DH+

Informacje o produkcie

Zaprawa samopoziomująca

Samoczynnie wygładzająca się zaprawa do wyrównywania podłoża w zakresie 3,0–30 mm.

Właściwości

 • wzmocniona włóknami
 • może być wylewana maszynowo
 • odporna na obciążenia skupione
 • odporna na ścieranie
 • łatwa w stosowaniu
 • nadająca się na konstrukcje
 • z ogrzewaniem podłogowym

Czytaj dalej

Zaprawa Ceresit DH+ służy do wyrównywania stropów betonowych, posadzek cementowych oraz podkładów cementowych i anhy­drytowych pod wszelkiego rodzaju wykładziny warstwą o grubo­ści 3–30 mm w jednej czynności roboczej. Może być stosowana wewnątrz budynków, w pomieszczeniach nienarażonych na trwałe zawilgocenie.

Przy mniejszych grubościach warstw można stosować Ceresit DX lub CN 69. Do posadzek silnie obciążonych stosować zaprawę samo­poziomującą Ceresit CN 76.

W pomieszczeniach narażonych na trwałe zawilgocenie oraz na zewnątrz budynków, można zastosować masy posadzkowe Ceresit CN 76, CN 82, CN 83, CN 87.

 

Rozmiary opakowań

Worki: 25kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Krok po kroku

DH+ może być wylewana na mocne, szorstkie, suche i wolne od sub­stancji zmniejszających przyczepność (takich jak: tłuszcze, bitumy, pyły) podłoża:

 • jastrychy cementowe (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%),
 • beton (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%),
 • podkłady anhydrytowe (wilgotność ≤ 0,5%) – przeszlifowane me­chanicznie i odkurzone.

Zabrudzenia, istniejące powłoki malarskie, resztki klejów i warstwy o niskiej wytrzymałości należy całkowicie usunąć np. za pomocą frezarek lub śrutownic. Zabrudzenia woskiem, tłuszczami, olejami usunąć odpowiednim preparatem. Powierzchniowe rysy w podło­żu należy poszerzyć, odkurzyć i zagruntować preparatem Ceresit CT 17, a po 2 godzinach uzupełnić zaprawą naprawczą Ceresit RS 88. Czynność tę można również wykonać wykorzystując żywicę Ceresit CF 39.

Gruntowanie podłoża należy wykonać za pomocą środka:

 • podłoża betonowe i anhydrytowe – Ceresit CT 17 lub Ceresit CN 94,
 • szlichty cementowe – Ceresit CT 17,
 • podłoża nietypowe np. nienasiąkliwe, gładkie posadzki takie jak posadzki kamienne, płytki ceramiczne, warstwy z żywic epoksy­dowych/poliestrowych, lastriko – Ceresit CF 39, Ceresit CT 19 lub Ceresit CN 94 (w zależności od rodzaju podłoża i wielkości obciążeń).

Zagruntowanie podłoża poprawia rozpływ zaprawy Ceresit DH+, zapobiega odciąganiu wody z zaprawy i pojawianiu się na jej po­wierzchni pęcherzyków powietrza.

Do odmierzonej ilości 5,5 do 6,0 l czystej, chłodnej wody wsy­pywać zawartość opakowania i mieszać za pomocą wolnoobroto­wej wiertarki z mieszadłem, aż do uzyskania jednorodnej miesza­niny bez grudek. Odczekać 5 minut i ponownie, krótko zamieszać zaprawę. Gotową porcję Ceresit DH+ w ciągu 30 minut wylać na podłoże i rozprowadzić długą stalową pacą lub listwą zgarniają­cą. Zaleca się używanie co najmniej 2 pojemników. Przyśpiesza to pracę i ułatwia łączenie wylewanych porcji. Powierzchnię świeżo wylanej posadzki należy przeciągnąć wałkiem kolczastym w celu uwolnienia pęcherzyków powietrza.

Zaprawę Ceresit DH+ można mieszać i wylewać przy użyciu agre­gatu o konstrukcji zapewniającej dokładne dozowanie wody i czas wstępnego dojrzewania oraz niepowodującej napowietrzania za­prawy. W przypadku przerw w pracy dłuższych niż 20 minut agre­gat i przewody płukać wodą. Stwardniały materiał można usunąć tylko mechanicznie.

Przy wylewaniu kilku warstw minimalna grubość warstwy spodniej powinna wynosić 5 mm.

Wylewanie kolejnych warstw należy przeprowadzić po upływie 24 do 36 godzin od aplikacji warstwy spodniej i po wcześniejszym jej przeszlifowaniu i zagruntowaniu.