzinach
 • może być wylewana maszynowo
 • odporna na obciążenia skupione
 • do stosowania pod parkiet
 • łatwa w stosowaniu
 • nadająca się na konstrukcje z ogrzewaniem podłogowym

 

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Czytaj dalej

Zaprawa Ceresit DX służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych oraz podkładów cementowych i anhydry­towych pod posadzki z płytek ceramicznych, wszelkiego rodzaju wykładziny, np. dywanowe, korkowe, PCW oraz pod panele pod­łogowe i pod parkiety. Może być stosowana wewnątrz budynków, w pomieszczeniach nienarażonych na trwałe zawilgocenie: w ma­gazynach, warsztatach, halach produkcyjnych, na poddaszach, w pomieszczeniach gospodarczych itp.

Przy grubościach warstw ponad 10 mm stosować Ceresit DH+ lub Ceresit CN 72. Do posadzek silnie obciążonych stosować zaprawę samopoziomującą Ceresit CN 76.

W pomieszczeniach narażonych na trwałe zawilgocenie oraz na zewnątrz budynków, można zastosować masy posadzkowe Ceresit CN 76, CN 82, CN 83, CN 87.

 

Opakowania

Worki: 25kg  

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Krok po kroku

DX może być wylewana na mocne, szorstkie, suche i wolne od sub­stancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:

 • jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%),
 • beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%),
 • podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5%) – przeszlifowane me­chanicznie i odkurzone.

Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć np. za pomocą fre­zarek lub śrutownic. Zabrudzenia woskiem, tłuszczami, olejami usu­nąć odpowiednim preparatem. Powierzchniowe rysy w podłożu na­leży poszerzyć, odkurzyć i zagruntować preparatem Ceresit CT 17, a po 2 godzinach uzupełnić zaprawą naprawczą Ceresit RS 88. Czynność tę można również wykonać wykorzystując żywicę Ceresit CF 39. Gruntowanie podłoża należy wykonać za pomocą środka:

 • podłoża betonowe i anhydrytowe – Ceresit CT 17 lub Ceresit CN 94;
 • szlichty cementowe – Ceresit CT 17;
 • podłoża nietypowe np. nienasiąkliwe, gładkie posadzki takie jak posadzki kamienne, płytki ceramiczne, warstwy z żywic epoksy­dowych/poliestrowych, lastriko – Ceresit CF 39, Ceresit CT 19 lub Ceresit CN 94 (w zależności od rodzaju podłoża i wielkości obciążeń).

Zagruntowanie podłoża poprawia rozpływ zaprawy Ceresit DX, zapobiega odciąganiu wody z zaprawy i pojawianiu się na jej po­wierzchni pęcherzyków powietrza.

Do dokładnie odmierzonej ilości 6,0–6,3 l czystej, chłodnej wody wsypywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wol­noobrotowej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej mieszaniny bez grudek. Odczekać 5 minut i ponownie, krótko zamie­szać zaprawę. Gotową porcję Ceresit DX w ciągu 20 minut wylać na podłoże i rozprowadzić długą stalową pacą lub listwą zgarnia­jącą. Zaleca się używanie co najmniej 2 pojemników. Przyśpiesza to pracę i ułatwia łączenie wylewanych porcji. Powierzchnię świeżo wylanej posadzki należy przeciągnąć wałkiem kolczastym w celu uwolnienia pęcherzyków powietrza.

Zaprawę Ceresit DX można mieszać i wylewać przy użyciu agre­gatu o konstrukcji zapewniającej dokładne dozowanie wody i czas wstępnego dojrzewania oraz niepowodującej napowietrzania za­prawy. W przypadku przerw w pracy dłuższych niż 20 minut agre­gat i przewody płukać wodą. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie.