O produkcie

Dwuskładnikowa, chemoodporna, epoksydowa zaprawa do fugowania oraz mocowania płytek ceramicznych

CE 79 UltraPox Color

Dwuskładnikowa, chemoodporna, epoksydowa zaprawa do fugowania oraz mocowania płytek ceramicznych

Właściwości

- do spoin o szerokości 2-6mm
- doskonałe parametry robocze
- odporna na zabrudzenia i chemikalia
- wodoszczelna
- łatwa w aplikacji
- nie zawiera rozpuszczalnika
- może być barwiona pigmentem CE 80 UltraPox Mix

Opis

Ceresit CE 79 UltraPox Color służy do spoinowania płytek ceramicznych, gresowych, kamieni naturalnych (także marmurowych), szklanych mozaik itp. Służy również do wykonywania dekoracyjnych spoin kolorowych. Może być użyta, także do przyklejania płytek ceramicznych, kamiennych, kształtek oraz płytek klinkierowych, kwasoodpornych cegieł, lub płyt wiórowych. CE 79 UltraPox Color posiada odporność na zabrudzenia z tłuszczów, wina, soków, sosów itp. Szczególnie zalecana jest do miejsc stale mokrych i narażonych na agresję chemiczną, np. w: myjniach samochodowych, akumulatorniach, zakładach leczniczo-kąpielowych, łaźniach parowych, kuchniach zbiorowego żywienia, mleczarniach, browarach, silosach, budynkach inwentarskich i laboratoriach, ale również do kuchni, łazienek, natrysków, garaży, pralni. Materiał może być również stosowany na podłożach metalowych (niekorodujących lub pokrytych epoksydową powłoką antykorozyjną z posypką z suszonego ogniowo piasku kwarcowego); betonowych (wiek powyżej 3 miesięcy, wilgotność ≤ 4%), na cementowych tynkach i jastrychach (wiek powyżej 28 dni, wilgotność ≤ 4%); na płytach włóknowo-cementowych, wiórowych (gr. ≥ 22 mm) oraz na istniejących płytkach ceramicznych i kamiennych.

Rozmiary opakowań

Wiaderko 5 kg

Do pobrania

  • Deklaracja Właściwości Użytkowych do pobrania na stronie: henkel-dop
  • Karta charakterystyki dostępna na stronie: mymsds

Krok po kroku

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

CE 79 ma przyczepność do zwartych, nośnych, suchych, czystych, wolnych od substancji zmniejszających przyczepność podłoży. Istniejące zabrudzenia, powłoki i środki antyadhezyjne należy dokładnie usunąć. Do spoinowania przystąpić, gdy materiał mocujący płytki jest stwardniały i wyschnięty, a krawędzie płytek dokładnie oczyszczone z resztek zaprawy lub starych spoin. Sprawdzić wcześniej czy zaprawa nie brudzi trwale powierzchni płytek.

WYKONANIE

Opakowane CE 79 zawiera dwa składniki. Należy dodać utwardzacz (składnik B) do substancji bazowej (składnik A) i wymieszać za pomocą wolnoobrotowej wiertarki z mieszadłem (około 400 obrotów na minutę), aż do uzyskania jednorodnej masy bez grudek. Stosunek mieszania składnika A do B to10:1.

1. Spoinowanie.
Gumową packą lub szpachelką należy dokładnie wciskać zaprawę w przestrzenie między płytkami, zbierając nadmiar materiału. Zaraz po naniesieniu zaprawy należy usunąć nadmiar materiału poprzez zbieranie go po przekątnej z powierzchni płytki za pomocą packi do spoinowania.

2. Klejenie płytek i kamieni.
CE 79 jest zaprawą cienkowarstwową, dlatego też materiał należy rozprowadzić po podłożu przy użyciu pacy zębatej. Wielkość zębów pacy zależy dobrać w zależności od wielkości płytek. Czas zużycia jest taki sam jak czas korekty i wynosi ok. 90 minut w temperaturze pokojowej i temperaturze naczynia +18°C.

3. Czyszczenie.
Należy używać czystej gąbki (nie szorstkiej) i małej ilości wody do usunięcia pozostałego materiału na powierzchni płytki. Pracuj ruchami kolistymi w celu emuglowania materiału i usunięcia resztek materiału. Następnie, oczyść pozostałości czystą gąbką z małą ilością wody. Od czasu do czasu gąbkę należy wypłukać w czystej wodzie. Po ok. 3 godzinach (koniecznie przed upływem 6 godzin) usunąć za pomocą miękkiej gąbki nalot powstały na płytkach. Narzędzia i zabrudzenia należy oczyścić ciepłą wodą i szczotką, zanim zaprawa zacznie twardnieć. Mocno zaschnięty materiał może być usunięty tylko mechanicznie. Po spoinowaniu powierzchnia jest gotowa do ruchu pieszego po 24 godzinach. CE 79 osiąga swoją pełną odporność chemiczną i mechaniczną po 7 dniach.