CM 74 UltraPox

Informacje o produkcie

Klej chemoodporny

Dwuskładnikowy, epoksydowy klej do mocowania oraz spoinowania płytek ceramicznych, narażonych na wysoką agresję chemiczną

Właściwości

  • wodoszczelny
  • odporny na działanie chemikaliów
  • o wysokiej wytrzymałości
  • łatwy w aplikacji
  • nie zawiera rozpuszczalnika
  • na podłoża krytyczne i poddane wysokim obciążeniom

Zastosowanie

Klej Ceresit CM 74 służy do chemoodpornego mocowania płytek ceramicznych, gresowych, kamieni naturalnych (także marmurowych), itp. Może być też użyty do przyklejania kształtek klinkierowych lub płyt wiórowych. CM 74 może być stosowany wewnątrz i na zewnątrz budynków. Szczególnie zalecany jest do miejsc stale mokrych i narażonych na agresję chemiczną, np. w: myjniach samochodowych, zakładach leczniczo-kąpielowych, kuchniach zbiorowego żywienia, browarach, silosach, budynkach inwentarskich, mleczarniach, łaźniach parowych, saunach, laboratoriach. Klej Ceresit CM 74 może być również stosowany na podłożach metalowych (niekorodujących lub pokrytych epoksydową powłoką antykorozyjną z posypką z suszonego ogniowo piasku kwarcowego); betonowych (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%), na cementowych tynkach i jastrychach (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%); na płytach włóknowo-cementowych, wiórowych (gr. ≥ 22 mm) oraz na istniejących płytkach ceramicznych i kamiennych. CM 74 można również stosować do trwałego, chemoodpornego spoinowania płytek.

 

Rozmiary opakowań

Wiaderko 8 kg

Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop

Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Krok po kroku

Przygotowanie podłoża

CM 74 ma przyczepność do zwartych, nośnych, suchych, czystych, wolnych od substancji zmniejszających przyczepność podłoży. Istniejące zabrudzenia, powłoki i środki antyadhezyjne należy dokładnie usunąć. Do spoinowania przystąpić, gdy materiał mocujący płytki jest stwardniały i wyschnięty, a krawędzie płytek dokładnie oczyszczone z resztek zaprawy lub starych spoin. Sprawdzić wcześniej czy zaprawa nie brudzi trwale powierzchni płytek.

Wykonanie

Opakowanie CM 74 zawiera dwa składniki kleju. Należy dodać utwardzacz (składnik B) do substancji bazowej (składnik A) i wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem (około 400 obrotów na minutę), aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Stosunek mieszania składnika A do B to10:1. Absolutnie niezbędne jest dodanie całkowitej ilości składnika B (butelka w wiaderku) do składnika A. Należy upewnić się, że wszystkie składniki zostały użyte w całości.

1. Klejenie płytek i kamieni.

CM 74 jest zaprawą cienkowarstwową, dlatego też materiał należy rozprowadzić po podłożu przy użyciu pacy zębatej. Wielkość zębów pacy należy dobrać w zależności od wielkości płytek. Czas zużycia jest taki sam jak czas korekty i wynosi ok. 90 minut w temperaturze pokojowej i temperaturze naczynia +18°C. Płytki układać na kleju i dociskać. Nie układać płytek na styk. Zachować szerokość spoin w zależności od wielkości płytek i warunków eksploatacji. Aby uzyskać wodoszczelność w narożach, na krawędziach i w szczelinach dylatacyjnych, trzeba w tych miejscach używać odpowiednio produktów pomocniczych CL 62, CL 152 (taśm uszczelniających) dla stworzenia wodoodpornych naroży i brzegów.

2. Spoinowanie.

Gumową packą lub szpachelką należy dokładnie wciskać zaprawę w przestrzenie między płytkami, zbierając nadmiar materiału. Zaraz po naniesieniu zaprawy należy usunąć nadmiar materiału poprzez zbieranie go po przekątnej z powierzchni płytki za pomocą packi do spoinowania.

3. Czyszczenie.

Należy używać czystej gąbki (nie szorstkiej) i małej ilości wody do usunięcia pozostałego materiału na powierzchni płytki. Pracuj ruchami kolistymi w celu emulgowania materiału i usunięcia resztek materiału. Następnie, oczyść pozostałości czystą gąbką z małą ilością wody. Od czasu do czasu gąbkę należy wypłukać w czystej wodzie. Po ok. 3 godzinach (koniecznie przed upływem 6 godzin) usunąć za pomocą miękkiej gąbki nalot powstały na płytkach. Narzędzia i zabrudzenia należy oczyścić ciepłą wodą i szczotką, zanim zaprawa zacznie twardnieć. Mocno zaschnięty materiał może być usunięty tylko mechanicznie. Po spoinowaniu powierzchnia jest gotowa do ruchu pieszego po 24 godzinach. CM 74 osiąga swoją pełną odporność chemiczną i mechaniczną po 7 dniach.