CF 39

Informacje o produkcie

Spoiwo epoksydowe

Uniwersalne spoiwo epoksydowe do wykonywania mas wyrównawczo - szpachlowych oraz do gruntowania

Właściwości

  • szczelne dla cieczy
  • wysoka wytrzymałość na obciążenia
  • łatwe parametry robocze
  • szeroki zakres stosowania
  • blokuje wilgoć

Zastosowanie

Ceresit CF 39 jest dwuskładnikowym, niepigmentowanym, spoiwem epoksydowym o szerokim zakresie stosowania. Może być stosowany jako spoiwo do epoksydowo-mineralnych mas wyrównawczo-szpachlowych, jako spoiwo w betonach żywicznych oraz do wykonywania laminatów epoksydowo-szklanych. Ceresit CF 39 zmieszany w odpowiednich proporcjach z suszonym piaskiem kwarcowym tworzy zaprawę przeznaczoną do uzupełniania ubytków i wyrównywania podłoży betonowych. Dodatek frakcjonowanego kruszywa umożliwia uzyskanie betonów żywicznych o wysokich parametrach wytrzymałościowych. Betony żywiczne mogą być wykonywane w wersji samonośnej o grubości minimum 20 mm lub związanych z podłożem o grubości minimum 5 mm. Ceresit CF 39 może być stosowany jako grunt pod posadzki żywiczne np. Ceresit CF 37 oraz pod betony żywiczne wykonywane na bazie Ceresit CF 39. Zmieszany z odpowiednio dobranym suszonym piaskiem kwarcowym nadaje się do „szycia” posadzek, wykonywania faset, naprawy dylatacji, odbudowy naroży betonowych itp. Ceresit CF 39 nadaje się również do blokowania resztek wilgoci w betonach i jastrychach cementowych o wilgotności do 6% wg CM. Ceresit CF 39 należy stosować wewnątrz budynków. Nie stosować żywicy w miejscach gdzie może dojść do zawilgocenia podłoża od spodu.

 

Rozmiary opakowań

Pojemnik blaszany i plastikowy 20 kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds